Alapfokú kézikönyv civil szervezetek számára

Szerkesztők: Török Marianna; Vincze Krisztina
További szerzők: Hammer Ferenc; Győrffy Gábor; Csanády Dániel; Bódi György ; Bullain Nilda; Lantos Tamás; Kaposvári Anikó; Kosztolányi István; Drahos Péter; Angyal Mária; Suhajda Éva Virág; Varga Andrea Helena; Scsaurszki Tamás; Vincze András
Cím: Alapfokú kézikönyv civil szervezetek számára
Megjelenési adatok: Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány, Budapest, 1998. | ISBN: 963-03-4492-0

coverimage Témája alapján ez a fejezel kakukktojásnak tekinthető a többihez képest. Ha az olvasó jogi, adózási, finanszírozási problémákra keres választ, akkor bátran lapozzon tovább, e fejezetben nemigen találhat könnyűszerrel aprópénzre váltható információkat. Ez a rész inkább értelmező jellegű, hisz olyan témákat tekint át, mint hogyan gyarapítja a civil szervezet a demokrácia-csinálást vagy a civil kezdeményezések mint a közélet motorja és egyebek. E fejezet állításai többségének igaza nem kereshető vissza törvénykönyvekben, továbbá információi nem olyan értelemben segítik az olvasót, mint ahogy azt mondjuk a menedzsmentről vagy a támogatásszerzésről szóló fejezet teszi. Ha egy polgár a közéletben kíván tevékenykedni, a PR, a menedzsment ismereteken kívül rendelkeznie kell egy történettel, arra nézve, hogy miért is teszi azt, amit éppen tesz. E narratíva többek között magában foglalja, hogy mi is lenne egy polgár szerepe egy olyan világban, amelyben szívesen élnénk, hogy mit vár el az ember magától, illetve a kormányzattól stb. Összefoglalva tehát a közéletben szerepet vállaló polgárnak nemcsak civil és egyéb: jogi, pénzügyi, lobby technikákat kell ismernie, hanem rendelkeznie kell egy vízióval arról, hogy mit miért csinál. E vízió korántsem annyira öncélú dolog, mint amilyennek első látásra tűnik. Megkülönböztetjük a szavak emberét a tettek emberétől: az első rosszabb esetben szájhős, jó esetben gyenge jellem,aki elveszik saját szavaiban; míg a második az, aki révén a dolgok a helyükre kerülnek. E metaforák bizonyára megjelenítenek hétköznapi bölcsességet, azonban megítélésünk szerint kissé sántítanak, ha a civil szervezetek munkájára vonatkoztatjuk őket. Meglehetősen elterjedt az a vélekedés, hogy a lényeg: az ember tegye a dolgát, a „reprezentáció” meg inkább csak afféle léhaság, gyanús luxus. „Nekem az már gyanús, ha valaki túlságosan dokumentálja magát" - szólt az ítélet néhány éve egy NGO-találkozón. Megítélésünk szerint ezen elképzelés nemcsak hogy nem igaz, de amellett kimondottan káros is. Minden civil szervezet rendelkezik valamilyen magyarázattal arra nézve, hogy miért is csinálja, amit csinál. Olykor e magyarázatokról csak akkor gondolkodnak el az emberek, amikor megszövegezik szervezetük alapító dokumentumát. Úgy véljük azonban, hogy érdemes ennél több súlyt fektetni az efféle „léhaságokra". Egy példával illusztrálnánk ezt. Jóllehet számos egyesület programja, tevékenysége csakis a tagságra irányul, emellett azonban az egyesületek többsége valamilyen módon „nyitott" a közvélemény felé. Ez jelentheti azt, hogy támogatásén kopogtatnak donorok ajtaján, igyekezhetnek meggyőzni a polgárokat, hogy támogatásukkal segítsék az egyesület munkáját. Aztán a mozgalomszerű egyesületek (mint például jogvédők, természetvédők, feministák stb. csoportjai) pedig kimondottan a közvéleményhez szólnak. Ekkor a tevékenység célja gyakran a többi ember megszólítása, befolyásolása. A civil szervezet megpróbálja meggyőzni a közönséget az általa képviselt világkép helyességéről. A munka nagy része itt azt jelenti, hogy tisztázzák, illetve pontosan és megnyerőén megfogalmazzák a követni kívánt célokat. Ebből következik, hogy a civil szervezeteknek világképüket, céljaikat nem kizárólag PR-okokból tanácsos megfogalmazni; sót, gyakran ez a civil szervezet „tevékenysége" maga.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány, Szociológia
Tárgyszavak: Kézikönyv, Nonprofit szervezet, Önszerveződés, Civil szervezet
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Címlap
Copyright/Impresszum
Tartalom
5
Hammer Ferenc: Polgári szerep a közéletben
7-18
   A fejezet célja: szabadkozó bevezetés
7
   A civil szervezet tettei és szavai
7-8
   Civil társadalom, állam és ?
