Ünnepi tanulmánykötet Bruhács János professor emeritus 70. születésnapjára corvina logo

Szerkesztő: Csapó Zsuzsanna
További szerzők: Bodnár László; Blutman László; Ernszt Ildikó; Gál Gyula; Herczegh Géza; Horváth Zsuzsanna; Kardos Gábor; Kardosné Kaponyi Erzsébet; Karoliny Eszter; Komanovics Adrienne; Kovács Péter; Lamm Vanda; Mohay Ágoston; Pánovics Attila; Prandler Árpád; Szalayné Sándor Erzsébet; Tóth Norbert
Cím: Ünnepi tanulmánykötet Bruhács János professor emeritus 70. születésnapjára
Sorozatcím: Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata ; 143.
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 2009. | ISSN: 0324-5934 | ISBN: 978-963-642-301-8

coverimage Bruhács János 70. születésnapjának közeledtével tanakodni kezdtünk a tanszéki kollégákkal, hogyan ünnepelhetnénk meg méltó módon e jeles, kerek évfordulót. Az rögtön biztossá vált, hogy (az akkor még messzinek tűnő) szeptember 23-án szűk körben, Professzor Úr kedvenc tortájával felköszöntjük ünnepeltünket. A torta azonban hamar elfogy, a pezsgő is gyorsan elillan: az írás, az viszont megmarad! Megszületett tehát egy jubileumi tanulmánykötet ötlete. Egy olyan köteté, amelyben a magyar nemzetközi jogászok színe-java (és Pécsről a fiatalabb nemzedék is) tiszteletük, szeretetük, barátságuk jeleként egy-egy tanulmányt szentelnek a nemzetközi jog pécsi professzorának felköszöntésére. E liber amicorum szerkesztőjeként örömmel tapasztaltam, mily’ szeretettel, magától értetődő természetességgel fogadta el mindenki felkérésünket, s küldték sorra tisztelgő tanulmányaikat a nemzetközi jog hazai jeles művelői: sok pécsi gyökerű vagy kötődésű kolléga (Herczegh Géza, Prandler Árpád, Gál Gyula, Kardosné Kaponyi Erzsébet, Ernszt Ildikó, Tóth Norbert), továbbá pályatársak az ország neves társ-tanszékeiről (Lamm Vanda, Bodnár László, Blutman László, Kardos Gábor, Kovács Péter) és persze nem utolsósorban a mostani pécsi kollégák (Horváth Zsuzsanna, Szalayné Sándor Erzsébet, Komanovics Adrienne, Pánovics Attila, Mohay Ágoston, Karoliny Eszter, Szappanyos Melinda). Ünnepi kötetünk rendkívül színes (s épp e tarkaságnak köszönhetően roppant érdekfeszítő, a nemzetközi jog egyes időszerű kérdéseiben elmélyedni kívánók számára hasznos és mindvégig izgalmas) munka lett. Hiszen találhatók benne tanulmányok a világűrjog, a környezetvédelem, a kisebbségvédelem, illetőleg a tengeijog területéről, más értekezések a nemzetközi büntetőjog, a nemzetközi viták rendezése, a szerződések joga, vagy az emberi jogok aktuális kérdéseit boncolgatják, s megint más esszék európai intézmények, vagy európai politikák elemzését adják, illetve az Európa előtt álló aktuális kihívásokat, válaszutakat fejtegetik. Két elem azonban feltétlenül összeköti valamennyi értekezést: a nemzetközi jog és az Európajog iránti elkötelezettség, valamint Bruhács János személye és pályafutása előtti mély tisztelet és megbecsülés.
Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Nemzetközi jog, Európai Unió, Tanulmánykötet, Bruhács János, Európai jog
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék