Empatikus marketing corvina logo

Szerző: Törőcsik Mária
További szerzők: Hoffmann Istvánné; Serényi János
Cím: Empatikus marketing
Sorozatcím: Marketing
Megjelenési adatok: Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest, 2000. | ISBN: 963-9197-71-8

coverimage A marketing szakirodalomban egy ideje nincs olyan világrengető újdonság, ami az eddig felállított elméleti rendszert újrarendezte volna. A megjelenő publikációk, főleg a könyvek, inkább csak egy-egy kulcsszó köré csoportosítják a meglévő ismereteket, és próbálják „eladni” az így keletkező gondolatokat. Ez persze nem ellenkezik azzal a tendenciával, amit a termékek esetében is tapasztalunk, vagyis döntő többségükben a kommunikáció révén differenciált „újdonságokat” láthatjuk a piacokon. Miért is lenne a könyvpiac más? Ez a könyv sincs tele újdonságokkal, csupa „már valahol olvastam” érzést kelthet, olyan gondolatokat ébreszthet, „amit már én is gondoltam”. Ám más a munka szemlélete, a csoportosítási módja és a szerző a szokottnál őszintébb szkeptikussága. Ebben a könyvben az empátia, az emocionális közelítés vállalása, a sikertényezők e köré csoportosítása késztetheti gondolkodásra az olvasót. Úgy vélem, ha valaki csak egy nyom vonalon botlik új elképzelésbe és ez segít neki, akkor már nem hiába keletkezett ez a munka. A marketing olyan, mint az amőba, sokféle alakzatot vehet fel, és nem feltétlenül jelenik meg jól körvonalazható szerkezetben. Fennmaradásához bizonyos fokú agresszivitása járul hozzá, amit a társszakmák „bekebelezésével” ér el. Láthattuk már a statisztika, a matematikai apparátus, a szociológia és újabban az információtechnológia és a pszichológia módszereinek és szemléletének elsajátítását, amelyek mind a szakma vérfrissítési fonását jelentik. A marketing, mint nagy túlélő, mint a változó viszonyokhoz állandóan alkalmazkodó vállalati funkció jelentős pályát futott be, szerepe közben hol fel-, hol leértékelődött. Az a szlogen, hogy a marketing akkor jó, ha átszövi az adott cég valamennyi funkcióját és nem él külön életet, túl jól sikerült a megvalósítás során. A szakirodalomban itt-ott már panaszokat olvashatunk, amiért a szakma respektusa csökken, önállósága megkérdőjeleződik. A marketingszakma sajátja az is, hogy állandóan valami újdonságot kell felmutatnia, frissességre, „még nem volt” gondolatokra vágyik, ami a marketinggel, kommunikációval foglalkozó szakembereket eléggé megterheli, nagy nyomás alá helyezi. Lehet, hogy néhány gondolat erejéig adhatunk új perspektívát a megújuláshoz? Posztmodem — vagy „hogyan is nevezzük” korunkban az ember eléggé szkeptikusan szemléli a jelenségeket, állandóan beleütközik abba, hogy „már ezt is kitalálta valaki”, hiába kezdünk bele a munkába azzal a lelkesedéssel, hogy „ez végre valami új lesz”! Ennek ellenére nem tudjuk feladni az újra, vagy legalábbis az újszerű elrendezésre való törekvést, hiszen elkötelezettség, némi fűtöttség nélkül a marketinges nem végezhet jó munkát. A könyvben olvashatókról előre közölhetem, hogy kizárólag fogyasztási cikkekkel, bolti kereskedelemmel foglalkozik, valamint csupán bizonyos elemeiben új, inkább újszerű látásmódú, nem teljes körűen kidolgozott, nem támadhatatlan, esszé jellegű, szubjektív, nem hosszú (legalább), de empatikus.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Marketing, Érzelem, Ember, Empátia, Fogyasztás, Termék, Tárgy
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Copyright/impresszum
2
Tartalom
3-5
Bevezetés/előszó
7-14
   Az empátia helye és korlátai a marketingmunkában
10-11
   Az érzelemmentes és az empatikus marketing okai és jelenségei
11-14
      korunk termelője
11-12
      korunk kereskedője
12-13
      korunk közvetítője
13
      korunk fogyasztója
14
Empátiakötelékek
17-62
   Ember-ember kapcsolat
17-24
      Profi és profi
18-23
         Profi (marketinges) és más profi (marketinges) viszonya a termékek versenyének hátterében
18-20
         Profi (marketinges) és más profi (szakember) viszonya a belső harcokban és az együttműködésben
20-22
         Profi (marketinges) és más profi (szakember) viszonya az érvényesülésért folyó harcban
22-23
      Profi és laikus
23-24
         Profi (ember) és laikus (ember) viszonya
23-24
   Ember-tárgy kapcsolat
25-53
      Az ember „mozgása” — trendek a fogyasztói magatartásban
25-35
         az idő és a teljesítmény nyomása — a „ nem elég ” szindróma
26-28
         élvezetek, örömök, élmények — pótszervásárlások
28-29
         én, én és én?
29-30
         a nő és a férfi — új szerepértelmezések
30-31
         új csoportidentitások
31-32
         a fiatalság és az egészség — a test értéke
32-33
         határaink védelme — tényleges és virtuális támadások ellen
33-34
         az erejét meg-megmutató fogyasztó
34-35
      A vásárlás — találkozás, amiből még bármi lehet
35-36
      Feladatszerű vásárlás (vétel)
36-40
      Élményszerű vásárlás (vásárlás)
40-43
         a folyamatközpontú „ vásárlás ”
42-43
         az eredményközpontú vásárlás
43
      A fogyasztás — az intim szféra
44-45
      Az érthető, funkcionális fogyasztás — termékfogyasztás
46-47
      Az érthetetlen, a szimbólumfogyasztás — érzelemfogyasztás
47-53
         az önmegnyugtató fogyasztás
48-49
         az önkifejező fogyasztás
49-52
         Termék-fogyasztás kapcsolatok
52-53
   Tárgy-tárgy kapcsolat
54-62
      Verseny a „csatamezőn” — hely a polcon
54-60
         A „nagy találkozás” — a vásárlás létrejötte
56-59
         Az elmaradt vagy eredménytelen találkozás
59-60
      Együtt az élő környezetben — az új otthon
60-62
         a fogyasztásig el sem jutó termék
60-61
         a kompatibilis termék
61
         a karizmatikus termék
61-62
Epátiapélda — egy termék sikeres élete
65-95
   A termék mint realitás és szimbólum
65-79
      A termék és létrehozója
65-73
         a piacteremtő új termék
66-67
         a relatíve új termék
67-70
         a termék összetevői a létrehozó szemszögéből
70-72
         a terméknek biztosított erő
72-73
      A termék és közvetítője, a kereskedő
74-78
      A termék és vásárlója/fogyasztója
78-79
   A piaci lét előkészítése
79-84
      Alapkérdés — mi köti össze a terméket és fogyasztóját
81-84
         UMP — Unique Marketing Proposition
82
         UAP — Unique advertising proposition
83-84
   A termék élete
84-95
      A termékgyerek — kezdeti lépések
85
      A kamasz — a tökéletesedés útján
86
      A felnőttkor — az egészséges és hosszú élet titka
86-93
         a csábítás — attraktivitástfokozó intézkedések
87-88
         a relaunch — a teljes renoválási munkálat
88-92
         az újrapozícionálás — klasszikus és nem klasszikus kommunikációs támogatással
92-93
      A vég — „újraélesztés”, hanyatlás és elmúlás
94-95
         az újraélesztés
94
         a természetes halál
95
         a mesterséges halál
95
Ami nem empátia — szellemi környezetszennyezés á la marketing
99-101
Hátsó borító