Az ó-classica literatura vagy görög és római remek-irodalom történelmének főbb pontjai corvina logo

Szerző: Szvorényi József
Cím: Az ó-classica literatura vagy görög és római remek-irodalom történelmének főbb pontjai
Megjelenési adatok: Érseki Főtanoda, Eger, 1851.

coverimage Az ó-classicai tanulmányok' haszna, sőt szüksége a' magasabb szellemképzödésre minden müvelt idők' elismerésével találkozott. 'S minél élénkebb tudalmával birtak ahhoz értőink e' szellemszükségnek, annál nehezebben eshetett látniok: miként, ez érdekben tanuló növendékségünk mindeddig legfölebb a' kellellenül izlelt római classicusok' parányi ismeretével, ne mondjam gyűlöletével hagyta el pályáját. Magával vitt szegény latinsága is nem e' nyelven űzött tanulmányai mellett ragadt-e inkább rá a' helyett, hogy azt a' classicusok' eredeti-tiszta forrásából merítette volna. Mit szóljunk még a' hellen nyelv- és mindkét classicai irodalomról, melyekhez eddigien — a' magánszorgalmú kevesek' tiszteletre méltó kivételével — egyedül név szerint sejtettünk valamit. Mi haszna kutatjuk az okot?.. tény, hogy míg a' nyugatibb népeknél az ó-classicitás' szelleme, alakja buzgó követöket, anyaga (reál része) folyvást számos tanulókat nyert: mi csak a' nyelvismeretben is félig jártunk el, — feledvén, hogy a' különben oly buzgó müvelésre méltó római nyelv és irodalom majd egész terjében csak fényesen sükerült másolat a' parragon hagyott hellen eredeti melleit. Dicsőség ez újabb idők' buzgalmának, hogy az elhagyott ügyet felkarolta! Átszervezett tanintézeteinkben a' classicai tanulmányok újabban szélesebb kört nyerlek, a' rómaiak mellett a' hellen remekíróknak is egyenhaladású olvasása sürgettetik, az ó-classica literatura' történelmének főbb pontjai már a' gymnasiumi tanfolyam közben előadandókul jelölletvék ki stb. mik egyrészben újak levén nálunk, a' kezdet' nehézségeitől nem egészen mentek; de melyek elfognak oszolni, csak tegyük meg körülök, a' mit meglehetünk. Különösen az utóbb nevezett tárgy az, mely mint oskoláink - úgy irodalmunkban eddigelő fontos érdeke mellett is legelhagyoltabb volt, melynek ismertetése hazai forrásaink' hiányában mostanra legtöbb nehézségekkel jár. llletöbbektöl, söt tudtomra senkitől meg nem elöztetve, ez okból sietek átadni a' nyilvánosságnak, különösen pályatársaimnak jelen segédkönyvet, nem mellőzhetvén egyúttal megemlíteni azokat, mik a' munka' terjedelme - 's módszerére nézve szükségesnek látott magyarázatot adhatnak.

Tartalomjegyzék