8-9
   Globális civil kultúra?
9-11
   Politika oldalnézetből - létezik-e civil út?
11-12
   Mi is az a közvélemény?
12-13
   Privát óhaj és politikai közvélemény
13
   A körök négyszögesítése. Civil kezdeményezések és politikai rendszer
13-14
   Civil szervezet: a szabadság gyakorlóterepe
14-15
   A sikeres közösség titka a tagok közötti bizalom
15-17
   Záró szabadkozás
17
   Felhasznált és ajánlott irodalom
17-18
Győrffy Gábor: A nonprofit szervezetek ismérvei és tevékenységük
19-23
   Felhasznált és ajánlott irodalom
23
Csanády Dániel: Az egyesülési szabadságtól a közhasznú működésig
25-36
   Az egyesülési jog
25
      Az egyesülési jog intézményesülése
25
   A jogi szabályozás szerkezete
25-26
   A közhasznúság értelme
26
   A közcélú szervezetek
26-28
      A társadalmi szervezetek
26-27
      Az alapítvány
27
      A közalapítvány
27-28
      A közhasznú társaság
28
      A köztestületek
28
   Az állami elismerés és felügyelet
28-29
      Nyilvántartásba vétel vagy bejegyzés
28-29
   Az állami felügyelet intézményrendszere
29
   A közhasznú szevezetek
29-35
      A közhasznú jogállás
29-30
      A közhasznúság feltételrendszere
30-32
      A törvény eljárásrendje
32-33
      A közhasznú működés részletszabályai
33-35
   Felhasznált és ajánlott irodalom
35-36
Dr. Bódi György: A nonprofit szervezetek gazdálkodása, különös tekintettel a közhasznú szervezetekre
37-52
   A gazdálkodás jogszabályi körülményei és feltételei
37-38
   A gazdálkodás alapelvei
38-39
   A gazdálkodás szabályai és gyakorlati kérdései
39-42
   A közhasznú szervezetek bevételei
42-45
      A közhasznú szervezetek vállalkozásai
44-45
   A közhasznú szervezetek költségei
45-46
   Kedvezmények
46-50
      A közhasznú szervezeteket megillető kedvezmények
46-48
      II. A közhasznú szervezetek támogatóit megillető kedvezmények
48-49
      III. A közhasznú szervezetek szolgáltatásainak igénybevevőit megillető kedvezmények
49-50
   A közhasznú szervezetek gazdasági felügyelete
50
   Felhasznált és ajánlott irodalom
50-51
Bullain Nilda: A nonprofit szervezet mint működő intézmény
53-62
   A nonprofit szervezet mint egységes rendszer
53-54
   A nonprofit szervezetek belső működése
54-58
      A belső szervezeti működés és területei
55-58
   A következő rendszerek kiépítése teheti hatékonyabbá a szervezetet:
58-59
   A szervezeti szerepek és funkciók
59-62
   Felhasznált és ajánlott irodalom
62
Lantos Tamás: A nonprofit szervezetek tervezési sajátosságai
63-69
   A nonprofit szervezetek tervezését meghatározó sajátosságok
63-64
   Tervezési alapelvek
64
   Mikor ne tervezzünk?
