Az iskolateremtő corvina logo

Szerkesztő: Ulbert József
További szerzők: Bedő Zsolt; Beke Jenő; Budai Eleonóra; Csapi Vivien; Farkas Szikveszter; Katits Etelka; Kuti Mónika; Márkus Gábor ; Nagy Bálint Zsolt; Pintér Éva; Pitz Mónika; Schepp Zoltán; Rappai Gábor; Szabó Zoltán; Szentmiklósi Miklós; Szerb László; Takács András ; Ulbert József; Zeller Gyula; Zsibók Zsuzsanna
Cím: Az iskolateremtő
Alcím: Tanulmánykötet Bélyácz Iván 60. születésnapja tiszteletére
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2009. | ISBN: 978-963-87856-9-5

coverimage Dr. Bélyácz Iván 1971-ben szerzett okleveles közgazdász diplomát a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. Ugyanebben az évben kötelezte el magát a felsőoktatás mellett és vállalt egyetemi gyakornoki állást az újonnan alakuló Pécsi Közgazdaságtudományi Karon. 1973-ban egyetemi tanársegéd, 1975-ben egyetemi adjunktus, 1982-ben egyetemi docensi kinevezést kapott. 1991-től egyetemi tanár. Dr. univ disszertációját 1972-ben védte meg. 1981-ben a közgazdaságtudomány kandidátusa, majd 1991-ben a közgazdaságtudomány doktora fokozatot szerezte meg. Széchenyi Professzori ösztöndíjban részesült 1997-2001 között. 2004-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjainak sorába választotta. Bélyácz professzor a Pécsi tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának valamennyi oktatási programjában részt vesz. Vállalatfinanszírozás előadást tart az alapképzésen magyar és angol nyelven, beruházás analízis témaköréből tart előadásokat a mesterképzésen, tantárgyfelelőse a Corporate Finance tárgyaknak a Kar MBA programján. Hasonló témakörökben több kurzust vezet magyar, illetve angol nyelvű PhD képzésben. Oktatási és kutatási tevékenysége országhatárokon túl nyúlik. Több könyvét hazai és külföldi egyetemeken is tankönyvként használják, több tucatnyi idegen nyelvű és több mint 100 magyar nyelvű publikációját nem csak hazánkban citálják gyakran. Egy hivatalos és tömör szakmai ismertetés nagyjából eddig jut. Vajmi keveset tudunk meg az emberről. Szerkesztőként itt kell elnézést kérnem az olvasótól és a szerzőktől, mikor kivételesen „kiszólok” a szerkesztői státuszból és személyes élményeimből merítkezve egészítem ki a fenti méltatást. A tanulmánykötet szerzői ugyanis meglehetősen kevés lehetőséget és teret kaptak arra, hogy személyes megjegyzéseket tegyenek, a cikkek szakmai jellegűek és a pénzügyek számos területét érintik, ezért nem is tematizálhatók, viszont nagyon jól tükrözik azt a szakmai sokszínűséget, amit Bélyácz nyomdokain haladva elértünk. Valahol mindannyian az ő „köpönyege alól” bújtunk ki. E kötet szerzői büszkén vallják, hogy a „Bélyácz alomból” kerültek ki. Munkásságunk indulásakor valamilyen formában ott volt Bélyácz Iván.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Számvitel, Bélyácz Iván
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék