A demográfia oktatása a jogász- és a közgazdászképzésben corvina logo

Szerző: Hoóz István
Cím: A demográfia oktatása a jogász- és a közgazdászképzésben
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 2016. | ISBN: 978-963-429-051-3

coverimage „Nézetem szerint a tudomány fejlődésében ismernünk és méltatnunk kell az elődök munkáját is, mert a mily becses és nélkülözhetetlen a tudomány nemzetközi ismerete, épp oly becses és nélkülözhetetlen annak ismerete is, hogy ez a tudomány hogyan fejlődött a hazai talajban a múltban, mert csak így hasznosíthatjuk azt kellőleg a jövőben is.” A következőkben a demográfia magyarországi oktatásának megindulását és folyamatát (fejlődését) kívánjuk bemutatni. Tehát nem a népességtudomány történetének megírása a célunk (azt már mások megírták), hanem „csak” oktatásának krónikáját szeretnénk minél pontosabban felvázolni a megismert forrásmunkák és visszaemlékezések alapján. Témáinknak ez a szűkítése nem könnyíti, hanem nehezíti vállalt feladataink teljesítését. Ugyanis szem előtt kell tartanunk azt, hogy a demográfiai ismeretek oktatása nem önállóan, hanem a statisztika elméletének és módszertanának tanításával együtt történt. Már a leíró statisztika témái között is jelentős helyet foglaltak el a népességre vonatkozó ismeretek, amelyek a későbbi évtizedekben is fontos részei maradtak a tananyagnak. Megbízható adatokat azonban majd csak a népszámlálások, ill. a XIX. század végén megindított és folyamatossá váló népmozgalmai összeírások biztosítottak. De a statisztika elméletének, módszertanának és intézményhálózatának fejlődése a demográfia ismeretanyagát is gazdagította a népességstatisztika eszközrendszerének és tudományos alapjainak bővítésével. E téma történetének tanulmányozása során figyelemmel kellett lenni arra is, hogy hazánkban a statisztikai jellegű ismereteket egészen a XX. sz. elejéig (az egyetemi közgazdászképzés megindulásáig) a jogászképzés keretében oktatták. Ez egyrészt azt jelentette, hogy a tananyagnak alkalmazkodnia kellett a jogászképzés változó tematikájához, másrészt a statisztikai és demográfiai témákat a jogász professzorok főtárgyuk mellett oktatták. E tárgyak lehettek pl. a bányajog, a közigazgatási jog, később a közgazdaságtan stb. stb. (A „statisztikus” mint „szakmaszakképzettég” csak a XIX. sz-ban különült el az egyéb foglalkozási ágaktól.) Hazánkban a statisztika oktatásának kezdő időpontjául rendszerint az 1777. évet tartják a szakemberek, mert akkor állították fel a nagyszombati Érseki Egyetemen a statisztikai tanszéket. Azonban a bölcsészek számára már ezt megelőzően is oktattak statisztika jellegű ismereteket pl. a „politika és cameralis tudományok” keretében.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány, Neveléstudomány, Történelem
Tárgyszavak: Oktatástörténet, Statisztika, Demográfia, Népességtudomány
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék