Gazdasági büntetőjogi tanulmányok corvina logo

Szerkesztők: Tóth Mihály; Gál István László
További szerzők: Drinóczi Tímea; Gál István László; Erdősy Emil; Fenyvesi Csaba; Goricsán Tamás Károly; Hanvay Csaba; Herke Csongor ; Takács István; Jancsó Gábor; Kecskeméti Gyula; Kiss Szabolcs; Kőhalmi László ; Misi Mária; Molnár Miklós; Nagy Zoltán András ; Tóth Mihály; Török Gábor; Varga Zoltán
Cím: Gazdasági büntetőjogi tanulmányok
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomány Kar, Pécs, 2005. | ISBN: 963-642-056-4

coverimage A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Büntetőjogi Tanszékén a gazdasági büntetőjog oktatásának a rendszerváltás előttig visszanyúló hagyományai vannak, e tradíció megteremtéséért tanszékünk professor emeritusának, Erdősy Emilnek e sorokban is szeretnénk külön köszönetét mondani. 2004-ben, amikor ennek a tanulmánykötetnek a létrehozására irányuló szándék megszületett, a pécsi Gazdasági Büntetőjogi Műhely már több, az aktuális gazdasági büntetőjogi kérdéseket tárgyaló művei rendelkezett (Tóth Mihály: Gazdasági bűnözés és bűncselekmények, Budapest, 2002.; Gál István László: A pénzmosás, Budapest, 2004.), reményeink szerint rövidesen megjelenik Nagy Zoltán: Az informatikai bűncselekmények című monográfiája is. Tisztában vagyunk ugyanakkor azzal, hogy az egyébként is gyakran módosuló büntetőjogi szabályok között a gazdasági büntetőjog még napjainkban is a legdinamikusabban változó területnek tekinthető, ezért fontosnak tartjuk, hogy viszonylagos rendszerességgel megjelenjen egy olyan tanulmánygyűjtemény, amely a témával foglalkozó elméleti és gyakorlati szakemberek legfrissebb kutatási eredményeit tartalmazza. Az olvasó ennek első kötetét tartja a kezében. Tanszékünk a jövőben is támogatni kívánja mind a gyakorlatban dolgozó kollégák, mind a fiatal kutatók munkáját azzal, hogy írásaikkal a szakma képviselőit együtt gondolkodásra (vagy akár vitára) késztessük, ezáltal közvetve elősegítsük a gazdasági bűnözés elleni küzdelmet is. Bármilyen kismértékű előrelépés e téren már azt jelenti, hogy munkánk nem volt hiábavaló.
Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Büntetőjog, Gazdasági bűncselekmény, Gazdasági büntetőjog
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék