Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században (3/2.) corvina logo

Szerző: Radvánszky Béla
Cím: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században (3/2.)
Alcím: II. kötet : Az adatgyűjtemény I. kötete
Megjelenési adatok: Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1879.

coverimage Paksy Kata hozománya 1539. Paksy Kata asszonnyal mely marhát adtanak 1530. Egy veres kamuka szoknya mind alja, feli aranyas bársonnyal vetett. — Egy kék tafota szoknya alja, feli veres bársonnyal vetett. — Egy szederjes gránát szoknya alja, feli veres bársonnyal vetett. — Egy test színű stannet (igy) szoknya alját szederjés kamukával, felit szederjés bársonnyal vetek.— Egy veres skarlát szoknya; alját felit fekete bársonnyal veték. Egy fehér stannet (igy!) szoknya, alját veres kamukával, felit veres bársonnyal vetek. Egy puplikán szin karasia szoknya, alját veres ackatcal (igy!) fölit veres kamukával vet . . . Egy szederjes aranyas kamuka szoknya alját felit veres aranyos kamukával vetették. — Egy test szinti tafota szoknya alját felit zöld bársonnyal. Egy szőke purpian szoknya, alját felit zöld atlaczczal. — Egy viselő veres purgamal (igy!) szoknya, alja feli zöld atlaczczal vetett. — Egy vont aranyas kentes ki alá még liewlget (igy!) 1 adok. Egy veres scarlat kentes. Egy sződerjés gránát kentes. — Egy veres karasia kentes. — Egy viselő purgamal köntös. — Egy veres aranyos hölgy suba. — Egy veres velenczei tafota suba, pegwetli (igy!) háttal, bélelt. — Egy veres purgannal viselő suba, nyúl mállal bélelt, galléra peréme pegywet hát. Két ruhának való kamukát, egyik szederjes, másik veres. — Egy ruhának való tarka rácz kamuka. Két ruhának való fél atlacz egyik zöld, másik veres. — Négy ruhának való tafota, egyik arany szin, másik test szin, az kettei tündöklő. Egy ruhának való zöld stannet. Egy ruhának való veres stannet. Ismét egy ruhának való veres stannet. Egy ruhának való kék purgonnal. — Egy nagy arany szélű fedél, kinek az vége kettewtt slogos (igy!), gyengés, az széle es. Egy képös fedél. Egy aranyas szélű fedél, ismét egy aranyas szélű fedél. — Egy fedél, kinek az vége aranyos, az széle nem. — Három fehér fekötő alá való fedél, egyiken arany him vagyon, az ketteiu selyem. — Huszanliárom férfi vékony gyolcs imeg, az húszának mind aranya hime vagyon, az kettein tarka selyem párta vagyon, az harmadik paraszt selyemmel kötett. — Huszonegy fél imeg, vékony gyolcs, tizenegyen aranyas him vagyon, kettein elegy keskeny párta, az tebbi paraszt. — Ezeknek tizenhárma kebeles. — Hat Keethews (igy) imeg, kiken mind aranyos him vagyon, kin szövés (igy) kin kwsseny (igy), négye himbe szedett, kettei paraszt. — Tizenöt abrosz, hata gyolcs, az tebbi sálios. Tizennégy lepedő, az nyoleza gyolcs, az hata vékony vászon. Tiz gyolcs keszkenyő, az hata gyolcs, négye sáhos. Tiz előkötő, az negyének aranyos feje, az tebbi fekete himbe szedett. — Öt vég gyolcs, kettei vékony gyolcs, az hárma gyapot gyolcs. Két darab gyolcs, egyik gyapot, másik troppai. — Két majczot, hosszuk, aranyásók. Egy gyengyes párta. Egy násfa. Tizenegy arany gyűrű. Egy kettős aranyas kupa. Egy ezüst selye pohár. Két ezüst kalán. Tiz szőnyeg. Két selyem paplan, egyik szederjes, másik veres. Két derekai. Három fejal. Két vánkos, kinek rácz kamuka héjjá vagyon. Két vánkos, kinek zöld tafotta héjjá vagyon. Egy ruhának való veres kamukát.

Tartalomjegyzék