V. Konferenciakötet corvina logo

Szerkesztők: Bendes Ákos László; Gáspár Zsolt; Gáti Balázs; Projics Nárcisz; Ripszám Dóra; Tóth Dávid
További szerzők: Bendes Ákos ; Bubori Nóra Beáta; Fekete Kristóf Benedek; Hottó István; Joó Patrik; Kocsmárik Gábor; Projics Nárcisz; Ripszám Dóra; Váraczki Nikolett; Zsinkó Dániel Lajos; Jean Claude Geofrey, Mahoro; Thi Kim Cu, Nguyen; D. Horváth Vanessza; Tóth Dávid
Cím: V. Konferenciakötet
Alcím: A pécsi jogász doktoranduszoknak szervezett konferencia előadásai
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Pécs, 2023. | ISBN: 978-963-626-140-5

coverimage A pécsi jogász doktoranduszoknak szervezett Konferencia 2022. december elsején került megrendezésre. A konferencia immár ötödik alkalommal adott otthont a jogi szakma különböző területeiről érkező Pécsen tanuló PhD hallgatóknak, akik a legfrissebb kutatásaikat és gondolataikat osztották meg velünk. A konferencia ezúttal is online formában került megrendezésre, a Microsoft Teams platformján, lehetővé téve a résztvevők számára, hogy bárhonnan csatlakozzanak és részt vegyenek az eseményen. A konferencia 23 előadót vonultatott fel, akik számos jogterületet érintettek előadásaikkal, így biztosítva a széleskörű és interdiszciplináris megközelítést. A konferencia három szekcióra volt felosztva, köztük egy idegen nyelvű szekció is helyet kapott, ahol a PhD hallgatók német és angol nyelven adtak elő. A konferenciakötetben 13 előadó írása olvasható, akik a konferencián elhangzott előadásaikat foglalták össze és mélyítették el. Reméljük, hogy a konferencia és a hozzá kapcsolódó konferenciakötet hozzájárul a doktoranduszok tudományos munkásságukhoz. Ezúton is köszönjük valamennyi szerzőnek, résztvevőnek, lektornak és szerkesztőnek a munkáját! (...) Az e-sport az egyik, ha nem a legdinamikusabban fejlődő terület jelenleg, amely egyszerre öleli fel a sportot, a virtuális játékokat, a jogi szabályozást és a szerencsejátékot. Egy ennyire sokrétű új terület rendkívül átfogó és szerteágazó szabályozást igényel, amit bátran allíthatok, hogy jelenleg nem valósul meg, egyik európai országban, így hazánkban sem. Külön figyelmet kell fordítani az e-sport vizsgálata során egy másik szegmensre is, ami nem más, mint a csalás. A csalás vizsgálata során elengedhetetlen a jogi szabályozás áttekintése, amely megpróbálja megvédeni a játékosokat vagy a sportolókat attól, hogy meg nem engedett eszközök áldozatává valljanak. A csalás háttérében eltérő motivációk állhatnak, amelyek különböző csalás típusokat különböztetnek meg. Fontos, hogy különbséget tegyük a hobbi sportban és a versenysportban elkövetett csalások között, hiszen teljesen más megítélés alá esnek, sport szakmailag és jogilag is. A virtuális térben és a játékok során is a játékosok bele tudnak bújni egy olyan szerepbe, egy maszk mögé, amit a materiális világban nem tudnának vagy nem mernének megtenni. Ezt követően pedig máris kezdődik a kommentháború és a virtuális bűncselekmények halmaza, amit szintén vizsgálni kell. Részletesebben kívánok foglalkozni az e-sport kapcsán felmerülő csalások problematikájával. Ehhez viszont elengedhetetlenül szükséges érintőlegesen megvizsgálni a jogi szabályozást. A szabályozás feltérképezése nem egyszerű a joggal alaposabban foglalkozók körében ismert tapasztalat alapján, miszerint jogi szabályozás alapvetően statikus jellegéből fakadóan nehezebben tudja követni a dinamikusan fejlődő társadalmi viszonyokat. Az e-sport világáról pedig elmondhatjuk, hogy napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő jelenségéről van szó. Az ilyen kérdések átfogó szabályozása évek kérdése lehet, ez idő alatt pedig az e-sport akár jelentős átalakuláson mehet át.
Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Társadalom, Konferencia, Tanulmány, Jogérvényesítés, Jog, Szabályozás, Magyar
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék