A magyar dráma története (2/2.) corvina logo

Szerző: Riedl Frigyes
Cím: A magyar dráma története (2/2.)
Sorozatcím: Magyar irodalmi ritkaságok ; 44 | Sorozat szerkesztő: Vajthó László
Megjelenési adatok: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1940.

coverimage A Magyar Irodalmi Ritkaságok kötetei között igen jelentős értékűek Riedl Frigyes (1856—1921) egyetemi előadásai (Vajda, Reviczky, Komjáthy; Madách; Vörösmarty Mihály élete és művei; Kölcsey Ferenc). A magyar dráma története című egyetemi előadások kiadására a budapesti áll. Széchenyi István gimnázium önképzőköre vállalkozott Tasnády Károly tanár vezetésével; anyagi okok miatt azonban csak az I. részt adta ki. A II. rész a budapesti áll. Szent István gimnázium Arany János önképzőkörének kiadásában indul útjára. Riedl Frigyesnek közvetlen előadásmódja, a korszellemre és a világirodalmi kapcsolatokra vonatkozó szemléltető kitérései s finom esztétikai ízléssel boncolgató fejtegetései élénk éberségre serkentik az olvasó figyelmét. Előadásai szórakoztatva, gyönyörködtetve gyarapítják ismeretünket. Bőbeszédűsége sohasem fölösleges. Ha ezen változtatnánk, elrontanék az előadás élénkségét, elevenségét, mert Riedl Frigyes tanítás közben alkotja, alakítja, csiszolja ítéleteit. Éppen ezért csakis egy-két szemlátomást felesleges ismétlést, kitérést bátorkodtunk törölni, óvatosan ügyelve arra, hogy a sajátosan riedlies előadásmódon csorba ne essék. (...) A kiadás Csorba Kálmánnak, Riedl Frigyes hűséges és hálás tanítványának, kőnyomatos jegyzete alapján készült el. A kőnyomatos elírásából eredő hibákat kiküszöböltük. A tárgy, a tartalom és a szöveg kritikai munkálatát mellőztük s ezért kérjük az olvasót, hogy ezt a II. részt is tekintse kéziratnak. Könnyebb áttekintés céljából itt adjuk az előadás rendszeres felosztását. Ez nemcsak a tartalomjegyzéket pótolja, hanem világot vet a kiváló tanár módszeres előadására is.
Kategóriák: Irodalomtudomány
Tárgyszavak: Magyar irodalomtörténet, Magyar irodalom, Drámatörténet
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék