A rejtelmes sziget corvina logo

Szerző: Verne, Jules
Cím: A rejtelmes sziget
Fordító: Majtényi Zoltán
Megjelenési adatok: Ismeretlen, Ismeretlen, Ismeretlen.

coverimage - Emelkedünk? - Ugyan! Ellenkezőleg! Süllyedünk! - Annál is rosszabb, Cyrus úr! Zuhanunk! - Az Isten szerelmére! Dobjatok ki minden nehezéket! - Most ürítettem ki az utolsó homokzsákot!... - Fölfelé száll a léghajó? - Nem! - Mintha hullámverést hallanék... - Itt a tenger a gondolánk alatt! - Alig ötszáz lábnyira lehet! Ekkor hatalmasan zengő hang hasított át a levegőn, s ezek a szavak hallatszottak: - Dobjatok ki minden súlyos holmit... mindent! Rajta, és Isten irgalmazzon! Ezek a szavak a Csendes-óceán roppant vízsivatagja fölött hangzottak el, délután négy óra tájt, 1865. március 23-án. Bizonyára mindenki emlékszik még rá, milyen borzalmas északkeleti szélvész tört ki abban az esztendőben, napéjegyenlőség idején, olyan hirtelen, hogy a légsúlymérő higanyoszlopa egyszeriben 710 milliméterre zuhant alá. Ez az orkán egyhuzamban tombolt március 18-tól 26-ig. Mérhetetlen rombolást végzett Amerikában, Európában és Ázsiában egyaránt, az északi szélesség 35. fokától egészen a déli szélesség 40. fokáig, az Egyenlítőre rézsútosan, mintegy 1 800 mérföldnyi2 sávon! Városokat döntött porba, erdőket csavart ki tövestül; a szökőár módjára száguldó hullámhegyek - mint a hírügynökségek jelentéseiből köztudomású -százszámra vetették partra a hajókat; az ítéletidő, amerre csak elvonult, egész országrészeket tett a föld színével egyenlővé, mindenütt ezrével pusztultak az emberek a szárazföldön, vagy fulladtak bele a tengerbe - dühöngésének ilyen tanújeleit hagyta maga után ez az iszonyatos égiháború. Egymagában több szerencsétlenséget okozott, mint azok a hírhedt szélviharok, amelyek közül az egyik Havannát dúlta föl 1810. október 25-én, a másik pedig Guadeloupe-ot tette tönkre 1825. július 26-án. Mialatt ennyi katasztrófa ment végbe a földön és a vízen, nem kevésbé megrendítő dráma játszódott le a fölbolydult levegőben is. Odafönn a magasban léggömböt pörgetett egy szélörvény csúcsa, dobálta, mint valami labdát, a forogva száguldó levegőoszlop óránként kilencvenmérföldes sebességgel hurcolta magával a térben, az meg akkorákat serdült-perdült a tengelye körül, mintha csak valamilyen légi maelström3 sodrába került volna. Ennek a léggömbnek az alsó nyúlványán gondola himbálódzott, benne öt utas; alig látták egymást az óceán felszínétől egészen hozzájuk fölcsapó, szétporlott vízcseppekkel kevert, sűrű párázatok közt. Honnan jött ez a léghajó, hogyan vált valósággal játékszerévé a rémületes viharnak? Hol kelt útra, melyik pontján a világnak? Valószínűleg nem az orkán idején indult el. Márpedig a förgeteg öt napja őrjöng, s első jelei már 18-án mutatkoztak. A léggömb tehát vélhetőleg igen messziről jön, hiszen aligha tehetett meg kétezer mérföldnél kisebb utat huszonnégy óránként. Az utasok nyilvánvalóan semmiféle olyan eszközzel nem rendelkeznek, amellyel megállapíthatnák, hogy elindulásuk óta milyen nagy távolságot röpültek át, meg aztán hiányzik bármiféle támpontjuk is az efféle méréshez. Szélvész hajszolta őket, szilaj ítéletidő tombolt körülöttük, ők maguk azonban, valamilyen különös tünemény folytán, mindettől csöppet sem szenvedtek.
Kategóriák: Szépirodalom
Tárgyszavak: Regény, Francia, Kaland, Irodalom, Ifjúság
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Címlap
Tartalom
2-5
Első rész - A levegő hajótöröttjei
6-150
   Első fejezet
7-12
   Második fejezet
13-19
   Harmadik fejezet
20-25
   Negyedik fejezet
26-31
   Ötödik fejezet
32-37
   Hatodik fejezet
38-43
   Hetedik fejezet
44-50
   Nyolcadik fejezet
51-56
   Kilencedik fejezet
57-64
   Tizedik fejezet
65-70
   Tizenegyedik fejezet
71-78
   Tizenkettedik fejezet
79-85
   Tizenharmadik fejezet
86-93
   Tizennegyedik fejezet
94-99
   Tizenötödik fejezet
100-105
   Tizenhatodik fejezet
106-111
   Tizenhetedik fejezet
112-118
   Tizennyolcadik fejezet
119-124
   Tizenkilencedik fejezet
125-130
   Huszadik fejezet
131-136
   Huszonegyedik fejezet
137-142
   Huszonkettedik fejezet
143-150
Második rész - A száműzött
151-296
   Első fejezet
152-157
   Második fejezet
158-164
   Harmadik fejezet
165-171
   Negyedik fejezet
172-177
   Ötödik fejezet
178-185
   Hatodik fejezet
186-193
   Hetedik fejezet
194-200
   Nyolcadik fejezet
201-206
   Kilencedik fejezet
207-214
   Tizedik fejezet
215-221
   Tizenegyedik fejezet
222-229
   Tizenkettedik fejezet
230-238
   Tizenharmadik fejezet
239-245
   Tizennegyedik fejezet
246-253
   Tizenötödik fejezet
254-259
   Tizenhatodik fejezet
260-267
   Tizenhetedik fejezet
268-274
   Tizennyolcadik fejezet
275-281
   Tizenkilencedik fejezet
282-288
   Huszadik fejezet
289-296
Harmadik rész - A sziget titka
297-429
   Első fejezet
298-304
   Második fejezet
305-311
   Harmadik fejezet
312-319
   Negyedik fejezet
320-326
   Ötödik fejezet
327-332
   Hatodik fejezet
333-339
   Hetedik fejezet
340-345
   Nyolcadik fejezet
346-348
   Kilencedik fejezet
349-355
   Tizedik fejezet
356-360
   Tizenegyedik fejezet
361-366
   Tizenkettedik fejezet
367-373
   Tizenharmadik fejezet
374-380
   Tizennegyedik fejezet
381-386
   Tizenötödik fejezet
387-395
   Tizenhatodik fejezet
396-402
   Tizenhetedik fejezet
403-408
   Tizennyolcadik fejezet
409-417
   Tizenkilencedik fejezet
418-425
   Huszadik fejezet
426-429