Pedagógia corvina logo

Szerző: Weszely Ödön
Cím: Pedagógia
Alcím: A neveléstudomány rendszere rövid összefoglalásban
Sorozatcím: Tudományos zsebkönyvtár, 171-172 a-b
Megjelenési adatok: Révai, [Budapest], [1932].

coverimage A „Tudományos Zsebkönyvtár" e. vállalatban 1906-ban jelent meg kis „Pedagógia"-m, mely összefoglalta röviden a tudományos pedagógia eredményeit a tudomány akkori állása szerint. Már évek előtt újból szükségessé vált e kis könyv újabb kiadása, de nyilvánvaló, hogy az új kiadás átdolgozást kívánt, mert hiszen a pedagógia ép ezekben az években óriási mértékben fejlődött. Ez a tény késleltette az új kiadás megjelenését is. Ez a kiadás, melyet most az olvasóközönségnek átnyújtok, szinte új könyv, annyira megváltozott az elsőhöz képest. Nemcsak azért, mert feldolgoztam az újabb tudományos eredményeket, hanem azért is, mert a tudomány haladásával természetesen az én felfogásom is fejlődött, így ez a könyv új felfogás hirdetője, s egy új és korszerű neveléstudományi rendszert ad rövid összefoglalásban. Ezt a rendszert egy nagyobb terjedelmű könyvben óhajtom, a közönség elé tárni („A korszerű nevelés alapelvei" címen), mert irodalmunknak régen érzett hiánya egy terjedelmes tudományos pedagógiai kézikönyv. Ám e mellett szükség van ilyen kis összefoglaló könyvre is, melyben — ha röviden is — benne van minden vezető gondolat. Aki behatóbban akar megismerkedni a problémákkal, a nagyobb könyvhöz nyúl, de aki röviden akar tájékozódni, itt megtalálja azt, amire szüksége van. Igyekeztem az olvasót tájékoztatni a neveléstudomány egész anyagáról, minden kérdésnél megismertetni a különböző tudományos álláspontokat, de egyúttal állást is foglalni velük szemben, s a magam rendszerét kifejteni. Abból a felfogásból indulok ki, hogy a nevelés segítség-nyújtás a fejlődő növendék számára oly célból, hogy életföladatait annak idején megoldhassa. Ehhez á mai kultúrában mindenkinek megfelelő műveltségre van szüksége. A nevelés feladata tehát ezt a műveltséget megadni, hogy a növendék majdan beilleszkedve a kulturális közösségbe, betölthesse emberi hivatását.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Neveléselmélet, Pedagógia
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék