Empatikus marketing interdiszciplináris közelítésben corvina logo

Szerkesztők: Szűcs Krisztián; Csapó János; Jakopánecz Eszter
További szerzők: Schepp Zoltán; Amberg Nóra; Lehota József; Gyenge Balázs; Antalóczy Tímea; Biczó Henriett; Árkovits Amaryl Eszter; Ásványi Zsófia; Riedelmayer Bernadett; Bélyácz Iván ; Csapi Vivien; Berács József; Berki-Süle Margit; Brávácz Ibolya; Hlédik Erika; Csapó János; Csóka László; Csepeli György; Deés Szilvia; Fehér Katalin; Földi Kata ; Gerdesics Viktória; Gregátz Ildikó; Gonda Tibor; Hetesi Erzsébet; Magyar Mária; Mandják Tibor; Hofmeister-Tóth Ágnes; Totth Gedeon; Iványi Tamás; Kelemen-Erdős Anikó; Szalkai Zsuzsanna; Kandikó József; Kaposi Zoltán ; Keszeg Anna; Kiss Marietta; Szakály Zoltán; Kovács Stefan; Veres István; Bíró-Szigeti Szilvia; Kuráth Gabriella ; Németh Zsolt; Lampek Kinga; Lányi Beatrix; Margitay Tihamér; Mátyás Judit; Nagy Bálint; Németh Péter; Neulinger Ágnes; Piskóti István; Prónay Szabolcs; Putzer Petra; Raffay Zoltán; Rekettye Gábor; Révész Balázs; Vilmányi Márton; Somodi Klára; Duga Zsófia; Szijártó Zsolt; Szűcs Krisztián; Nagy Ákos; Tari Annamária
Cím: Empatikus marketing interdiszciplináris közelítésben
Alcím: Tanulmánykötet Törőcsik Mária Professzor Asszony köszöntésére
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2023. | ISBN: 978-963-626-172-6

coverimage Törőcsik Mária Professzor Asszony a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar teljes történelmének egyik legkiemelkedőbb életművet felmutató oktatója, akit - mint ahogyan e kötet is bizonyítja - nagyon sok kollégája szeret, még több tisztel, de még annál is sokkal többen tanultak tőle valami fontosat. Törőcsik Mária, sokunk Marikája a Kar legelső női professzora, és ez férfi kollégákhoz képest többszörös erőkifejtést kívánt meg Tőle az élet komplex kihívásait illetően, beleértve ebbe természetesen és első helyen a családot, de persze az idő nagy részében férfi kollégák dominálta munkaközegben való teljes értékű helytállást is. Különösen imponáló volt az, ahogy a Marketing és Turizmus Intézet első igazgatójaként lendületesen és elszántan épített fel egy sokra hivatott, nagyon tehetséges marketinges csapatot, és ezzel párhuzamosan tudta a turizmus vertikumot az elvárásokat felülmúló sebességgel és hatékonysággal integrálni az intézeti, a kari és a tágabb szakmai közegbe. Törőcsik Professzor Asszony az oktatói/kutatói utánpótlásnevelés terén egészen rendkívülit alkotott, a témavezetésével eddig végbement 18 (!) sikeres doktori védést csak az tudja helyiértékén kezelni, aki valaha megtapasztalta már konzulensként, hogy milyen mennyiségű és milyen odaadású munkát kíván meg akár egyetlen doktorandusz útjának sikeres egyengetése is. Nem kétséges, hogy a Marika személyiségéből szervesen fakadó személyes odafordulási képesség, a kötet szakmai vezérfonalként is megjelenő empátia milyen jelentőséggel bírt e sikerben. De legalább ilyen fontos az, hogy az értéket, a minőséget és a szorgos munkát konzekvensen előtérbe helyező, ám ha kellett, akkor szigorúsággal határos, kérlelhetetlenül nyílt és őszinte kommunikáció is párosult hozzá. Ezen értékek a Kar kultúráját is mélyen átitatják, és nem csak arról van szó, hogy Professzor Asszony személyes attitűdje milyen szépen simult ehhez, hanem inkább épp fordítva: a közös kultúra építése, és értékek kicsiszolása tekintetében van Professzor Asszonynak - több, szintén kiemelkedő teljesítményű „Alapító Anyával és Atyával" egyetemben megkerülhetetlen szerepe és érdeme. Még egy kérdésről szeretnék szót ejteni, mégpedig a marketing és a pénzügy viszonyáról. A vállalati gazdálkodás funkcionális területei, ezt már a legelső félévben minden közgazdászhallgató megtanulja. A marketing, illetve a pénzügy a vállalati gazdálkodás legfontosabb területei, gondolja tanulmányai végére az alapszakos friss diplomások többsége, súlypontozva aszerint, hogy ő maga melyik szakon végzett. A sokkal szerényebb számú mesterszakos végzettek néha már kiterjesztett értelmezésben gondolkodnak: „ami működik, ott a marketingnek szerepe van", vagy „a pénz körül forog minden". A doktoranduszok- gondos professzoraiknak köszönhetően - hajlamosak visszatérni a kezdetekhez, némi parafrázissal: a marketing és pénzügy is szolgálólányok. Jómagam, a tapasztaltabb korosztályok képviselőjeként hajlamos vagyok úgy látni, hogy a megfelelő analógia a két diszciplína viszonyára mégis inkább a testvéreké.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Marketing, Piac, Fogyasztó, Empátia, Reklám, Vevő, Köszöntő
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék