Korszerű kompetenciák és szakmacsoportok a turizmus és vendéglátásban

További szerzők: Gonda Tibor; Vámosi Tamás ; Aubert Judit; Dán Andrea
Cím: Korszerű kompetenciák és szakmacsoportok a turizmus és vendéglátásban
Alcím: A középfokú szakképzési rendszer turizmus-vendéglátás ágazatában végzettek kompetenciavizsgálatának, illetve au újonnan kialakított képzési és kimeneti követelmények munkáltatói megítélésének vizsgálati eredményei
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézet, Pécs, 2021. | ISBN: 978-963-429-631-7

coverimage A túlélés kulcsa az alkalmazkodóképesség fejlesztése! A gyors gazdasági, társadalmi, technológiai és információ-technológiai fejlődés, a digitalizáció, a piaci követelmények dinamikus változása, új és új tudást, ismereteket, kompetenciákat követelnek meg mind a turizmus-vendéglátás ágazatban működő vállalkozásoktól, mind pedig az abban dolgozó munkavállalóktól egyaránt. A cégek versenyképessége, jövedelmezősége azon múlik, hogy hogyan tudnak alkalmazkodni a szinte folyamatosan változó körülményekhez és kihívásokhoz. A szakképzési és felnőttképzési rendszer folyamatban lévő átalakítása ellenére is szükséges monitorozni a folyamatosan változó igényeket és arról visszajelzést adni a tananyag fejlesztésért felelős szervezetek, szakemberek számára, hogy a képzési tartalmakat az igényekhez tudják igazítani. E célt szolgálja a Baranya megyei Kereskedők Egyesülete (KISOSZ) együttműködve a Pécsi Tudományegyetemmel a GINOP-535-18-2019-00104 azonosítószámú projekt keretén belüli kompetencia-kutatása a turizmus-vendéglátás öt szakmacsoportjához kapcsolódóan. A projekt célja a turizmus-vendéglátás szektor munkavállalóinak és munkáltatóinak, az ezen a területen működő vállalkozások munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének fejlesztése, társadalmi felelősségvállalásuk erősítése. A végső cél, hogy a turizmus-vendéglátás szakmacsoportban (cukrász, pincér – vendégtéri szakember, szakács, turisztikai technikus, vendégtéri szaktechnikus szakmákban) célirányos programokat dolgozzunk ki, hogy a kompetenciatérképekbe rendszerezett követelmények beépüljenek a szakképzés, a felsőoktatási képzés, a felnőttképzés tananyagaiba, szakmai és vizsgakövetelményeibe. Jelen tanulmánykötetet a fenti projekt keretében elvégzett kutatás eredményeit alapul véve készítették el az egyetem munkatársai. A hiánypótló és egyben jövőbe mutató fejlesztési programokat tartalmazó kötetet mindenkinek a figyelmébe ajánljuk, aki szakmai érdeklődést mutat a turizmus és vendéglátás iránt.
Kategóriák: Utazás, turizmus
Tárgyszavak: Turizmus, Vendéglátás, Szakképzési rendszer
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék