A zsidó nő corvina logo

Szerkesztő: Toronyi Zsuzsanna
További szerzők: Toronyi Zsuzsanna; Konrád Miklós; Karády Viktor; Lendvai Mária; Richers, Julia; Pető Andrea; Hajdu István; Juhász Borbála; Borgos Anna; Pécsi Katalin; Karsai László; Papp Richárd; Kelemen Katalin
Cím: A zsidó nő
Alcím: Kiállítás a Magyar Zsidó Múzeumban : 2002. április 25. - 2002. szeptember 2.
Illusztrátorok: Rónai Gergely; Fortin&Bras
Megjelenési adatok: Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, Budapest, 2002. | ISBN: 963-202-517-2

coverimage A zsidó vallásban a nőkre három fő vallási kötelezettség hárul: a szombati gyertyák meggyújtása, a kenyérsütés során a chala-vétel és a rituális fürdőben való havonkénti megtisztulás. A 18. századi írásmagyarázó, a Vilnai Gaon szerint a fenti három jócselekedet (micva) héber kezdőbetűiből a „báj" jelentésű szót kapjuk. A havi vérzés idején, és az azután következő hét „tiszta napon” keresztül is az asszony tisztátalannak számít, amíg meg nem merítkezik a műve, a rituális fürdő vizében. A rituális lemerülést áldásmondás kíséri. | A Magyarországon élő zsidókat polgári és politikai jogok tekintetében 1867-ben egyenjogúsították az ország többi polgárával. A hétköznapi életben azonos törvényi feltételekkel vehettek részt, mint a nem zsidó többség, a „Gründerzeit” éveiben bekapcsolódhattak a modern Magyarország megteremtésébe1 - de mindez „természetesen” csak a férfiakra vonatkozik. Rájuk vonatkoztak a törvények, ők alapíthattak gyárakat, ők vehettek részt a választásokon, szerkeszthették a modern irodalmi, társadalomtudományi, művészeti lapokat. Valóban így van ez? Valóban elhisszük, hogy a gyárosok, kereskedők, lapszerkesztők asszonyaik nélkül hozták létre mindazt, amire ma is büszkék vagyunk? Ha a történelemkönyveket nézzük - el kell hinnünk. A modern magyar zsidó történelemmel foglalkozó összefoglalók szinte semmit sem írnak a zsidó nőkről - sem összefoglalóan, sem egyes személyeket kiemelve. Ha zsidó nőkről kívánunk ismereteket szerezni, akkor be kell érnünk a néprajzi könyvekkel -ahol a kóser konyha sajátosságairól, a házasság, vagy a gyerekszülés szokásairól olvashatunk. De mi történt a zsidó nőkkel a zsidó emancipációt követő időszakban, ami a női emancipációért folyatott küzdelmek jegyében telt, s ami során felváltva, vagy kiegészítve anyáik értékrendjét, a zsidó nők az egyetemek első nőhallgatóivá, az új művészeti irányzatok közönségévé - s a modernitás szimbólumaivá váltak? S mi történt az asszimiláció, a nőemancipáció első sikereitől a kényszerű disszimiláció korszakáig?
Kategóriák:
Tárgyszavak: Nők helyzete, Zsidók Kiállítási katalógus
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
[3]
Impresszum
[4]
Tartalom
5
Toronyi Zsuzsanna: Hol voltak a zsidó nők?
9-10
Komád Miklós: A pesti zsidó nő, mint allegória
11-28
Karády Viktor: A nők felsőbb iskolázásának kérdései
29-50
A zsidó házasságkötés
51-54
Lendvai Mária: A Pesti Izraelita Nőegylet megalakulása és szociális intézményrendszerének kiépülése (1866-1885)
55-64
Júlia Richers: „Jótékony rablás” csupán? A Pesti Izraelita Nőegylet tevékenységi körei (1866-1943)
65-75
Pető Andrea: A „fiúnak nevelt lányok” és a tikkun ólam szerepe a magyarországi zsidó nők politikai szerepvállalásában
77-88
Hajdú István: Gedő Ilka (1921-1985)
89-108
Juhász Borbála: A progresszió női műhelye - kollektív életrajz-kísérlet
109-112
Borgos Anna: Az első magyar zsidó pszichoanalitikusnők
113-121
Pécsi Katalin: Az eltűnt írónők nyomában - Tűnődések a magyar zsidó irodalom női feléről
123-130
Karsai László: A zsidó nők a holokausztban
131-135
Papp Richárd: A nők világa egy budapesti zsinagógában
137-142
Kelemen Katalin: A liberális judaizmus álláspontja a nők szerepéről a zsidóságban
143-148
A kiállításban szereplő nők életrajzai
149-174
Szerzőink
175-176
Hátsó borító
177