Az internet és a közösségi média jogi kihívásai

Szerkesztő: Tóth Dávid
További szerzők: D. Horváth Vanessza; Gáti Balázs; Kőhalmi László ; Mitrovics Zoltán; Projics Nárcisz; Ripszám Dóra; Szabó Barbara; Tóth Dávid; Németh Henrietta; Kasi, Rohail; Van Ha, Thai
Cím: Az internet és a közösségi média jogi kihívásai
Alcím: Konferenciakötet
Megjelenési adatok: PTE-ÁJK Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék, Pécs, 2022. | ISBN: 978-963-429-992-9

coverimage A tematikus nemzetközi online konferenciára 2022. 04. 27.-én került sor, amely a „Teams” alkalmazáson keresztül valósult meg. A konferenciára 17 fő jelentkezett számos országból, akik között találkozhatunk professzorokkal, adjunktusukkal, doktoranduszokkal. Az előadók a kutatáshoz kapcsolódó előadásaikat magyar, angol és német nyelven adhatták elő. A prezentációkat követően a résztvevőknek lehetőségük volt kérdéseket és hozzászólásokat megfogalmazni. A konferencia teljes programjának a kötet végén található meg mellékletben. Az „Az internet és a közösségi média jogi kihívásai” című konferenciának a célja az volt, hogy a témával foglalkozó kutatókat a jog minden területéről arra hívja, hogy bemutassák eredményeiket és a közös eszmecsere révén elősegítsék egymás kutatómunkáját. Az internet és közösségi média alapjaiban változtatta meg az emberek életét és ez új kihívásokat teremt a jog minden területén. A technológia fejlődése hatással van a közjogi és magánjogi jogágakra, új lehetőségeket és új problémákat teremtve. A konferencia résztvevőiből tizenegyen járultak hozzá közleményükkel e könyv megvalósulásához. A jövőben a téma iránt érdeklődő olvasók és kutatók számára egy hivatkozási mű lehet. Szerkesztőként ezúton is köszönöm az előadóknak és a szerzőknek a munkájukat. A konferenciakötet az Innovációs és Technológiai Minisztérium UNKP-21- 4-II-PTE-962 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával készült. (...) Tanulmányom a gyermekprostitúció és a virtuális valóság kapcsolódási pontjait mutatja be. A gyermekekkel való bánásmód vizsgálata során nem hagyhatjuk figyelmen kívül az adott gyermeket körülvevő társadalmi környezetet. Elvégre az európai ember számára durva erőszakként értelmezhető az a Kínában egészen a XX. század elejéig élt szokás, miszerint a lányok lábfejét már kisgyermekkorban eltörte és elkötötte saját édesanyjuk annak érdekében, hogy megakadályozzák a láb növekedését, és így a férfiak számára később szexuálisan vonzóvá váljanak. 1 A szexuális célú gyermekbántalmazás azonban Európa történelmét is végig kíséri, az online felületek egyre népszerűbbé válása által pedig új dimenzióba helyeződött. Ebből fakadóan tanulmányom első részében azt a folyamatot tekintem át, amely által a gyermekek szexuális kizsákmányolása elleni küzdelem fontos célkitűzéssé válhatott. A gyermekprostitúció fogalmának ismertetése után térek rá a jogalkotás dilemmáira, ezt követően pedig a gyermekek szexuális kizsákmányolásának online formái kerülnek ismertetésre. A gyermekjogok deklarálása és betartatása hosszú társadalmi fejlődés eredménye. Amint azt Lloyd deMause megfogalmazta: „A gyermekkor története rémálom, amelyből csak mostanában kezdünk felébredni. Minél távolabb megyünk vissza a történelemben, annál alacsonyabb a gyermekről való gondoskodás színvonala, és annál nagyobb a valószínűsége, hogy a gyermeket megölték, kitették, testileg bántalmazták, terrorizálták, vagy szexuálisan zaklatták.

Tartalomjegyzék