A neveléstörténet néhány elméleti kérdése corvina logo

Szerző: Vág Ottó
Cím: A neveléstörténet néhány elméleti kérdése
Sorozatcím: Pedagógiai Közlemények; 11. füzet | Sorozat szerkesztő: Nagy Sándor
Megjelenési adatok: Tankönyvkiadó, Budapest, 1969. | ISSN: 0553-4453

coverimage Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszéke e kiadványsorozatot gyakorló pedagógusoknak és pedagógusjelölteknek szánja. Kiadványainkban a neveléstudomány körében felmerülő új problémákra keressük a választ, elsősorban saját kutatásaink eredményei alapján. Egyaránt figyelmet fordítunk a múlt pedagógiai örökségére, a napjainkban felmerülő problémákra és a jövő igényeire. Célunk: tudományos igényű tanulmányokkal segíteni a jelen és a jövő neveléstudományát és nevelési gyakorlatát. Nem ígérünk nagy horderejű felfedezéseket, de reméljük, hogy kiadványaink szerény előrelépést jelentenek a pedagógia különböző részterületein. Örömmel vesszük, ha e sorozat olvasói észrevételeikkel, javáslataikkal segítik munkánkat. | E tanulmány célja a neveléstörténetírás néhány elméleti problémájának. feldolgozása. Bár a nevelés múltjának a felderítésére irányuló törekvések nagyjából egyidősek a pedagógiának mint önálló tudománynak a kialakulásával, a tudományos igényű neveléstörténetírás alig több mint egy évszázados múltra tekinthet vissza, a marxista neveléstörténetírás pedig mindössze fél évszázados előzményekkel rendelkezik. A neveléstörténet tehát fiatal tudomány. Ez érthetővé teszi, hogy e tudomány számos problémája, elméleti alapkérdése még meglehetősen kidolgozatlan. Az elmúlt esztendőkben számos országban felvetődtek a neveléstörténet mint tudomány problémái, és a neveléstörténészek publikációkban, vitákban igyekeztek tisztázni a neveléstörténet tárgyával, feladataival, periodizációjával, kutatási módszereivel kapcsolatos kérdéseket, nem utolsósorban pedig a neveléstörténet és a neveléstudomány összefüggéseit. A figyelemre méltó kezdeményezések ellenére sem állíthatjuk, hogy a neveléstörténet elméleti alapkérdéseit illetően a marxista neveléstörténészek között egységes álláspont alakult volna ki. Az 1968 májusában Budapesten tartott nemzetközi neveléstörténeti munkaértekezlet (,,A neveléstörténeti kutatások szerepe a szocialista pedagógia fejlesztésében”) ismételten ráirányította a figyelmet arra, hogy a jelentős előrehaladás ellenére számos kérdésben az álláspontok meglehetősen eltérnek egymástól. Ez a körülmény arra ösztönöz, hogy e témakörben további kutatásokat végezzünk.
Kategóriák:
Tárgyszavak: Neveléstörténet, Pedagógia
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
[1]
Fülszöveg
[2]
Címlap
[5]
Impresszum
[6]
Az olvasóhoz
[7]
Tartalom
[8]
Előszó
9-11
Neveléstörténeti kutatás, neveléstörténeti tájékozódás
12-16
A neveléstörténet tárgya
17-29
   A neveléstörténet tárgyára vonatkozó néhány felfogás
17-23
   A nevelés történeti fejlődési folyamatának összetevői
23-28
   A neveléstörténet a tudományok rendszerében
28-29
Polgári irányzatok a neveléstörténetben
30-36
Törvényszerűségek a nevelés történetében
37-41
A haladás kritériumai a nevelés történetében
42-46
Korszerű törekvések a neveléstörténetírásban
47-50
A neveléstörténet periodizációja
51-54
A neveléstörténeti kutatás módszerei
55-60
   ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИЗВЕСТИЯ Издания Педагогической кафедры университета им. „Этвёш Лоранд" (Будапешт)
61
      НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ВОСПИТАНИЯ
61
   PEDAGOGIC PUBLICATIONS
62
      THEORETICAL QUESTIONS IN THE HISTORY OF EDUCATION
62
   BULLETINS PÉDAGOGIQUES
63
      QUELQUES PROBLÈMES THÉORIQUES DE L’HISTORIE DE L’ÉDUCATION
63
   PÄDAGOGISCHE MITTEILUNGEN
64
      VON EINIGEN THEORETISCHEN FRAGEN DER ERZIEHUNGSGESCHICHTE
64
Hátsó borító
[66]