Válogatott fejezetek a rendszeres alkotmánytan köréből

Szerző: Ádám Antal
Szerkesztő: Kiss László
További szerzők: Kiss László; Petrétei József ; Ádám Antal ; Sükösd Ferenc; Szamel Lajos
Cím: Válogatott fejezetek a rendszeres alkotmánytan köréből
Alcím: Egyetemi jegyzet
Megjelenési adatok: Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 1996.

Corvina logo
borítókép Közel négy esztendeje azzal a reménnyel adtuk közre a jelenlegi jegyzet cserélhető lapos változatát, hogy a közjogi jogalkotás megélénkülésének eredményeként hamarosan mód lesz a szükséges korrekciók tananyagon történő átvezetésére, s ezzel egyidejűleg a kötött jegyzet forma alkalmazására. Reményeinkben csalatkoznunk kellett, hiszen a várt magas szintű jogszabályok nem jelentek meg olyan számban, hogy indokolták volna a jelentősebb - akár strukturális jelentőségű átdolgozást. Ezért - eleget téve az írott tananyag biztosítása iránti várakozásoknak -, az 1993 -as kiadású tananyag változatlan utánnyomása mellett döntöttünk. (Ahol azonban már időközben lényegesebbnek mondható változások következtek be, ott erre a tényre utalunk.) A most kiadásra kerülő jegyzet sem az előadások anyagát, sem pedig a jogszabályok ismeretét nem teszi mellőzhetővé. Célja és rendeltetése ugyanaz, mint 1993 -bán volt; elősegíteni egy-egy terület joganyagának megismerését, az összefüggések felismerésének készségét és képességét. E reményben kívánunk eredményes munkát a hallgatóinknak.
Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Alkotmánytan
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék