Tanulmányok Tóth Mihály professzor 60. születésnapja tiszteletére corvina logo

Szerkesztő: Gál István László
További szerzők: Balogh Ágnes ; Makai Lajos; Bárándy Gergely; Bárándy Alíz; Bató Szilvia; Belovics Ervin; Békés Adám; Bercea, Lucian; Blaskó Béla; Bócz Endre; Layman, Brother; Czine Ágnes; Csányi Csaba; Dávid Lilla; Domokos Andrea; Fantoly Zsanett; Fenyvesi Csaba; Ferenczy Endre; Filó Mihály; Gál István László; Gellér Balász József; Goricsán Tamás Károly; Görgényi Ilona; Gula József; Hautzinger Zoltán; Herke Csongor ; Hollán Miklós; Hornyák Szabolcs; Jacsó Judit; Juhász Zsuzsanna; Karsai Krisztina; Kéryné Kaszás Ágnes Roxán; Korinek László; Kovács István; Kőhalmi László ; Kury Helmut; Kulcsár Gabriella; Mészáros Bence; Molnár Gábor; Nagy Ferenc; Nagy Zoltán András ; Nánási László; Paramonova, Svetlana; Bogush, Gleb; Pucci, Rafael Diniz; Rui, Jon Petter; Sinku Pál; Stauber Péter; Szikinger István; Szilovics Csaba; Szomora Zsolt; Török Gábor; Újvári Ákos; Varga Zoltán; Vid Jakulin; Vókó György; Elek Balázs
Cím: Tanulmányok Tóth Mihály professzor 60. születésnapja tiszteletére
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomány Kar, Pécs, 2011. | ISBN: 978-963-642-428-2

coverimage Tóth Mihály az anyagi büntetőjog és a büntető eljárásjog egyik legkiválóbb professzora, elméleti és gyakorlati szakértője, a gazdasági büntetőjog nemzetközileg is elismert, iskolateremtő egyetemi tanára. Azon kevés professzor közé tartozik, akik folyamatosan, önzetlenül segítették és segítik a fiatalokat. Az Ünnepelt személye és az alkalom egyaránt indokolja, hogy vastag és színvonalas kötettel tisztelegjünk előtte a 60. születésnapján. Nem emlékszem rá, hogy az elmúlt évtizedben készült-e olyan tanulmánykötet, amelybe ennyire presztízskérdés lett volna bekerülni. A kötet egyedülálló abból a szempontból is, hogy az Ünnepelt jelenlegi és volt munkahelyei mellett a hallgatói önkormányzat is támogatta a megjelentetését, kifejezve ezzel a hallgatók tiszteletét és szeretetét. Magyar és külföldi büntetőjogászok több mint 50 tanulmánya olvasható ebben a munkában, amelynek megjelenését az utolsó pillanatig titkolni igyekeztünk. Jelenleg folyamatban, pontosabban már „finisben” van az új Btk. kodifikációja. Tóth Mihály véleményére, kristálytiszta logikájára, több évtizedes gyakorlati tapasztalataira és megközelíthetetlen büntetőjogi elméleti műveltségére a kodifikáció során különösen számítunk. A gazdasági válság elmélyülésével egyre több nagy gazdasági bűncselekmény válik ismertté, ezek kapcsán a sajtó és a szakmai közvélemény rendszeresen Tóth Mihály álláspontjára kíváncsi. Valóban „ma szép büntetőjogásznak lenni”, ahogy ezt Tőled hallottuk nemrég. A 60. életév betöltése azonban semmiképpen nem jelent felmentést a teendők alól, szakmai és emberi támogatásodra folyamatosan szükségünk van, és lesz a jövőben is. A magunk részéről pedig elkezdjük tervezni a 65. születésnapodra szánt kötetet... Tisztelt Professzor Úr, Kedves Misi! Mindannyiunk nevében szeretnék Neked további jó egészséget, boldogságot, sok unokát, és sikerekben gazdag, újabb 60 évet kívánni. Isten éltessen sokáig!
Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Tóth Mihály
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék