Erdély történelme (5/2.) corvina logo

Szerző: Kőváry László
Cím: Erdély történelme (5/2.)
Alcím: 2. kötet (Levéltáraink mint kútfők. VIII-XI. korszak)
Megjelenési adatok: Ráth Mór, Stein János, Pest, Kolozsvár, 1859.

coverimage Az első kötet elején történetiróink felett tartottam futólagos szemlét, itt levéltárainkról hozok némi töredékeket: ott gazdag mezejét mutatám fel ismeretes kutfőinknek, itt tengerét a mondhatni még ismeretlen történelmi gyöngyszigeteknek. Előttem a nálunknál szerencsésebb jövőkor lebegvén, hogy édes hazánk gyönyörü történelme annál hamarább felderittessék, nem vágom be magam után az ösvényeket, melyeket jártam; sőt jegyeket kivánok fenhagyni, mintegy újmutatóul arra, hogy minél világosabb legyen, mennyire terjedt korunk buvárlata. Mert fajdalom, oly kevés a megfutott tér, hogy hazám, fiatalai nem táplálhatják a görög ifju azon fájdalmát, hogy elődei mit sem hagytak fenn hoditatlan. Mert bár történetiróinknak szép számát mutattam fel, mindaddig, míg ezeknek kritikai kiadása nincs, míg levéltáraink nyomán Erdélynek Codex diplomaticusát össze nem állítjuk:— addig Erdély pragmatica historiáját várni senkitől sem lehel. Kik addig dolgozunk, tantalusi szomjnak tesszük ki magunkat. Azonban e munka, Erdély története kiaknázása, nem oly csekély munka, hogy azt egy két embertől, vagy csak egy egész nemzedék mükedvellö munkásságától is remélnünk lehetne. Mert bár Erdélynek oly történetbuvárai voltak, Ucnkő, Édcr, gr. Kemény és mások, hogy akármely ország büszke lehetne reájok, hogy mégis igen sok maradt bnvárlatlan, azt le vértáraink ide függesztett ismertetési vázlata is eléggé bizonyitandja. Mit tehet a hon, a nemzet ennek elősegítésére, a jövő titka. De valamit tennünk kell. Mert hogy nagyban elkéstünk, hogy még a törtónetbuvárlatnak igen sok teonelöjo van, inig a történetíró nagy nemzeti multunkat méltóan ocsetelhcU: szórnom szívvel ugyan, de elég bövön leszek bátor mindjárt kimutatni.
Kategóriák: Történelem, Utazás, turizmus
Tárgyszavak: Magyarország, Magyar történelem, Erdély
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék