Horvát történelmi repertorium (2/2) corvina logo

Szerző: Margalits Ede
Cím: Horvát történelmi repertorium (2/2)
Megjelenési adatok: Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1902.

coverimage A »Horvát történelmi repertorium«, mely a magyar tudományos akadémia történelmi bizottságának megbizásából készült, ezen második kötettel befejezést nyert és hosszabb rövidebb kivonatokban magában foglalja a horvátoknak 1850-től 1899-ig folyóiratokban megjelent összes történelmi munkásságát, azaz 213 nagy kötetnek, illetőleg évfolyamnak és a bennök megjelent 1120 tanulmánynak, értekezésnek történelmi, földrajzi, régészeti, cimertani, jogtörténeti stb. anyagát, a források megnevezésével, tüzetes kivonatokban — az irodalomtörténetieket, nyelvészetieket, nyelvtörténetieket, néprajziakat stb. pedig csak röviden érinti, hogy ezekről is legalább tudomásunk legyen. A mult hézagait igy betöltvén, a jövőben már e tekintetben nem lesz fennakadás, mert 1900. január havától fogva a »Századok« a »Szláv szemle« cimü rovatban a megjelenő horvát, szerb es egyéb szláv önálló történelmi munkákat és folyóiratokat tüzetesen ismerteti. A »Horvát történelmi repertorium« és a »Szláv szemle« hézagpótló fontosságát külön kiemelni fölösleges. E repertorium kivonatai az eredetiek tudományos anyagát és tartalmát mindenben híven adják vissza és igy ezek szellemére és irányára nézve az érdem vagy felelősség nem a magyar tudományos akadémiát vagy e repertorium iróját, hanem magukat a Horvát tudósokat és írókat illeti meg.
Kategóriák: Történelem, Repertórium
Tárgyszavak: Horvátország
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék