Astra, I. évfolyam, 6. szám (1997/november-december)

Szerkesztő: Gyenizse Péter
Cím: Astra, I. évfolyam, 6. szám (1997/november-december)
Alcím: Az APCSE és az MCSE Pécsi Csoportjának kéthavi híradója (I. évf. 6. szám)
Megjelenési adatok: MCSE Pécsi Csoport, Pécs, 1997.

coverimage Az ASTRA Pécsi Csillagászati Egyesület 1994. március 4-én alakult meg Pécsett. Célja a Pécsett és környékén tevékenykedő amatőrcsillagászok, csillagászati ismeretterjesztők, a csillagászat iránt érdeklődők összefogása, tájékoztatása. Az egyesületet természettudományos jellegű társadalmi szervezetként, önálló jogi személyként a bíróság hivatalosan bejegyezte. Van alapszabálya, közgyűlése, választott elnöksége, számvizsgáló bizottsága, gazdasági ügyintézője, bankszámlája, könyvelése, melyek alapján folyamatosan működik. Az APCSE tagjai – a pécsi szakkör tagjai ‑ minden hétfőn este 18 órakor találkoznak Pécsett a Pécs-Baranyai TIT székházában (Felsőmalom u. 10.). Itt tájékoztatják egymást a legújabb csillagászati újdonságokról, jelenségekről, kiselőadást tartanak, dia- és videó vetítéseket tartanak. Felkészülnek a megfigyelésekre, távcsöves bemutatásokra, kirándulásokra. Néha csak beszélgetnek. A tagjaink között mindig sok az észlelő amatőrcsillagász. Az APCSE tagjait mindig tájékoztattuk a várható jelenségekről, annak észlelési módjáról. Mivel nincs közös észlelőbázisunk - mindenkinek otthon volt egy vagy több saját távcsöve. Ez a helyzet csak 1998-tól változott még kedvezőbbre, amikor egyrészt a pécsi planetárium csillagvizsgálója újra kinyitott (majd sajnos 2005-ben ismét bezárt), másrészt vettünk egy APCSE köztávcsövet (200 mm-es Jávorka-tükör, Dobson-szereléssel), melyet azon tagtársainknak kölcsönözzük ki pár hónapra, akinek nincs távcsöve. Az APCSE tagja lehet mindenki, aki az egyesület céljaival egyetért, az alapszabályt elfogadja, a jelentkezési lapot kitölti és az éves tagdíjat, befizeti. Bevételek a tagdíjakból, pályázatokon elnyert pénzekből és az SZJA 1%- ából származnak. Ezekből tartjuk fenn az egyesületet. Korábban ASTRA című kéthavi csillagászati lapunkat és eseti különszámait szerkesztettük, sokszorosítottuk. A lapot országszerte több neves amatőrcsillagásznak, lapszerkesztőnek megküldtük, így a Pécsett végzett munkáról ők is értesültek (a lap már megszűnt, de szerepét részben ez a honlap hivatott pótolni.). A tagoknak a rendezvényekre meghívókat postázunk, a közgyűléseken választhatók és választók. A rendezvényeken, nyári táborokon az APCSE tagjai valamilyen módon pénzügyi támogatást kapnak. Az APCSE tagjai a hazai csillagászattörténetet, azon belül Pécs csillagászati múltját is kutatják. Már megjelent a Magyarország napóráit bemutató könyv, ebben Baranya megye napórái is benne vannak. Kiadás előtt áll a pécsi planetárium története és bibliográfiája. Folyamatos a pécsi régmúlt és közelmúlt csillagászkodásának kutatása. A pécsi csillagászkodást persze nem csak az ASTRA Pécsi Csillagászati Egyesület végzi. Más szervezetek is vannak, ezekkel folyamatos kapcsolatot kellett tartanunk, programjainkat egyeztetni, a szervezésben együttműködni vagy munkamegosztást, tenni. Tagságunk és vezetőségünk nagyrészt azokban is tevékenykedik.
Kategóriák: Csillagászat, Fizika, Űrkutatás
Tárgyszavak:
Formátum: OCR szöveg
Típus: folyóirat

Tartalomjegyzék