A zsidók egyetemes története (6/1) corvina logo

Szerkesztő: Szabolcsi Miksa
További szerzők: Kohn Sámuel ; Acsády Ignácz ; Adler Illés; Bernstein Béla; Edelstein Bertalan; Enyedi Mátyás; Gábor Andor; Hevesi Simon ; Kiss Arnold; Klein Dezső; Komáromi Sándor; Neumann Ede; Patai József; Pollák Miksa; Sebestyén Károly; Singer Bernát; Venetianer Lajos
Cím: A zsidók egyetemes története (6/1)
Alcím: 6 kötetben : Graetz nagy műve alapján és különös tekintettel a magyar zsidók történetére : Izrael népének története a kezdettől fogva a babyloniai fogságig
Megjelenési adatok: Phönix, Budapest, 1906.

coverimage Ujjongással tele az én lelkem és háladalt zeng Istennek minden érzésem, hogy elérnünk engedte ezt az időpontot. Benedikciót irtak elő bölcseink a tüz lángjaira, mennél inkább tartozunk hálát adni az ég és a föld alkotójának a világosság föltünésekor, mely el nem alszik, hanem csak terjed és gyarapszik, sziveket hódit, lelkeket vált meg. A sötétségben botorkálók nagy fényt pillantanak meg és akiket a lelki kimúlás árnyéka környékez, tévedtek, azokon ragyogás ömlik el és megmenekszenek. Már az emberek legnagyobbika, az isteni férfiú, Mózes tanította, hogy a hitben és Isten ismerésében, erényekben és erkölcsökben hanyatló nemzedék idézze emlékezetébe a régmúlt időt, fordítsa figyelmét az elődök történetére, intézzen kérdést az ősökhöz, azok majd megfelelnek neki, régen volt nemzedékek nagyjaihoz, azok majd felvilágosítják. Nem ismertük multunkat, azért tévelyegtünk. Nem tudtunk a szikláról, melyből vétettünk, az útról, melyet megtettünk, a föladatokról, melyeket teljesítettünk, a küzdelmekről, melyeket átéltünk, a javakról, melyeket az emberiség számára szereztünk, egyáltalában nem tudtuk, kik vagyunk és hol vannak a mi gyökereink. Hála néked Istenünk, hogy szerszámmá tettél meg arra nézve, hogy ezentúl másképp légyen! A forrást, melyet Izrael egy halhatatlan mestere multunk megismerésének fakasztott, a Te segítségeddel Isten, idehoztuk a magyar Izrael közé, ahogy a Te prófétád meghagyta: „a szomjúhozok elé vizet vigyetek". Történetet akartunk adni hazai hitfeleink kezébe, mely mindenkinek és nemcsak tudósoknak való: azért választottuk Graetz történetét. Történetet akartunk adni, mely hévvel és lelkesedéssel, mély érzéssel és odaadó szeretettel képes eltölteni az olvasó lelkét: azért választottuk Graetz történetét. Történetet akartunk adni, melynek könnyed, vonzó és mégis mesteri előadása, fenséges szép nyelvezete, csaknem regényre emlékeztető földolgozása ne csak tanítson és ne csak neveljen, hanem szórakoztasson is: azért választottuk Graetz történetét. Történetet akartunk adni, melyhez hasonló egyáltalában nincs és egyhamar nem is lesz, — mert hány századig kellett várnia Izraelnek, amig Graetz megszületett—: azért választottuk Graetz történetét. Honnan is vette a kis lengyel faluban, szegény mészáros fiának született, a talmudtanuló minden stációján átment Graetz Henrik azt a nagy érzéket és művészetet ilyen történet megírására ? Honnan az úttörő bátorságot, a nagyok nagyjait is bámulatba ejtő, megdöbbentően sokoldalú tudást, azt az emberfölötti munkaerőt és kitartást, azt a felséges poézist és mindenek felett azt a lobogó, lángoló szeretetet, mely annyi szivet gyújtott már föl és mely nélkül azt a történetet sohasem alkothatta volna meg? Valóban az Úr választotta volt ő, kiszemelve milliók közül, hogy Izrael renegátorává legyen, hogy a sülyedést és feledést feltartóztassa.
Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Történetírás, Zsidóság, Zsidó történelem, Magyar zsidóság
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék