Emberi erőforrás gazdálkodás és munkaerőpiac corvina logo

Szerző: László Gyula
Cím: Emberi erőforrás gazdálkodás és munkaerőpiac
Megjelenési adatok: Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 1995. | ISBN: 963-6413-75-4

coverimage Ez a könyv az emberi erőforrással való gazdálkodásnak egy viszonylag sajátos részterületét fogja át. Az un. Labor Economics (a munkaerőpiac ökonómiája) elsősorban a munkaerőpiac mikro- és makroökonómiai elméletével és a környezet elemeivel, a munkaerőpiac gazdaságtanával foglalkozik. A Human Resource Management (az emberi erőforrás menedzsmentje) pedig az emberi erőforrás hatékony működtetésének vállalati szintű feladatait tárgyalja, elsősorban a közvetlen vezető és a professzionális személyzeti szakapparátus szemszögéből. Főként az angolszász szakirodalomban mindkettőnek megvan a maga jól kialakult vizsgálódási területe és tematikája. Ez a könyv érinti ugyan mindkét területet, de el is tér azoktól, ami azt is jelenti, hogy egyiket sem tárgyalja a maga teljes mélységében: a gazdaságtani és a menedzsment-tudományok közötti szférában elsősorban egy gazdálkodástani közelítésmódot érvényesít. Vagyis előre kell bocsátani, hogy a szerző nem mer arra vállalkozni, hogy a makro- és mikrogazdasági közelítésmód hívei és művelői között autentikus békéltetői és közelitői, vagy szintetizáló szerepet vállaljon fel. A könyv igyekszik támaszkodni mindkét oldal eredményeire, de nem akarja megismételni azokat, illetve - kellően tisztelve és elismerve mindkét tudományterület eredményeit - nem akar egy azokat elutasító, velük rivalizáló elméletet alkotni. Ennek magyarázata egyrészt a Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának tantervi szerkezetéből adódik, ahol külön kurzusok tárgyalják a makro- és mikroökonómiai összefüggéseket, illetve a szakképzés során - az erre specializálódó hallgatók - önálló Human Resource Management tárgyat hallgathatnak, (Id. Farkas-Karolinyné-Poór ,/szerk./: Személyzeti/emberi erőforrás menedzsment, KJK 1994). Másrészt - mint említettük - ez a könyv inkább euv általánosabb vállalati gazdaságtani (pontosabban: gazdálkodásiam) közelítésmód alapján készült, azokat az ismereteket tartalmazza, amelyek - megítélésünk szerint - a konkrét szakterülettől függetlenül is minden közgazdász, üzemgazdász számára fontosak lehetnek. Kevésbé elméleti, matematizált, mint a munkaerőpiac mikro- és makroökonómiája, de másik oldalról a konkrét személyzetszervezési és -vezetési technikákat, feladatokat sem olyan részletességgel tárgyalja, mint az erre specializálódott management szakkönyvek. A fentieknek megfelelően ez a könyv három nagyobb részből, valamint egy "megalapozó" és egy "ellenőrző" fejezetből épül fel. A bevezető első fejezet az alapvető szemléletmódot próbálja meg megvilágítani: mi legyen (lehet) az emberi erőforrással való gazdálkodás lényege, célja és feladata.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Foglalkoztatáspolitika, Érdekegyeztetés, Jövedelempolitika, Munkaügyi kapcsolatok
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék