A magyar dráma története (2/2.)

Szerző: Riedl Frigyes
Cím: A magyar dráma története (2/2.)
Sorozat címe: Magyar irodalmi ritkaságok ; 44 | Sorozat szerkesztő: Vajthó László
Megjelenés: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1940.

corvina logo
coverimage A Magyar Irodalmi Ritkaságok kötetei között igen jelentős értékűek Riedl Frigyes (1856—1921) egyetemi előadásai (Vajda, Reviczky, Komjáthy; Madách; Vörösmarty Mihály élete és művei; Kölcsey Ferenc). A magyar dráma története című egyetemi előadások kiadására a budapesti áll. Széchenyi István gimnázium önképzőköre vállalkozott Tasnády Károly tanár vezetésével; anyagi okok miatt azonban csak az I. részt adta ki. A II. rész a budapesti áll. Szent István gimnázium Arany János önképzőkörének kiadásában indul útjára. Riedl Frigyesnek közvetlen előadásmódja, a korszellemre és a világirodalmi kapcsolatokra vonatkozó szemléltető kitérései s finom esztétikai ízléssel boncolgató fejtegetései élénk éberségre serkentik az olvasó figyelmét. Előadásai szórakoztatva, gyönyörködtetve gyarapítják ismeretünket. Bőbeszédűsége sohasem fölösleges. Ha ezen változtatnánk, elrontanék az előadás élénkségét, elevenségét, mert Riedl Frigyes tanítás közben alkotja, alakítja, csiszolja ítéleteit. Éppen ezért csakis egy-két szemlátomást felesleges ismétlést, kitérést bátorkodtunk törölni, óvatosan ügyelve arra, hogy a sajátosan riedlies előadásmódon csorba ne essék. (...) A kiadás Csorba Kálmánnak, Riedl Frigyes hűséges és hálás tanítványának, kőnyomatos jegyzete alapján készült el. A kőnyomatos elírásából eredő hibákat kiküszöböltük. A tárgy, a tartalom és a szöveg kritikai munkálatát mellőztük s ezért kérjük az olvasót, hogy ezt a II. részt is tekintse kéziratnak. Könnyebb áttekintés céljából itt adjuk az előadás rendszeres felosztását. Ez nemcsak a tartalomjegyzéket pótolja, hanem világot vet a kiváló tanár módszeres előadására is.
Kategóriák: Irodalomtudomány
Tárgyszavak: irodalomtörténet, magyar irodalom, dráma, magyar drámatörténet
Formátum: OCR
Típus: könyv

Tartalomjegyzék