Az oldalainkra felkerült dokumentumainkat szerző szerinti betűrendbe is megjelenítjük, hogy felhasználóink gyorsabban tájékozódhassanak digitalizált tartalmainkról.

Szerzői betűrend

 1. Margalits Ede: Szerb történelmi repertórium – 1. kötet (1918)
 2. Matiegka Lipót: A m[agyar] k[irályi] pécsi 8-ik honvéd huszár ezred története (1899)
 3. Pacher Donát: Herbart neveléstudománya (1890)
 4. Pap István: A fegyházi lelkész erkölcsi beszédei és imádságai rabok számára (1874)
 5. Pap József: Basso I. [Daloskönyv] Kézirat (1874)
 6. Pauler Ákos: Bevezetés a filozófiába (1921)
 7. Pauer János: Historia dioecesis Alba-Regalensis ab erecta sede episcopali 1777-1877. Cum introductione de vicissitudinibus civitatis et capituli olim collegiati (1877)
 8. Prónay Gábor: Vázlatok Magyarhon népéletéből (1855)
 9. Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. sz. I. kötet (1896)
 10. Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. sz. II. kötet (1879)
 11. Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. sz. III. kötet (1879)
 12. Radvánszky Béla: Régi magyar szakácskönyvek (1893)
 13. Radvánszky Béla: Udvartartás és számadáskönyvek (1888)
 14. Riedl Frigyes: A magyar dráma története (1906)
 15. Riedl Frigyes: A magyar dráma története 1. kötet (1939)
 16. Riedl Frigyes: A magyar dráma története 2. kötet (1940)
 17. Rilke, Rainer Maria: Levelek egy ifjú költőhöz (1947)
 18. Rimely Károly: Capitulum insignis ecclesiae collegiatae Posoniensis ad S. Martinum ep. olim SS Salvatorem (1880)
 19. Róna Lajos: 30 év az újságíró pályán – 1. kötet (1930)
 20. Róna Lajos: 30 év az újságíró pályán – 2. kötet (1930)
 21. Róna Lajos: 30 év az újságíró pályán – 3. kötet (1930)
 22. Rozsnyai Dávid: Rozsnyay Dávid, az utolsó török deák történeti maradványai (1877)
 23. Salamon Ferenc: Az első Zrinyiek (1865)
 24. Schack Béla: A kereskedelmi oktatásügy fejlődése és mai állapota Magyarországon (1930)
 25. Schell Antal: Az uzsora- és kamat-kérdés (1870)
 26. Szabó Pál: A M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem és irodalmi munkássága (1940)
 27. Szamota István: A schlägli magyar szójegyzék a XV. század első negyedéből (1894)
 28. Széchenyi István: Önismeret (Döblingi kézirataiból) (1875)
 29. Székely Ilona: A testi nevelés kérdése a XIX. században (1937)
 30. Szentiványi Zoltán: Századunk névváltoztatásai. Helytartósági és miniszteri engedéllyel megváltoztatott nevek gyűjteménye 1800-1893. (1895)
 31. Szentmiklósy Alajos Timót: A jó nevelésnek tüköre, mellyet egy jó szívű királynak példájában a nagyra született magyar nemzetnek egy kevés rajzolással készített és ki-adott: Sz. M. T. (1791)
 32. Szilvek Lajos: Darwin állatallatpsychologiája (1895)
 33. Takáts Sándor: Rajzok a török világból (1915-17) 1. kötet
 34. Takáts Sándor: Rajzok a török világból (1915-17) 2. kötet
 35. Takáts Sándor: Rajzok a török világból (1915-17) 3. kötet
 36. Takáts Sándor: A török hódoltság korából (1927) [4. kötet]
 37. Takáts Sándor: Régi magyar kapitányok és generálisok (192?)
 38. Vachott Imre: A magyar menekültek Törökországban : Ismeretlen adatok az 1849-ki emigratio történetéhez (1850)
 39. Vadas Gyula – Veress Albert: Az ördög cimborája (2012)
 40. Vámbéri Ármin: A magyarok eredete – Ethnológiai tanulmány (1882)
 41. Vámbéry Ármin: Közép-ázsiai utazás melyet a Magyar Tudományos Akadémia megbizásából 1863-ban Teheránból a Turkman sivatagon át,a Kaspi tenger keleti partján Khívába, Bokharába és Szamarkandba tett és leirt (1873)
 42. Vámosi Tamás: Munkaerő-piaci ismeretek (2013)
 43. Wenzel Gusztáv: Magyarország bányászatának kritikai története (1880)
 44. Wlassics Gyula elnöki megnyitó beszédei (1912)
 45. Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 1. kötet (1871)
 46. Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 2. kötet (1872)
 47. Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 3. kötet (1874)
 48. Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 4. kötet (1878)
 49. Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 5. kötet (1888)
 50. Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 6. kötet (1894)
 51. Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 7/1. kötet (1903)
 52. Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 7/2. kötet (1905)
 53. Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 8. kötet (1895)
 54. Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 9. kötet (1899)
 55. Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 10. kötet (1907)
 56. Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 11. kötet (1915)
 57. Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 12. kötet (1931)
 58. Zsilinszky Mihály: A magyarhoni protestáns egyház története : A művelt közönség számára (1907)