65
   Mik a tervezés előnyei?
65
   Mi a tervezés?
65-66
   A "háromszoros nyerő szituáció" modell
66-69
      A stratégiai terv a következő elemekből áll
68-69
   Felhasznált és ajánlott irodalom
69
Kaposvári Anikó: Ötleteink megvalósítása, avagy hogyan működtessük projektjeinket?
71-81
   A projekt háttere
72-74
      A környezet
72-74
   Szükségletfelmérés
74
   Előkészítési szakasz
75-78
      Célmeghatározás
75
      Helyzetelemzés
76
      Az idő és a szükséges pénzösszeg meghatározása
76-77
      Projektleírás
77
      A döntéshozatal
78
   Kivitelezés
78-
      A projekt menedzser feladatai
78-79
      Az ütemterv
79-80
      Tervezés és improvizáció
80
   Lezárás
80-81
      Az értékelés
80-81
   Felhasznált és ajánlott irodalom
81
Kosztolányi István: A szervezetek működéséhez szükséges források megteremtése
83-
   Néhány alapvetés
83-84
   A támogatás megszerzése csak része a támogatási folyamatnak
84-86
   A sikeres támogatásszerzés lépései
87-88
   Pénz- és támogatásszerzési, forrásteremtő módszerek
88-90
      Személyesen
88-89
      Rendezvényeken
90
      Vállalkozással
90
      Kereskedelem
90
      Pályázatírás
90
   Pályázatírás
90-92
      Előnyök
91
      Hátrányok
91
      A pályázat megírása előtt nem árt tájékozódni
92
   Pályázatírási ellenőrző lista
92-96
      Kísérőlevél
92-93
      A tervezett tevékenység összefoglaló ismertetése
93
      Bevezetés, a szervezet bemutatása
93
      A program és a probléma részletes leírása
      Hosszú távú célok és rövid távú célkitűzések
93-94
      Módszerek
94
      Értékelés
94
      Költségvetés
94
      Korábbi és a további támogatások
94-95
      Támogató anyagok
95-96
   Felhasznált és ajánlott irodalom
96
Drahos Péter: Értékelés
97-106
   Az értékelés szerepe
97-98
   Az értékelés a pályázatírásban
98-99
      Hol az értékelés helye a pályázatban
98
      Miből áll a vállalt értékelés?
98
      Mit írjunk az értékelés módszereiről?
98-99
      Kérdések
99
   Az értékelési technikák kiválasztása és alkalmazása
99-104
      A belső minőségértékelé
99-100
      A minőségbiztosítás és az önértékelés használata
100-101
      A szakértői tanácsadás, vagyis a "felkért külsősök" szerepe
101-103
      Külső minőségellenőrzés és minőségértékelés
103
      A teljesítménymutatók szerepe
103
      Kérdések
103-104
   A beszámolók készítése
104-105
      Kérdések
105
   Mire figyeljen a támogató?
105-106
      Kérjen belső értékelést, minőségbiztosítást!
105
      Építsen ki saját ellenőrzési és értékelési rendszert
105
      Tárgyalja meg a vizsgálatok eredményeit, a támogatottal közösen módosítson a projekten!
106
      Ne várjon a zárójelentésig, kérjen időszaki beszámolókat!
106
      Kérdések
106
   Ajánlott irodalom
106
Angyal Mária: Hogyan működjünk együtt önkéntesekkel?
107-119
   Az önkéntesség fogalma, helye a társadalomban
107-108
   Az érem két oldala - a szervezet és az önkéntes
108-109
      Az önkéntes szerepe a szervezetben
108
      Mikor érett egy nonprofit szervezet az önkéntesekkel való együttműködésre?
108-109
      Ki lehet önkéntes?
109
      Milyen feladatot adhatunk az önkénteseknek?
109
   Milyen elemi legyenek önkéntes programunknak?
109-113
      A munka tervezése és a munkaköri leírás
110
      Toborzás, interjú és párosítás
110-111
      Felkészítés és továbbképzés
111
      Ellenőrzés, motiválás
111
      Értékelés, elismerés és elbocsátás
111-113
   Mennyi önkéntes munkát végzünk mi magunk?
113
   Önkéntesközpontok
113-114
   Vállalati önkéntesség
114-115
   Külföldi önkéntesek hazánkban
115
   Magyar esettanulmányok
116-117
   A sikeres önkéntes program főbb jellemzőinek összefoglalása
118
   Tanácsok a sikeres önkéntesprogramhoz
118
   Jegyzet
119
   Felhasznált és ajánlott irodalom
119
Suhajda Éva Virág: „Civil" marketing
121-130
   Mi is az a marketing?
121
   De miért fontos ez a tevékenység a civil szervezeteknek?
121
   A marketingtervezés lépései
121
   Stratégiai terv és projekttervek
122-130
      A szervezet céjának és célcsoportjának meghatározása, valamint a kölcsönös igények metszetének kialakítása
122
      A szűkebb célcsoportok meghatározása
122-123
      Igényfelmérés
123-125
      A marketingcélok kitűzése
125
      A versenyhozzáállás meghatározása
126
      A marketingeszközök meghatározása
127
      A termék, program, szolgáltatás
127-128
      Ár
128
      Elosztás - csatorna
128-129
      A reklám
129-130
      7.lépés: kivitelezés és értékelés
130
   Felhasznált és ajánlott irodalom
130
Varga Andrea Helena: A kapcsolatszervezés művészete, avagy public relations a nonprofit szektorban
131-139
   PR-elmélet dióhéjban: a kapcsolatszervezés tartalma és néhány alapfogalma
131-133
      A kapcsolatszervezés területei: a belső és külső PR (internal and external PR)
131
      PR-célcsoportok
131-132
      A szervezeti személyiség(corporate identity)
132-133
   PR a szervezeti élet mindennapos gyakorlatában
133-138
      Ki végezze a szervezeti PR-munkát?
133
      A belső PR feladatai és gyakorlata
133-134
      Ötletbörze: Belső PR-technikák a gyakorlatban
134-135
      Mit, hogyan mutatunk meg magunkból: külső PR a szervezeti gyakorlatban
135-138
   Felhasznált és ajánlott irodalom
138-139
Scsaurszki Tamás - Vincze András: Képzéssel és tanácsadással foglalkozó szervezetek
141-145
   24 óra Alapítvány
141-142
   Alfa Protektor Bt.
142
   Állampolgári Tanulmányok Központja
142-143
   Civil Társadalom Fejlesztéséért Alapítvány
143-145
Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Regionális Civil Információs Központ, Pécs
145-162
   Expanzió Humán Tanácsadó KFT.
145-146
   Hálózat a Demokráciáért Program
146
   Ifjúságért Alapítvány Regionális Civil Információs Központ, Miskolc
146-147
   KapTár (Kapcsolatok a Társadalomban) Munkacsoport Göncöl Alapítvány, Vác
147-148
   Kelet-Magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány Regionális Civil Információs Központ, Debrecen
148-149
   Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány, Soros-Niok Iroda
149
   Nonprofit Iroda Regionális Civil Információs Központ, Szombathely
149-150
   Ökotárs Alapítvány Facilitátor Csoportja
150
   Partners Hungary Alapítvány
150-151
   Regionális Civil Információs és Programfejlesztő Központ, Kecskemét
151-152
   Sansz Alapítvány
152
   Századvég Politikai Iskola
152
   United Way Vértes Vidéke Alapítvány Regionális Civil Információs Központ, Tatabánya
152-153
   TESZ Somogy Megyei Szervezete Regionális Civil Információs Központ
153
   A NONPROFIT szféra alapfogalmai - Angol-magyar szójegyzék
155-162