Horvát nyelv alapfokon corvina logo

Szerző: Živković-Mandić, Janja
Szerkesztő: Mandić, Živko
Cím: Horvát nyelv alapfokon
Alcím: Tankönyv : A horvát tanítási nyelvű gimnázium előkészítő osztálya számára
Megjelenési adatok: Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000. | ISBN: 963- 19-1272-8
Megjegyzés: 2. kiadás

coverimage E nyelvkönyv megírásának ötlete szerény, ötéves tanítási gyakorlatom során fogalmazódott meg bennem, amikor is számtalanszor találkoztam a horvát nyelvet tanulni szándékozók széles körében egy hasonló kiadvány iránti óriási igénnyel. Mivel a magyar könyvpiacon jelenleg nem található olyan kezdőknek íródott tankönyv, amely a mai autentikus horvát nyelvet oktatná, e kiadvány ezt a hiányt igyekszik pótolni. Ajánlom a könyvet a nemzetiségi gimnáziumok előkészítő (nulladik) osztályos tanulóinak, az egyéb középiskolákban a horvát nyelvet mint idegen nyelvet tanuló diákoknak, a nyelvtanfolyamok keretei között nyelvet tanuló felnőtteknek és nem utolsósorban azoknak, akik egyéni úton szeretnék elsajátítani a horvát nyelv alapjait. A nyelvkönyv 1500 lexikai egységet tartalmaz, melyeknek elsajátítása, a megfelelő nyelvtani ismeretek birtokában, elegendő az alapfokú nyelvtudás megszerzéséhez, illetve megfelel az alapfokú nyelvvizsgák követelményeinek. (Szintén a Nemzeti Tankönyvkiadó kiadásában, nemrég megjelent a „Horvát nyelv középfokon I.” című kiadvány; szerzője: Judita Škrapić-Garger, raktári száma: NT 31 557.) A „Horvát nyelv alapfokon” című nyelvkönyv három részből áll: a leckéket és néhány szóban elvégezhető, szövegértést igénylő feladatot tartalmazó tankönyvből, a nyelvtani szabályokat magyarázó és azok begyakorlására szolgáló feladatokat tartalmazó munkafüzetből, valamint a szövegértési feladatokat szolgáló kazettából. A tankönyv 20 leckét foglal magába (többnyire dialógusok formájában), nagyrészt olyan témakörökkel, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a legelemibb szókincs elsajátításához. Minden leckét néhány szóban is elvégezhető feladat követ, melyek közül legalább az egyikhez szükség van a kazetta megfelelő feladatára. Végül ezek után található a horvát-magyar szószedet, amely csak az adott leckében előforduló új szavakat és kifejezéseket tartalmazza, míg a könyv legvégén található összefoglaló szószedet a könyvben előforduló összes lexikai egységet tartalmazza. Hogy némi segítséget is nyújtsunk, ahol szükségesnek mutatkozott, egy-egy főnév egyes szám birtokos esetét (genitiv) külön is kiemeltük (pl. glumac, glumca; tjedan, tjedna; novost, -i). A melléknévnél a hímnemű alak után szerepel a nőnemű és a semlegesnemű alak, illetve annak végződése is (pl. zabavan, zabavna, zabavno; pošten, -a, -o). Az igéknél megadtuk a jelen idő egyes szám 1. személyét (pl. piti, pijem; voljeti, volim; spavati, -am). A munkafüzet az adott leckéhez tartozó nyelvtani ismereteket taglalja vázlatosan, magyar nyelven. Ezek a magyarázatok inkább összefoglaló, rendszerező jellegűek, a tanári magyarázatot nem pótolják, megértésükhöz feltétlenül szükségesek a magyar nyelvtani ismeretek. Ezt követi a nyelvtani paragrafusok begyakorlását szolgáló progresszív felépítésű feladatsor. Az itt található feladatok az adott leckék szókincsére épülnek, így azok nemcsak az elsajátított nyelvtani, hanem lexikai tudást is ellenőrzik. Ugyanez vonatkozik a feladatsorokat záró fordításokra is, melyek tartalma összefüggő és mindig az adott leckéhez kapcsolódik.
Kategóriák: Nyelvtudomány
Tárgyszavak: Horvát, Szerbhorvát, Tangkönyv, Idegennyelv, Nyelv
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Copyright/Impresszum
Tartalom
5
Előszó
7-8
1. Pozdravljanje (Üdvözlések)
9-12
   Rjecnik
12
2. Tko je to? (Ki kicsoda?)
13-16
   Rjecnik
16
3. Čije je što? (Kié? Minek a ?)
17-22
   Rjecnik
22
4. Gdje si? (Hol vagy?)
23-27
   Rjecnik
26-27
5. Pravi cirkus! (Kész cirkusz!)
28-31
   Rjecnik
31
6. Kamo ćeš? (Hova mész?)
32-36
   Rjecnik
35-36
7. Na tulumu (Házibulin)
37-45
   Rjecnik
44-45
8. Svatko svoje! (Mindenki a sajátját!)
46-51
   Rjecnik
50-51
9. U restoranu (Vendéglőben)
52-59
   Rjecnik
58-59
10. Na tržnici (Piacon)
60-66
   Rjecnik
64-66
11. Rasprodaja (Kiárusítás)
67-73
   Rjecnik
72-73
12. Na pošti (Postán)
74-79
   Rjecnik
79
13. Moj novi stan (Az új lakásom)
80-84
   Rjecnik
83-84
14. Horoskopski znaci (Horoszkópjelek)
85-91
   Rjecnik
90-91
15. Što te boli? (Mi fáj?)
92-97
   Rjecnik
96-97
16. Vremenska prognoza (Időjárás-jelentés)
98-101
   Rjecnik
100-101
17. U banci (Bankban)
102-106
   Rjecnik
106
18. Putovanje (Utazás)
107-112
   Rjecnik
112
19. Ljetovanje na moru (Nyaralás a tengerparton)
113-118
   Rjecnik
117-118
20. Poznajete li Hrvatsku? (Ismeritek-e Horvátországot?)
119-126
   Rjecnik
125-126
Rječnik (Szótár)
127-150
Izrazi - Kifejezések
151
Rövidítések
152
Hátsó borító