A' gyönyörű természet' tudománnya (2/2) corvina logo

Szerző: Varga Márton
Cím: A' gyönyörű természet' tudománnya (2/2)
Alcím: Magyarázta a tüneményekből, és az új feltalálásokból nemzete, s az ifjúság javára Varga Márton
Megjelenési adatok: Tichy János, Nagy Várad [Nagyvárad], 1808.

coverimage Vádolóim is, Feddőim is könnyen tálam fognak találtatni. Amazokat könnyebb elkerülni, ezekkel több baj vann, nem tsak azért, hogy a' fekete irigy epe igen gyakran a' betsület', az emberiség határin túl ragadgya őket, hanem hogy bíróvá is szeretvén tenni magokat, valamit mondanak, állitnak mind oraculum gyanánt akarják vétetni , 's imádtatni. Mindeggyik résznek, szükségesnek látom, hogy jegyzést tegyek. Vádolóim azt vethetnék szememre , ígéretemnek nem tettem eleget. Tudósításombann három részből, vagy is kötetbül álló magyar Fizikárúl vann szó , és tsak kettővel akarom megjátszani mind a' nemzetet, mind a' magokat előre jelentőknek várakozását, 's ezeknek betses neveit is ki nem nyomtattam. - Ha számát veszszük az elosztásnak, a' köteteknek , igaz, hogy a' hárombúl kettőt tsináltam; de vann e' ebbenn valami színe is a' megjátszásnak? szenvedett e' tsak egy betű tsorbúlást is a' Fizika teste? ha nem, által nem láthatom okát, miért, még hatalmamban volt a' munkám, a' három számot eggyel meg nem rövidíthettem? Nem vagyok é attya , és ő nem az én magzatom é? — így gondolkodtam: ígéretednek szentsége tsak azt kívánnya meg, hogy a' természet' Tudománnyal, a' mint kellett, 's ki is dolgoztad, úgy add ki, akár kettő légyen a Kötetnek száma, akár nem, az a' dolog velejéhez, 's az egészhez nem tartozik. Tudod, melly részei vannak a szorossabb értelemben vett természet' Tudománnyának Barátom? tudod, mint taníttatik a külső tudós nemzeteknél? kérlek vedd valamelly külső országi Tudósnak ujjabb munkáját tehát kezedbe, vesd egybe az enyímet véle, reménylem nem tsak nem vádolsz, de a gyanútúl is feloldozol egészszen.
Kategóriák: Földtudományok, Kémia, biokémia
Tárgyszavak: Természettudomány, Légtan, Földtan
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék