Politikák születése az Európai Unióban (2/2) corvina logo

Szerző: Wallace, Helen S.
További szerzők: Wallace, William ; Sbragia, Alberta; Matlary, Janne Haaland; Tsoukalis, Loukas; Woolock, Stephen; Hodges, Michael; Stevens, Christopher; Sedelmeier, Ulrich; Boer, Monica den; Forster, Anthony
Cím: Politikák születése az Európai Unióban (2/2)
Alcím: II. kötet
Fordítók: Andrássy György ; Berényi Zoltán; Fábián György; Fekete Szabolcs; Gerő Ildikó; Herceg István; Schlemmer Péter; Szabó Gábor
Megjelenési adatok: Janus Pannonius Tudományegyetem Európa Központ, Pécs, 1999. | ISSN: 1419-1458 | ISBN: 963-641-701-6-ö

coverimage A tankönyv, amelyet az olvasó a kezében tart, a maga nemében a legelismertebbek közé tartozik. Ennek köszönhetően igen sok helyen tanulnak belőle azokban a felsőoktatási intézményekben, amelyekben az Európai Unió politikaformálási folyamatait angolul adják elő. A mű Helen és William Wallace, valamint az általuk felkért további rangos szerzők alkotása; voltaképpen egy tanulmánykötet, de olyan tanulmánykötet, amelynek egyes elemei, fejezetei egy alaposan átgondolt felfogásba ágyazódnak, egy sajátságos megközelítés elméleti kereteibe illeszkednek. A magyar kiadást - szemben az egykötetes angol nyelvű eredetivel - két kötetben adjuk közre. Az első kötet a könyv első nyolc fejezetét tartalmazza, tehát az európai politikáról, politikaalakításról és intézményrendszerről szóló két, bevezető jellegű fejezetet, valamint a tizennégy esettanulmányból az első hatot. A második kötet a további nyolc esettanulmánynak és az európai integráció jövőjére összpontosító következtetéseknek ad helyet. A magyar kiadás első kötete tartalmazza a magyar és az angol kiadás előszavát, az első kötet tartalom-, ábra-, tábla- és táblázatjegyzékét, a név- és tárgymutatónak az első kötetre eső oldalszámait, a teljes hivatkozási és rövidítésjegyzéket, a szerkesztői megjegyzést és az egész mű teljes szerzői névsorát. A második kötet tartalmazza a mű teljes tartalomjegyzékét, a teljes ábra-, tábla-, táblázat-, rövidítés- és hivatkozási jegyzéket, a szerkesztői megjegyzést, az egész mű teljes szerzői névsorát, valamint a név- és tárgymutatónak a második kötetre eső oldalszámait. A kötet fordítása meglehetősen nehéz feladat elé állította a fordítókat, elsősorban azért, mert szakterminológiájának még nincs kiérlelt magyar megfelelője. Komoly fejtörést okozott már magának a mű címének magyarítása is: nem mintha nem kínálkoztak volna különféle magyar fordítás-változatok, hanem mert ezek egyike sem gyökerezett még meg eléggé a magyar szakirodalomban. Mindenesetre igyekeztünk kerülni az angol szavak fordítás nélküli átvételét, hiszen ezek jelentős része is műszó, s mint ilyen, tucatjával és folyamatosan keletkezik - akár természetes szavak új jelentésű használatával - az angol szaknyelvben is. Tudatában vagyunk annak, hogy a fordítás lehetett volna találóbb és magyarosabb is, mindazonáltal reméljük, hogy célját, a tudáskereső hallgatóság igényeinek kielégítését képes lesz megfelelően szolgálni.
Kategóriák: Jogtudomány, Politikatudomány
Tárgyszavak: Európai Unió, Gazdaságpolitika, Integráció, Környezetvédelmi politika
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék