Könyv felajánlása


A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Digitália elnevezésű online felületén számos tudományos mű található meg digitális formában, melyek állománya folyamatosan bővül. A dokumentumok digitális formában történő elérése egyre nagyobb jelentőséggel bír, melyet az is bizonyít, hogy számos kiadvány és dokumentum jelenik meg digitális formában, valamint a nyomdák általában PDF mesternyomatról nyomtatják ki ezeket a műveket.

A Digitália munkatársai szívesen fogadnának be szerzőktől, jogutódoktól és jogtulajdonosoktól önkéntesen felajánlott műveket is, hiszen így a Digitália felülete számos új, különböző tudományágakhoz tartozó művel bővülhetne, melyek azáltal, hogy online elérhetővé válnak, szélesebb olvasói bázist biztosítanak a szerző/tulajdonos számára.
A felajánlás megvalósulhat úgy, hogy a szerző/jogtulajdonos egy felhasználási szerződés keretében felajánlja a megjelent tudományos művét a Digitáliában való megjelentetésre.

Amennyiben külön nyilatkozik arról, hogy a mű szabadon elérhető legyen a felhasználók számára, akkor azt helytől és időtől függetlenül szabadon megnyithatják az olvasók. Amennyiben a szerző/jogtulajdonos nem járul hozzá, hogy műve szabadon elérhető legyen a felhasználók számára, akkor arra is lehetőség van, hogy a mű törzsszövege csak zárt láncú terminálon (könyvtárunk dedikált termináljain) legyen olvasható. Ez esetben a műből a felhasználók még részleteket sem tudnak nyomtatni, másolni és lementeni.

A felajánló a felajánlott művet e-mailben (max. 15 MB méretig) juttathatja el részünkre. Amennyiben a digitális kiadvány mérete meghaladja a 15 MB fájlméretet, kérjük, hogy file-transzferrel küldje el, vagy felhőtárhelyre feltöltve, annak letöltési linkjét juttassa el számunkra.

Amennyiben a kiadvány csak elektronikus formátumban jelent meg (tehát nem került nyomdai kiadásra), akkor csak PDF fájlformátum esetében van arra lehetőség, hogy a felajánló a szabad- vagy terminálos megjelenés közül válasszon. További e-könyves formátumok esetében (epub, mobi, azw, prc stb.), a művet csak akkor áll módunkban befogadni, ha azt a felajánló szabad letöltésűnek engedélyezi.

A Digitália jelenleg csak az alábbi paramétereknek megfelelő, felajánlott dokumentumokat fogad be:

  • - csak szerző/jogutód/jogtulajdonos ajánlhatja fel művének pontos digitális hasonmását;
  • - a szerző gondoskodik arról, hogy megkapjuk a mű előzékoldalait és borítóoldalait is;
  • - csak könyv-jellegű monografikus művet tudunk befogadni;
  • - társszerző(k), tanulmánykötetek esetében minden szerzőtől szükséges az írásbeli engedélyeztetés;
  • - felsőoktatási könyvtárként jelenleg csak tudományos művet fogadunk be;
  • - csak végleges, nyomdai (PDF) mesterpéldányt fogadunk be;
  • - a dokumentumhoz magyar nyelvű absztrakt, valamint 3-7 magyar nyelvű kulcsszó megadása szükséges;
  • - a szerző/jogutód/jogtulajdonos írásban hozzájárul a mű szabad vagy terminálos felhasználásához,
  • szabad felhasználás esetében a felhasználó szabadon megtekintheti/lementheti a művet, terminálos megjelenés esetén a felhasználó a mű metaadatait, tartalomjegyzékét szabadon megtekintheti;
  • - a felajánló hozzájárul, hogy a felajánlott műve bekerül a könyvtár elektronikus katalógusába is.
Amennyiben él a műfelajánlás lehetőségével, kérjük, keresse munkatársunkat, aki további információval szolgálhat a Digitália felületén való megjelenésről:

Ambrus Attila József
informatikus-könyvtáros