Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Eötvös Károly: A nagy per, mely ezer éve folyik, s még sincs vége I. kötet (1934)

Szerző: Eötvös Károly (1842-1916)
Cím: A nagy per, mely ezer éve folyik, s még sincs vége : első kötet
Megjelenési adatok: [Budapest.] : Révai kiadás, [1934] – 333 p.
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
Húsz év előtt szegény kis cseléd-lányka dint el egy magyar faluban a Tisza partján. Szülők, testvérek, rokonok, játszó pajtások, kenyéradó gazdái hiába keresték. Nyoma nem mutatkozott.
Zsidók is laktak a faluban. A lányka eltünésének napján ünnepük volt a zsidóknak s volt valami hivatalos községi dolguk is. Az eltünés után másod-harmad nap mulva arról kezdtek suttogni, hogy ünnepnapjukon a zsidók emésztették el a lánykát. Lassanként a sajtó is észrevette a suttogást s elkezdte magyarázni az esetet. Magyarország határain távoli viharként zugott már a zsidók ellen való gyülölködés. Oroszországban és Romániában már évek óta a magasabb állami hatalmak is támogatták a gyűlölködést. Sőt szervezték is. A magyar nemzet társadalma is tömegekből áll. A tömegnek gondolkozása és érzése sohase független. Csak a bölcs lát tisztán s csak ő mérsékli érzéseit látása szerint.

Tartalomjegyzék


»»» Címlap
»»» Címlap
»»» Impresszum
»»» ELŐSZÓ I. [1]
»»» ( Eltűnt egy szegény lányka. – Eltűnéséből vérvád számazott. – Az emberi lélek, mint természeti tünemény. – A közvélemény. – A vérvád az élő babonák kőzé tartozik. – Miért vártam húsz évig könyvem megirásával? – Könyvem természete.) [1]
»»» RÉGI VÉRVÁDAK ESETEI. [13]
»»» I. AZ ORKUTI ESET. [15]
»»» ( A kis Balla István halála. – Holttestét megtalálják. – Kőtél a nyakán, zsidó betűk a testén. – A zsidókat gyanusítják. – A vádlottak. – A zsidó fiu áttérése. – A gyanus jelenségek. – A kinzó vallatás. – Lejkovics a kinzó vallatásba belehal. – A fölmentő itélet.) [15]
»»» II. A PÉRI ESET. [34]
»»» ( A Kutyakaparó csárda. – Takács András hirtelen halála. – A hatalmas alispán. – A lelketlen orvos szakértő . – A vizsgálat. – A kis zsidó gyerek beszéde. – Kinzó vallatás. – A tárgyalás. – A halálos itélet . – A fölmentő itélet.) [34]
»»» HUSVÉT SZOMBATJÁN. I. [54]
»»» ( Tisza-Eszlár. – Metszővállasztás 1882 április 1-én. A pályázok . – A jesiva; – A zsidók istentisztelete. – Nem ismerjük eliggé.) [54]
»»» II. 63
»»» (Az eszlári szidók. – A jesivák belső élete. – A pálinkamérésből eredt viszály. – Az idegen metszők egesz napi időtöltése. – Koldus zsidók is vannak ott. – A vérvád szerint készülő páska.) 63
»»» A LÁNYKA ELTÜNÉSE. I. [74]
»»» (Solymos Eszter. – Édes anyja. – A szegénység. – Huri Andrásné. – A nagy meszelés április 1-én. – Mikor és kik látták Esztert utoljára? – Anyjának panaszai. – A vérvád megalakulásának külső körülményei.) [74]
»»» II. 89
»»» (Hátha éretlen kisgyerek lenne a tanú? – A községi biró rokonsága. – A kis Samu zsidógyerek beszéde. – A vizsgálóbiró nem nyomozza ki, honnan ered a kis gyerek beszéde. – Az első nyomozások.) 89
»»» A TANÚ. I. [100]
»»» (Sarf Móricz életkora. – Az anyakönyvek hajdan. – Miért kell Sarf Móriczot letartóztatni? – Elbeszéli, miként ölték meg a zsidók Esztert. – E vallomást Péczely Kálmán veszi irásba. – Péczely rablógyilkos volt. – Sarf Móricz csendbiztoshoz kerül.) [100]
»»» II. 113
»»» (Recsky András, a csendbiztos. – Ősei, családja. – A magyar nemesség. – A vármegye státusai. – Móricz vallatása a csendbizosnál. – A csendbiztos cselédei. – A vizsgálóbiró alaki törvénysértései.) 113
»»» III. 128
»»» (A szenvedélyes közvélemény hatalma a biróságok fölött is érvényesül. – Móriczot tanú létére elzárják. – Jogairól nem gondoskodnak. – Szentül hiszem, hogy vallomása Eszláron készült, Nagyfaluban csak elfogadtatták vele. – A szegénysorsu zsidógyerek rendszerint félénk.) 128
»»» HAJSZA A KOLDUS UTÁN. I. [141]
»»» A vádlotakat egymásután kihallgatják. – Kereken visszautasítják a vádat. – Alibit igazol mind. – A szüzesség fogalma. – Bukszbaum örökös imádkozása. – A zsidó irások. – Mit jelent a Krammolblü?) [141]
»»» II. 154
»»» (Fölkutatják a sirokat. – Az emődi zsidók. – Az elfogott koldus zsidók serege.) 154
»»» III. 160
»»» (Róth Borbála zsidóasszony. – A ki meg akarja javitani a világot.) 160
»»» 167
»»» (A varju-laposi rejtély. – A szolgáló megijed s ijedtében látást lát.) 167
»»» V. 171
»»» (A tisza-dobi fejetlen hulla. – Fekete kutya élettelen teste lett belőle. – Eszter a metsző zsidó pincéjében. – Eszter a zsidó pap virágos kertjében. – Eszter a sirban. – Keresztény gyerek befalazva zsidótemplomba.) 171
»»» VI. 176
»»» (A bolygó zsidó a ki bosszut áll.- Volner Herman volt a koldus zsidó Eszláron április 1-én. – Megtalálják. – Elmondja a mentségét.) 176
»»» MI TÖRTÉNT A TISZÁN? I. [183]
»»» (Miként készül a tutaj? – A tutaj személyzete. – A kormánybiró. – A sáfár. – A vállalkozó hajdan és most. – A tutajhajózás titkai. – Az étkezés. – A pálinka. – A szagnak szerepe a természet történetében.) [183]
»»» II. 199
»»» (Herskő Dávid sáfár tutaja. – Kikből állt a tutajok személyzete? – A tutajut története. – Mikor a Tisza virágzik. – Selver és Qualsi. – A kártyázás élvezete. – Mi az unalom?) 199
»»» III. 216
»»» (Csepkonics nem kártyáz. – Meglátja a halottat. – Oláh György uram. – Az alkonyat. – Esti szürkület a Tisza partján. – Jámbor lélek minek nézi a halottat? – A néma temetés.) 216
»»» IV. 227
»»» (Mindenki szentül hitte, hogy Solymosi Eszter a csonka-füzesi holttest.- Az éjjeli közönség a sirnál. – Az ásó története. – Az első rendőri szakértői vizsgálat. – Éjel őrzik a halottat. – A kételkedés szava.) 227
»»» LEGYEN SÖTÉTSÉG! I. [242]
»»» (A holttest felismerése. – A magyar műveltség. – Kozma Sándor. – A kik látták a holttestet. – A kiket elzártak nézésétől. – A holttestete meztelenen mutatják. – Mi a szemérem? – Eszter ruhája a holttesten. – Miként bánik a halál és az enyészet a holttestekkel? – Eszter különös testi jele.) [242]
»»» II. 258
»»» (Az első fölismeresi eljárás tanui. – Ezek közt Szakolczai Julcsa. – Hat tanu fölismeri Esztert, kettő pedig nem. – A vitsgálóbiró nem veszi irásba a fölismerő tanuk által igazolt azonossági jeleket. – Az ember foga és a falevél. – Az ember nyoma. – A második fölismerési eljárás tanui. – A kálvinista lalkész vallomásának birálata. – Más termetarányok mutatkoznak a felöltözött nőnél, mint a mezitelennél. – Az emberi test magassága szemmérték után bizonytalan.) 258
»»» III. 287
»»» (A holttest boncolása. – A haj, a szemöldök , a nemiszőr, a fog, az emlők, körmök, a tyukszem. – Az orvosi vélemény. – Mindenki egytértett az orvosokkal, csak három-négy tanu nem. – Meggondolatlan kérdések. – A sötétség teljes. – A szegény ismeretlen halottat eltemetik. – A temetés. 287
»»» IV. 307
»»» (A titkos tanács. – A tulajdonosok megkeritése. – Elfogják őket. – A tutajosok semmit se tudnak hullacsempészetről. – A szakértői nyomozások. – Hova viszi a Tisza vize a fenyődeszkát? – Egy csomó tulajdonost szabadon eresztenek.) 307
»»» TARTALOMJEGYZÉK. ELSŐ KÖTET. [331]
»»» EÖTVÖS KÁROLY MUNKÁI [335]
»»» 2. kötet
»»» 3. kötet

2 hozzászólás történt ehhez: „Eötvös Károly: A nagy per, mely ezer éve folyik, s még sincs vége I. kötet (1934)”

 • Nagyon szeretném a könyvet “egyben letölteni” és úgy kinyomtatni, hogy egy lap egy oldal legyen. Sehol nem találok rá lehetőséget.

  Így monitorról olvasni… Ki fog folyni a szemem.

  Előre is köszönöm a segítséget.

  Üdvözlettel: [KGyul@]

 • gszebe szerint:

  Tisztelt Kovács Gyula!

  Köszönjük megkeresését! A Digitália honlapon – melynek továbbfejlesztése folyamatban van – jelenleg térítésmentes online olvasásra van csak mód, letöltésre/ nyomtatásra pillanatnyilag nincs lehetőség. Az ebből fakadó kellemetlenségért elnézését kérjük!

  Üdvözlettel,
  Szeberényi Gábor

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat