Emlékkötet Herczegh Géza születésének 85. évfodulójára : a ius in bello fejlődése és mai problémái corvina logo

Szerkesztő: Csapó Zsuzsanna
További szerzők: Csapó Zsuzsanna; Hoffmann Tamás; Kajtár Gábor; Kardos Gábor; Kardosné Kaponyi Erzsébet; Kirs Eszter; Komanovics Adrienne; Kovács Péter; Lattmann Tamás; Sulyok Gábor; Szalai Anikó; Szappanyos Melinda; Ádám Antal
Cím: Emlékkötet Herczegh Géza születésének 85. évfodulójára : a ius in bello fejlődése és mai problémái
Alcím: A ius in bello fejlődése és mai problémái
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 2013. | ISBN: 978-963-642-574-6

coverimage Herczegh Géza professzor több mint két évtizeden át állt a pécsi Nemzetközi Jogi Tanszék élén. 1990-ben aztán az Alkotmánybíróság tagjává, majd 1993-ban az ENSZ Nemzetközi Bíróságának bírójává választották, s így Budapestre majd Hágába tette át Pécsről székhelyét. A szoros kapocs azonban közte és köztünk, közte és a Tanszék, a Kar, az Egyetem között mindvégig fennmaradt. A meg nem szakadt szakmai és baráti kapcsolatokat fájón hasította szét Herczegh professzor 2010-ben bekövetkező halála. Közeledvén Herczegh Géza születésének 85. évfordulója, megfogant bennünk a gondolat, hogy Tanszékünk szervezésében tanulmánykötet szerkesztésével tegyük tiszteletünket korábbi tanszékvezetőnk emléke előtt. Koncepciónk szerint nemzetközi jogász előtt ehelyütt most nemzetközi jogászok tisztelegjenek, így a kötet valamennyi tanulmánya a nemzetközi közjog tárgyköréből merített. A tematikát azonban tovább szűkítettük, kérést fogalmazva meg szerzőink felé: fókuszáljanak az írások kizárólag a Herczegh Géza által szívügyének tekintett humanitárius nemzetközi jog területére. Az Emlékkötet alcímének megválasztásával — ,,A ius in bello fejlődése és mai problémái” — reflektálni kívántunk Herczegh professzor 1981-ben megjelent ,,A humanitárius nemzetközi jog fejlődése és mai problémái ” című, mindmáig e területen alapműnek tekintett monográfiájára. Szerzőink így arra vállalkoztak, hogy ugyanazon nyomvonalon haladva, amelyet Herczegh Géza előttünk megjárt, felvetik, elemzik a humanitárius jog illetve tágabban a ius in bello, azaz a fegyveres konfliktusok jogának ’80-as évek elejétől napjainkig felbukkant új illetve legújabb kérdéseit, problémáit, aktuális kihívásait. Szerkesztőként végigkísérve e könyv munkálatait, úgy ítélem, a jelen kötetünkben szereplő írások méltán számíthatnak mind a szűkebb és tágabb szakmai körök, mind a nemzetközi jog iránt fogékony hallgatók, mind az érdeklődő nagyközönség figyelmére. Méltón járulnak hozzá egyúttal Herczegh Géza emlékének ápolásához, intellektuális hagyatékának továbbviteléhez. Ezúton szeretném kifejezni köszönetünket: a kari vezetésnek támogatásukért, valamennyi szerzőnknek értékes írásaikért, lektorainknak áldozatos munkájukért, és végül de nem utolsósorban KÖSZÖNET és TISZTELET Herczegh Gézának a ránk hagyott példáért, tündöklőén fényes szellemi örökségéért!
Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Nemzetközi jog, Ius in bello, Nemzetközi büntetőjog, Herczegh Géza
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék