A pénzmosás elleni küzdelem aktuális kérdései corvina logo

Szerkesztő: Gál István László
További szerzők: Tóth Mihály; Sinku Pál; Czine Ágnes; Steiner Péter; Gál István László; Bereczki Zoltán; Kőhalmi László ; Jacsó Judit
Cím: A pénzmosás elleni küzdelem aktuális kérdései
Megjelenési adatok: PTE Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszék, Pécs, 2005. | ISBN: 963-642-038-6

coverimage Még a 90-es évek közepén, egyik tanulmányomnak ezt a címet adtam: „A pénzmosás Magyarországon - avagy: fantomból valóság”. Azt kívántam kifejezni, hogy noha már korábban is tanulmányok, dolgozatok, pályaművek tucatjai foglalkoztak a pénzmosással, taglalták fázisait, módozatait, elemezték formáit, szabályozásának állomásait, a deliktum tényleges és lehetséges következményeit, a problémát sokáig mégsem hétköznapi valóságként, hanem kicsit megfoghatatlan fantomként érzékeltük. Aztán ismertté váltak az első gyanús ügyletek, s megvolt a reális esély arra, hogy az elvi alapok hamarosan gyakorlati haszonnal is kecsegtetnek majd. Most, tíz év elteltével megint kicsit szkeptikusok lehetünk, hiszen hiába született meg immár második, igen korszerű és szigorú törvényünk a pénzmosás megelőzéséről, s készültek el a bankok, brókercégek, ügyvédi kamarák belső szabályzatai, előírásai, a pénzmosás fantomja még mindig nem öltött emberi arcot, újra és újra kicsúszni látszik kezeink közül. Már jól ismerjük, de nem tudjuk rács mögé dugni: pénzmosás miatt ügy úgyszólván nem kerül bírói szakba. Többek között ez a helyzet inspirált minket arra, hogy konferenciát szervezzünk a pénzmosás elleni küzdelem aktuális helyzetéről. Az ülés formális apropóját a pénzmosás elleni első jogi előírásaink megszületésének 10 éves évfordulója, a tartalmi ürügyet pedig kollégánk, Gál István László pénzmosásról szóló monográfiájának megjelenése kínálta. Sikerült a tanácskozásra többek között kiváló bírát, banki és nemzetbiztonsági szakembert, a kérdést jól ismerő rendőri vezetőt is megnyernünk. Az olvasó a konferencia szerkesztett anyagát tartja a kezében. Feleslegesnek látszik az itt következő írások tartalmának rövid összefoglalása, ez talán a sokszínű és érdekes mondanivaló rovására is menne. Érdemes azonban itt is kiemelni néhány szinte minden referátumban hangot kapott aktuális teendőt: a pénzmosás elleni jogszabályainkat a nemzetközi előírások és gyakorlat figyelembe vételével folyamatosan tökéletesítenünk kell; e területen alapvető fontosságú a nemzetközi együttműködés rugalmasabbá, gyorsabbá tétele, a közvetlen kapcsolatok erősítése; szükséges a hazai pénzügyi-ellenőrző és végrehajtó szervek tevékenységének hatékonyabb koordinálása; - kiemelt szerepet kell kapjon az oktatás, a felkészítés a pénzmosással kapcsolatba kerülhető területeken; a bűnüldöző és igazságügyi szerveket alkalmassá kell tenni a pénzmosás-gyanús ügyletek felismerésére, következetes és hatékony üldözésére, a megelőzés területén pedig már az alapbűncselekményekből származó javak felderítésére és elvonására. Ha ezeknek a feladatoknak a felismeréséhez és teljesítéséhez a konferencia előadásai csak néhány gondolattal hozzájárultak, már nem dolgoztunk hiába.
Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Büntetőjog, Pénzmosás
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék