A M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem és irodalmi munkássága corvina logo

Szerző: Szabó Pál
Cím: A M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem és irodalmi munkássága
Megjelenési adatok: Szerzői kiadás, Pécs, 1940.

coverimage 25 év egy egyetem életében nem sok idő. A közelmult 25 év azonban olyan idő, melyben az események viharos rohanása százados trónokat söpört el, s talán századokra szóló új eszméket és országokat alakított. Ennek az időnek hű tükre az Erzsébet tudományegyetem története. Az Erzsébet tudományegyetem sorsa a vérző, a megcsonkított Magyarország sorsát kicsinyben tükrözteti vissza. Ezek az évek az egyetemalapítás, az egyetem kiépítésének legnehezebb évei. A világháború küzdelmes évei, majd a kegyetlen trianoni béke utáni még nyomoruságosabb évek. A létfeltételeitől embertelen módon megfosztott, porba sujtott, maroknyi magyar nemzetnek a legnagyobb erőfeszítésre volt szüksége, hogy élni tudjon. Az Erzsébet egyetemnek hasonlóképen nagy megpróbáltatás jutott osztályrészül, amikor át kellett szenvednie a világháború földrengését, majd a Pozsonyból történt jogtalan kiutasítás, az átmeneti és új elhelyezkedés, a Trianon okozta nyomorúság minden gondját és baját. A nemzet sorsán aggódok félő gonddal mérlegelték, hogy fenntartható lesz-e, vagy sem. A magyar élniakarás, a kitartás győzött. A nehézségekkel szemben mind nagyobb erőfeszítések történtek és történnek főleg a magyar kultúra legfőbb őrei és Pécs szab. kir. városa részéről, hogy az Erzsébet tudományegyetem tovább éljen és fokozottabb mértékben felelhessen meg feladatának. Ezek az erőfeszítések a magyar élniakarásnak legfényesebb bizonyítékai. Ezért érdemes az Erzsébet egyetem e küzdelmes éveibe és a legnehezebb viszonyok közt kifejtett munkásságába betekintenünk most, hogy az 1938/39. tanév elmúltával 25 éve múlt annak, hogy az Erzsébet tudományegyetem tényleg megnyílt. Munkám első részében, az Erzsébet tudományegyetem történetének összefoglalásában, azt tartottam szem előtt, hogy rövid és áttekinthető képét nyújtsam az egyetem 25 éves életének. Hosszabban emlékeztem meg azokról a tényekről, amelyekről egyetemi iratainkban kevés szó van. vagy amelyek feledésbe mentek, rövidebben szóltam azokról, amelyekről egyetemi kiadványaink bőségesen nyújtanak adatokat és amelyek — mint az utóbbi évek eseményei — még élénken emlékezetünkben élnek. Mellőztem, vagy csak röviden érintettem — könyvem szűkreszabott határai miatt — azt a sok szép tervet, amelyek az egyes Karokat foglalkoztatták. Néha egyes történeti tényeket a professzorok életrajzi adatainál — ismétlések elkerülése végett csak ott tartottam helyénvalónak előadni. Az események anyagát nem kellett keresgélni, inkább túlságosan meg kellett rostálni. Könyvészeti adataim alapján a részletkérdések könnyen megtalálhatók. A második részben, az életrajzi és irodalmi adatok közlésében, az lebegett szemem előtt, hogy lehetőleg pontos adattárt nyújtsak. Helyet foglalnak benne mindazok, akik egyetemünkön voltak vagy vannak kinevezve és irodalmi munkásságot fejtettek ki, az egyetemen jelenleg működő erőkön vagy az elhunytakon kívül tehát azok is, akik más egyetemekhez kerültek, vagy elszéledtek a szélrózsa minden irányába, távoli világrészekbe is. Az irodalmi adatok közlésénél teljességre törekedtem. De bármennyire is megtettem e tekintetben mindent, nem vált számomra ez lehetségessé.
Kategóriák: Egyetemtörténet, Történelem
Tárgyszavak: Egyetemtörténet - Pécs, Erzsébet Tudományegyetem, Felsőoktatás története
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Címlap
Impresszum
ELŐSZÓ
TARTALOMJEGYZÉK AZ I-II. KÖTETHEZ.
AZ EGYETEM TÖRTÉNETE.
[1]
   1. Pozsonyban.
[1]
   2. Pécsett és átmenetileg Budapesten.
44
AZ egyetem felügyeleti hatósága az 1938-39. tanévben:
125
REKTOROK NÉVSORA az egyetem megalapítása óta.
127
Adalékok a tudománykarok és intézeteik történetéhez.
128
   I. Az evangélikus hittudományi kar és intézetei.
128]
   II. A jog- és államtudományi kar és intézetei.
131
   III. Az orvostudományi kar, intézetei és klinikái.
146
   IV. Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar és intézetei.
173
Középiskolai tanárképző intézet.
182
Egyetemi könyvtár.
184
Egyetemi hivatalok.
198
Diákjóléti és diákvédelmi intézmények.
206
Ifjúsági egyesületek.
211
A M. KIR. ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEMRE VONATKOZÓ FONTOSABB MUNKÁK, CIKKEK KÖNYVÉSZETE.
[215]
   1. Pozsonyi vonatkozásban.
[215]]
   2. Pécsi és átmenetileg budapesti vonatkozásban.
233
IRODALMI MUNKÁSSÁG (ÉLETRAJZI ADATOKKAL).
   Adler-Rácz Antal.
1
   Albrich Konrád.
3
   Andai György.
5
   Ángyán János.
6
   Antal Lajos.
13
   Asztalos Miklós.
16
   Auer György.
30
   Babics András.
32
   Bakay Lajos.
33
   Balás Károly.
37
   Balló Béla.
43
   Balog Pál.
44
   Balog Pálné sz. Plichta Ilona.
44
   Balogh Károly.
45
   Barankay Lajos.
50
   Bari Zsigmond.
53
   Barla Szabó Jenő.
55
   Baross József.
56
   Bársony Tivadar.
58
   Barta Imre.
58
   Beck Soma.
61
   Beőthy Konrád.
67
   Berde Károly.
69
   Beyer Margit.
75
   Birkás Géza.
75
   Blaskó Róbert.
80
   Bobory Béla.
81
   Bochkor Mihály.
82
   Bodó Richárd.
86
   Bognár Cecil.
89
   Bokrétás András.
93
   Bonyhárd Béla.
93
   Boros Béla.
95
   Bothár Dániel.
96
   Bozóky Géza.
96
   Bölöny József.
109
   Burg Ete.
111
   Calabro, Paolo.
113
   Cholnoky László.
113
   Cleghora, Robert Allen.
116
   Csabay János.
116
   Csabay Jánosné Beyer Margit.
116
   Csapláros István.
116
   Csapody István.
118
   Császár Elemér.
121
   Cseh Imre.
146
   Csekey László.
148
   Csermely Hubert.
148
   Csillag Erzsébet. Lásd: Scheffer Lászlóné.
149
   Csúcs László.
149
   Czike Antal.
150
   Dambrovszky Imre.
151
   Dániel Elemér.
153
   Deák János.
154
   Degré Lajos.
155
   Dénes Tibor.
161
   Dér Ottó.
166
   Dobszay László.
167
   Doht Richard.
171
   Domanovszky Ákos.
173
   Dombi Béla.
174
   Donhoffer Szilárd.
175
   Duzár József.
178
   Dziobek László.
185
   Éderer István.
185
   Endersz Frigyes.
188
   Entz Béla.
189
   Epstein Pál.
196
   Epstein Tibor.
196
   Ereky István.
197
   Éri Pál.
201
   Ernst Jenő.
201
   Erős Gedeon.
203
   Esztergár Lajos.
209
   Falcsik Dezső.
211
   Falcsik Istvánné sz. Vrabély Vera.
214
   Falcsik Tiborné Szabó Erzsébet.
215
   Faluhelyi Ferenc.
215
   Fámbri Gábor.
222
   Fáy Adorján.
223
   Feigler Otmár.
223
   Fejérváry Géza Gyula báró.
225
   Fenyvessy Béla.
235
   Finkey Ferenc.
242
   Fitz József.
254
   Fodor Erzsébet.
258
   Fodor Leó.
258
   Follmann Jenő.
258
   Fonay Istvánné sz. Ruszkó Etel.
260
   Földes Elemér.
261
   Frank Magdolna.
261
   Franki József.
262
   Fries Vilmos.
263
   Frigyér László.
264
   Fülep Lajos.
265
   Gaál András Kálmán.
267
   Gagyi József.
267
   Gajdos Alfréd.
270
   Gálos Rezső.
270
   Gáspár János.
280
   Gáspár Miklós.
281
   Gavik Ferenc.
282
   Gebhardt Antal.
282
   Geiger Ernő.
286
   Geiger Ernőné sz. Szirtes Lili.
288
   Gerencsér Nándor.
288
   Gorka Sándor.
290
   Gőbel Ervin.
310
   Gőczy Lajos.
311
   Görög Dénes.
314
   Göttche Oszkár.
316
   Gragger Jenő.
319
   Groák Béla.
320
   Grusz Frigyes.
321
   Gyomlay Gyula.
321
   Gyüre Dezső.
328
   Hacker Ervin.
329
   Hainiss Elemér.
338
   Halasy-Nagy József.
344
   Haller Ödön.
351
   Hamar Gyula.
351
   Hank Alajos.
352
   Haranghy László.
352
   Hecht Katalin.
353
   Hegedűs Károly.
354
   Heim Pál.
354
   Heim Vilmos.
365
   Henesz József.
365
   Herman János.
365
   Herzog Ferenc.
368
   Hesz Kálmán.
373
   Hézser Aurél.
374
   Hodinka Antal.
381
   Holub József.
388
   Homér Janka.
396
   Horn Zoltán.
397
   Hortobágyi Béla.
398
   Horváth Géza.
398
   Horváth József.
399
   Horváth Margit.
399
   Hőnig László.
399
   Hutyra Ferenc.
399
   Hügl Ádám.
411
   Imre József.
411
   Irk Albert.
419
   Jakab Mihály.
426
   Jakob Mihály.
427
   Janáky Gyula.
427
   Jánossy Lajos.
429
   Jendrassik Lóránt.
430
   Jobst Pál.
437
   Kaló Andor.
438
   Kardos Tibor.
440
   Karg Norbert.
442
   Karner Károly.
444
   Kassay Dezső.
446
   Kaufmann Lenke.
448
   Kausz János.
448
   Kelemen Endre.
450
   Kelemen György.
450
   Kellermann Emil.
459
   Kellner Béla.
459
   Kemenes László.
462
   Kerekes Zoltán.
463
   Kerényi Károly.
464
   Kérészy Zoltán.
467
   Kertész László.
472
   Késmárky István.
473
   Kesztler István.
476
   Kiss Albert.
476
   Kiss Jenő.
480
   Klein Miklós.
483
   Klemm Antal.
485
   Klobusitzky Dénes.
490
   Kluge Endre.
498
   Koch Nándor.
502
   Kocsis Mihály.
506
   Koczkás Gyula.
508
   Koltay Kastner Jenő.
510
   Kopp Ilona. Lásd: Reiner Lászlóné Kopp Ilona.
515
   Kornis Gyula.
515
   Koszó János.
532
   Kovács Endre.
537
   Kovács Kálmán.
540
   Kovács Sándor.
542
   Kovácsics Sándor.
547
   Kováts Andor.
551
   Kováts Ferenc.
557
   Kováts István.
562
   Kőszeg Ferenc.
565
   Köveskúti Jenő.
565
   Kramár Jenő.
566
   Krassóy Kálmán.
572
   Krisztics Sándor.
573
   Kropf Hildegárd.
578
   Kubányi Endre.
579
   Kukán Ferenc.
582
   Kumlik Emil.
584
   Kun Lajos.
590
   Lajos László.
592
   Laky Dezső.
593
   Lambrecht Kálmán.
601
   Lánczos Anna.
634
   Lang Mihály.
635
   Lelkes Zoltán.
637
   Litványi László.
639
   Loránt Aladár.
641
   Losonczy István.
642
   Lukinich Imre.
643
   Mansfeld Géza.
650
   Máté Károly.
659
   Matheovits Ferenc.
661
   Mautnerné Pogány Erzsébet.
664
   Mayer Erzsébet.
664
   Megay László.
666
   Melczer Miklós.
666
   Merényi Oszkár.
671
   Mészáros Ede.
674
   Mészáros György.
679
   Mészáros Károly.
679
   Mihálffy Ernő.
681
   Miklóssy Lajos.
683
   Mittag Mária. Lásd: Donhofferné Mittag Mária.
683
   Molnár Kálmán.
683
   Molnos Lipót.
696
   Morandini Kornélné Fodor Erzsébet.
697
   Nádrai Andor.
698
   Nagy Dénes.
700
   Nánásy Géza.
707
   Nánásy Gézáné sz. Szanathy Aniella.
709
   Neubauer Gyula.
710
   Neuber Ernő.
713
   Niederecker Gáspár.
715
   Nusser Antal.
716
   Nyáry László.
716
   Nyireő István.
717
   Ónody György.
720
   Oravecz Pál.
721
   Orbán Bálint.
722
   Orbán György.
723
   Óriás Nándor.
725
   Ormos Pál.
726
   Orosz Dezső.
728
   Orosz László.
732
   Pap Lajos.
732
   Pataki József.
736
   Paulovics István.
737
   Pauncz Gyula.
738
   Payr Sándor.
739
   Pázmány Zoltán.
751
   Péchy Kálmán.
758
   Pekár Mihály.
760
   Petényi Géza.
764
   Petrányi Győző.
764
   Petrás Pál.
770
   Plichta Ilona. Lásd: Balog Pálné.
771
   Podmaniczky Pál.
771
   Pogány Erzsébet. Lásd: Mautnerné.
772
   Polner Ödön.
772
   Posgay István.
784
   Prinz Gyula.
784
   Prohászka Lajos.
792
   Prőhle Károly.
794
   Puder Sándor.
798
   Puhr Ferenc.
806
   Rébay Mária.
809
   Reiner László.
809
   Reiner Lászlóné sz. Kopp Ilona.
815
   Reuter Camillo.
816
   Rhorer László.
818
   Rom Pál.
821
   Roth Károly.
823
   Rőhlich Károly.
827
   Rötth András.
828
   Rudolf Lóránt.
832
   Rusti (Rosenberg) Gyula.
832
   Ruszkó Etel. Lásd: Fonay Istvánné.
833
   Rutich Jenő.
833
   Ruttkai László.
837
   Schaurek Ráfael.
837
   Scheff György.
840
   Scheffer László.
843
   Scheffer Lászlóné sz. Csillag Erzsébet.
844
   Schmidt Jenő.
845
   Schmidt Jenő.
846
   Schütz János.
846
   Schwartz Tibor.
847
   Scipiades Elemér.
847
   Sebestyén Gyula.
857
   Semsey Zoltán.
861
   Simon Géza.
862
   Siskáné Vida Mária.
862
   Sólyom Jenő.
863
   Somló Pál.
863
   Somogyi Ferenc.
864
   Somogyi József.
868
   Soós József.
870
   Sperl József.
872
   Stamm Lajos.
873
   Stráner Vilmos.
873
   Strausz László.
878
   Strömpl Gábor.
878
   Svastits Pál.
879
   Szabados Jenő.
881
   Szabó Erzsébet. Lásd: Falcsik Tiborné Szabó Erzsébet.
881
   Szabó Jenő.
881
   Szabó Pál János.
882
   Szabó Pál Zoltán.
886
   Szabó Sándor.
890
   Szabó Tibor.
890
   Szacsvay István.
890
   Szanathy Aniella. Lásd: Nánásy Gézáné.
891
   Szász Anna.
891
   Szász Béla.
891
   Szathmáry Sebestyén.
893
   Székely István.
895
   Szekér Jenő.
897
   Szél József.
899
   Szellő Ferenc.
899
   Személyi Kálmán.
901
   Szent-Györgyi Albert.
902
   Szentkirályi István.
913
   Szépe István.
915
   Szeredai-Gruber Károly.
915
   Szilárd Zoltán.
917
   Szirmay Julia.
917
   Szirtes Lili.
918
   Szüle Dénes.
918
   Takács Ferenc.
921
   Takács Imre.
921
   Takács Zoltán.
922
   Takáts Imre.
939
   Temesi Alfréd.
939
   Temesi Mihály.
941
   Teschler László.
942
   Thienemann Tivadar.
945
   Tolnai Margit.
949
   Tolnai Vilmos.
949
   Toman Irén.
969
   Tóth Géza.
969
   Tóth László.
971
   Tóth Sándor.
973
   Tuka Béla.
976
   Tuzson Pál.
979
   Ujsághy Pál.
981
   Vándor Gyula.
983
   Vargha Damján (György).
984
   Vári Rezső.
1000
   Várkonyi Hildebrand.
1008
   Várkonyi Nándor.
1011
   Vasváry Ferenc.
1014
   Velits Dezső.
1018
   Vende János.
1022
   Vendég Vince.
1024
   Veress Ferenc.
1025
   Vertán Emil.
1030
   Vida Mária. Lásd: Siskáné Vida Mária.
1038
   Vinkler János.
1038
   Vörös Márton.
1041
   Vutkovich Sándor.
1043
   Wagner János.
1047
   Wallerstein József.
1051
   Wallner Ernő.
1051
   Wenhardt János.
1053
   Weszely Ödön.
1056
   Wiczián Dezső.
1070
   Will Gerhard.
1071
   Wolff Károly.
1071
   Zalay József.
1073
   Zatkalik Lajos.
1073
   Zechmeister László.
1073
   Zelenka István.
1082
   Zolnai Béla.
1083
   Zolnai Gyula.
1086
   Zoltán István.
1100
   Zsedényi Béla.
1102
   Zsindely Sándor.
1104