Dél-Dunántúli régió fejlesztése (2/2) corvina logo

Szerkesztő: Szűcs Krisztián
További szerzők: Buday-Sántha Attila ; Bakucz Márta; Balogh Gábor; Csapi Vivien; Csóra Zsanett; Danka Sándor; Erdős Katalin; Flink Alexandra; Fodor Péter; Galambosné Tiszberger Mónika; Gerdesics Viktória; Hanyecz Lajos; Heindl Zsombor; Horeczki Réka; Horváth Márton; Jeszták Lajos; Kele Boglárka; Kiss Krisztián; Komlósi Éva; Kovács Áron; Kovács Eszter; Kovács Szilárd; Lóránd Balázs; Páger Balázs; Pálné Schreiner Judit; Szabó Norbert; Szűcs Krisztián; Weber Erika
Cím: Dél-Dunántúli régió fejlesztése (2/2)
Alcím: TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0002 "A dél-dunántúli régió egyetemi versenyképességének fejlesztése" című projekt "Dél-Dunántúl gazdasági erőforrásainak feltárása és fejlesztési lehetőségek meghatározása" című alprojekt kutatást záró monoráfia
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2013. | ISBN: 978-963-642-538-8 (ö) | 978-963-642-537-1

coverimage Régiónk, a Dél-dunántúli régió egyre súlyosabb gazdasági és szociális helyzetben van. Folyamatosan szakad le nemcsak az Európai Unió más régióitól (1 főre jutó GDP alapján a 253. helyen áll), de a hazai élenjáró régióktól, az országos átlagtól is és a fejlődési üteme pedig a jelenleg még gyengébb régiókétól is elmarad. A válságos gazdasági helyzet szociális következményei rendkívül súlyosak, a Régió népessége az országos átlagot meghaladó mértékben fogy, az átlagot meghaladó a munkanélküliség is és a képzettebb rétegek folyamatos elvándorlásra kényszerülnek, a helyben maradóknak pedig egyre nagyobb hányadát teszi ki a szociális ellátásra szoruló elöregedő és képzetlenebb réteg, amelynek helyzete egyre kilátástalanabb. A Régiónk kritikus helyzete indokolta azt, hogy a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0002 projekt keretében folyó kutatásunk témájául Dél-Dunántúl gazdasági erőforrásainak feltárását és fejlesztési lehetőségeinek meghatározását választottuk. A kutatást 2010 májusában kezdtük és 2013 júliusában fejeztük be. Kutatásunk során arra törekedtünk, hogy mindazokat a tényezőket feltárjuk, amelyek a gazdasági fejlődés szempontjából meghatározók lehetnek. Ennek ellenére nem törekedtünk teljességre, a Régió fejlesztési vagy rendezési terv szintű felmérésére, mert ehhez a feltételeink sem voltak meg, de a kutatási célunk sem igényelte azt. Vizsgálataink során azoknak a tényezőknek a részletesebb elemzésére törekedtünk, amelyek a fejlesztési irányok meghatározásában kulcsszerepet töltenek be és ennek ellenére lassú fejlődésükre vagy egyszerűen a visszaesésükre az eddigi vizsgálatok nem adtak kielégítő magyarázatot. Bármennyire is meghatározó lenne, a fejlesztési javaslatainkban csak korlátozottan tudunk foglalkozni azokkal az ágazatokkal (pl. mezőgazdaság), amelyek új fejlődési pályára állítása politikai döntések sorozatát igényelné. A kutatómunkát három fő részre tagoltuk. Az első részben foglalkoztunk a gazdasági erőforrások helyzetével és ennek keretében részletesen elemeztük a humán erőforrásnak, az ásvány-, víz- és talajvagyonnak a helyzetét és a Régió természeti és kultúrtörténeti értékeit. A kutatási eredményeink röviden abban foglalhatók össze, hogy a Régió erőforrás potenciálja jelentős, önmagában nem indokolja a térség lemaradását. A kutatásunk továbbá a Régió gazdasági erőforrás-hasznosítás helyzetének feltárására irányult. Ennek keretében részletesen vizsgáltuk a foglalkoztatást, a Régió gazdaságszerkezetét, vállalkozásait, tőkeforrásait, valamint az egyes gazdasági ágazatoknak, az agrárnak, az iparnak, a turizmusnak és a szolgáltatásoknak a helyzetét. A vizsgálatok feltárták a gazdasági és szociális krízis alapvető okait, amely módot nyújtott arra, hogy megfogalmazzuk a fejlesztési javaslatainkat. A Régióban tapasztalható kedvezőtlen tendenciák megfordítása, mind az országos gazdaságpolitikában, mind pedig a Régió belső politikájában és a gazdaság szervezésében jelentős változásokat tesz szükségessé. Önmagában, kizárólag a belső erőforrásaira támaszkodva a Régió képtelen változtatni helyzetén.

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Sorozati címlap
Impresszum
Tartalomjegyzék
      2.7.4. Oktatási szolgáltatások
313-369
         2.7.4.1. A dél-dunántúli óvodai és általános iskolai oktatás helyzete
313-332
            2.7.4.1.1. Az óvodai intézményszám alakulása 1990-től 2010-ig
313-316
            2.7.4.1.2. Az általános iskolai intézményszám alakulása 1990-től 2010-ig
316-320
            2.7.4.1.3. Az intézményszám csökkenésének okai, következményei
320-324
            2.7.4.1.4. Az óvodák és iskolák fenntartók szerinti megoszlása a Dél-Dunántúlon
324-327
            2.7.4.1.5. Az óvodások és általános iskolások számának alakulása a Dél-Dunántúlon
327-332
         2.7.4.2. Szakiskolai tanulók számának alakulása 1990 és 2010 között
333-338
         2.7.4.2. Szakközépiskolai tanulók száma a nappali oktatásban
338-342
         2.7.4.4. Gimnáziumi tanulók száma a nappali oktatásban
343-347
         2.7.4.5. A felsőoktatás helyzete Dél-Dunántúlon
348-357
            2.7.4.5.1. A nappali tagozatos BA és MA szakos hallgatók száma
348-352
            2.7.4.5.2. Az esti, levelező tagozaton tanuló és távoktatásban résztvevő BA és MA szakos hallgatók száma
352-357
         2.7.4.6. Az oktatási rendszer egyes szintjeinek elhelyezkedése a Dél-dunántúli régióban
357-359
         2.1.4.7. A középfokó oktatási rendszer infrastruktúrális ellátottsága
359-369
            2.7.4.7.1. A középiskolai termek száma (szakképzés és gimnázium)
359-363
            2.7.4.7.2. Egy középiskolai osztályteremre jutó átlagos diákszám
364-369
      2.7.5. Kultúra
370-396
         2.7.5.1. A múzeumok és a közművelődés alakulása a Dél-dunántúli régióban
370-384
            2.7.5.1.1. Múzeumok
374-377
            2.7.5.1.2. Közművelődés
377-384
         2.7.5.2. Dél-Dunántúl könyvtárainak regionális elemzése
384-392
         2.7.5.3. A színházak, színházi előadások 1990-2009 között
392-394
         2.7.5.4. A mozitermek, mozielőadások 1990 és 2009 között
394-396
3 Részletes vizsgálatok
397-527
   3.1 Vízvagyon
397-465
      3.1.1 A víz, mint erőforrás
397-399
      3.1.2. A vízgazdálkodás keretei, a Régió vízgazdálkodásának általános helyzete
399-444
         3.1.2.1. Felszíni vízhálózat, folyók és állóvizek (felszíni víztestek) rendszere
400-408
            3.1.2.1.1. Felszíni vízfolyás víztestek jellege
401-402
            3.1.2.1.2. Felszíni víztestek kategóriái
402-406
            3.1.2.1.3. Felszíni víztestek ökológiai állapota
406-408
         3.1.2.2. A felszín alatti vízkészletek (felszín alatti víztestek) rendszere
409-444
            3.1.2.2.1. Felszín alatti víztestek
409-415
            3.1.2.2.2. Felszín alatti víztestek állapotának minősítése
416-418
            3.1.2.2.3. A felszín alatti vízkészlet hasznosulása a vízmérleg teszt alapján
418
            3.1.2.2.4. A felszín alatti víztől függő ökoszisztémák állapota
418-419
            3.1.2.2.5. A Dél-dunántúli régióban lévő felszín alatti víztestek mennyiségi állapotának összefoglalása
419-425
            3.1.2.2.6. Felszín alatti víztestek kémiai állapotának minősítés
425-430
            3.1.2.2.7. Felszín alatti víztestek kihasználtsága
430-[437]
            3.1.2.2.8. Magyarországi termálvíz-készlet jellemzői és hasznosítási lehetőségei
438-444
      3.1.3. A Régió települései vízgazdálkodásának helyzete
445-463
         3.1.3.1. Ivóvízellátás
447-452
         3.1.3.2. Csatornázás, szennyvíz-tisztítás
452-454
         3.1.3.3. A települések ár- és belvízvédelmi helyzete és adottságai
455-460
         3.1.3.4. A vízgazdálkodás helyzetét és fejlesztését befolyásoló adottságok
461-463
      3.1.4. Folyóvizek vízenergia hasznosítási potenciálja
464-465
   3.2 Alternatív energiák hasznosítási megoldásainak vizsgálata
466-505
      3.2.1. A vizsgálat indoka és célja
466
      3.2.2. Alkalmazott módszertan
466-471
         3.2.2.1. Statikus beruházás-értékelés
469
         3.2.2.2. Dinamikus beruházás-értékelés
470-471
      3.2.3. Biomassza
472-482
         3.2.3.1. A biogáz előállítása és felhasználási lehetőségei
472
         3.2.3.2. Magyarország biogáz kapacitása, biogáz üzemek Magyarországon
473-474
         3.2.3.3. A kaposszekcsői biogáz üzem
475-482
            3.2.3.3.1. Kaposszekcső és mezőgazdasága
475
            3.2.3.3.2. A biogáz üzem bemutatása
475-476
            3.2.3.3.3. A kaposszekcsői biogáz üzem gazdasági elemzése
477-482
               3.2.3.3.3.1. A kaposszekcsői biogáz üzem statikus beruházás-gazdaságossági elemzése
480-481
               3.2.3.3.3.2. A kaposszekcsői biogáz üzem dinamikus beruházás-gazdaságossági elemzése
481-482
      3.2.4. Geotermikus energia
482-496
         3.2.4.1. A geotermikus energia és felhasználási lehetősége
482
         3.2.4.2. Geotermikus adottságok és azok felhasználása Magyarországon
483
         3.2.4.3 A bólyi geotermikus közműrendszer
483-489
            3.2.4.3.1. Bóly bemutatása
483
            3.2.4.3.2. A geotermikus közmű rendszer bemutatása
484
            3.2.4.3.3. A bólyi geotermikus közmű rendszer gazdasági elemzése
485-489
               3.2.4.3.3.1. A bólyi geotermikus közmű rendszer statikus beruházás-gazdaságossági elemzése
488
               3.2.4.3.3.2. A bólyi geotermikus közmű rendszer dinamikus beruházás-gazdaságossági elemzése
488-489
            3.2.4.4. A szigetvári termálfűtési-rendszer
489-496
               3.2.4.4.1. Szigetvár bemutatása
489
               3.2.4.4.2. A szigetvári termálfütési-rendszer
489-491
               3.2.4.4.3. A Szigetvári Gyógyfürdő gazdasági elemzése
492-496
                  3.2.4.4.3.1. A szigetvári gyógyfürdő statikus beruházás-gazdaságossági elemzése
494-495
                  3.2.4.4.3.2. A szigetvári gyógyfürdő dinamikus beruházás-gazdaságossági elemzése
495-496
      3.2.5. Napenergia
496-501
         3.2.5.1. A napenergia és felhasználási lehetősége
496-497
         3.2.5.2. Adottságok és azok felhasználása Magyarországon
497-498
         3.2.5.3. A sellyei naperőmű
498-501
            3.2.5.3.1. Sellye bemutatása
498
            3.2.5.3.2. A sellyei naperőmű bemutatása
498-499
            3.2.5.3.3. A sellyei naperőmű gazdasági elemzése
500-501
               3.2.5.3.3.1. A sellyei naperőmű statikus beruházás-gazdaságossági elemzése
500-501
               3.2.5.3.3.2. A sellyei naperőmű dinamikus beruházás-gazdaságossági elemzése
501
      3.2.6. Vizsgálatok értékelése
502-503
      3.2.7. Összegzés
503-505
   3.3 Dél-dunántúl településeinek fejlesztési lehetőségei című kérdőíves felmérés összesített eredményei
506-527
      3.3.1. Baranya megye
512-516
      3.3.2. Somogy megye
517-519
      3.3.3. Tolna megye
520-522
      3.3.4. Fejlesztési elképzelések a Leader térségekben
522-525
      3.3.5. Az önkormányzati felmérés főbb következtetései
525-527
4 Kutatás főbb megállapításai és következtetései
528-538
   4.1 Régió állapotának értékelése
528
   4.2 A régió gazdasági nehézségeinek okai
529-530
   4.3 A vizsgálat főbb következtetései
530-532
   4.4 A kutatás egyes területeire vonatkozó megállapítások
533-538
      Mezőgazdaság
533
      Ipar
533-534
      Turizmus
534-535
      Szolgáltatások
536
      Alternatív energiák
536-538
5 Felhasznált irodalom
539-543
6 Mellékletek
544-586
   6.1 A Dél-dunántúli régió településeinek népesség változása
544-557
   6.2 Személyi jövedelemadó (SZJA)
558-567
   6.3 A helyi iparűzési adó a lakónépességhez viszonyítva (2010)
568
   6.4 A Dél-dunántúli régió gazdasági teljesítménye (2010)
569-586
7 Fontosabb programokról készült fényképek
587-601
   1. Workshop (2012.11.13.)
588
   2. Régiók fejlesztése c. konferencia (2013.V.23-24)
589
   3. Dániai tanulmányút (2012.VII.1-6.)
590-591
   4. Dél-tiroli tanulmányút (2013.IV.2-6.)
592-595
   5. Alternatív energiatermelő telepek
596-599
   6. Termálfürdők
600-601
Hátsó borító