Régi magyar nyelvemlékek (5/1. kötet) corvina logo

Szerző: Magyar Tudós Társaság
Szerkesztő: Döbrentei Gábor
Cím: Régi magyar nyelvemlékek (5/1. kötet)
Alcím: Időkör: A' magyar keresztyénedés elejétől minden, a' mi, 1550-nig eredetiében elékerűl. Már 1550től...
Megjelenési adatok: A Magyar Királyi Egyetem' Nyomtatása, Buda, 1838.

coverimage A' magyar keresztyénedés elejétől minden, a' mi, 1550-nig eredetiében elékerűl. Már 1550től 1575tig némi válogatással csak a' nyelv' hivatalos életét, sajátságait, helyesírását, elavult szavait, szerkezetét mutatók, mellyekkel hisztóriái felvilágítás, magyar háziélet, szokás kifejlése is jár. 1575-1600ig ugyan ezen tárgyuak, még nagyobb megválasztással. | Azon régi magyar kéziratok közül, mellyeket a’ magyar tudós társaság, 1832-beli Septemberben tartott III-dik nagygyűlése határozatánál fogva, hű másolatban összegyűjtött 1834 Novemberéig, az ekkor volt V-dik nagy gyülés, az ezen kötetben állókat választotta elejénte sajtó alá. Illy régi, akármelly tárgyu, de, nyelv tekintetéből érdekes kéziratok’ közre bocsátását azért tartotta szükségesnek a’ társaság, hogy együtt lévő nagy gyüjteményből, összehasonlítások által, könnyebben dolgozhassanak a’ tagok az alaprajz kiszabta czélra, melly igy szól: „Ez a’ tudós társaság szoros gondjait fordítja a’ magyar nyelv hajdani nyomai’, régi emlékei’, bárhol rejtezkedjenek, felkerestetésére, hogy annak formáit mind a’ magános szavakban, mind azok’ összekötésében, az emberi nyelv’ fő törvényeiből ugyan közönségesen, de különösen magának a' nyelvnek kebeléből, a' honi szokásokból, valamint más rokon nyelvek' összehasonlításából kifejtesse, felvilágosítassa.” Az egész országban akárhol lévő nyelvtudós is, e' közkincs' többféle erét, vizsgálhassa. A' társaság' nyelvtudományi osztálya némelly kérdéseinek mélyebb felfejtésére is segédül lehessenek. Sok elavult, de jó hangzatu, 's a' kitételt helyesen ejtő szó megismertessék, sőt ujra folyamatba jőjön; és így, a' mi, hajdan is a' nemzeté volt, de mit, idő' szokás' változása, gondatlanság elejte, az megint a' nemzeté legyen; nyelvünk inkább általa bővüljön, mint gyökértelenül, hasonlóság nélkül, javaslott rossz új szó által. Kitessenek a' nyelv' igazi sajátságai még olly időkből, mellyekben al és főrend csak nemzeti nyelvével nőtt fel, egyedül azzal élt 's azon kiváló tulajdonokat külföldiség' fordulatai el nem cserélgeték. Ki lesznek azért téve a' latín fordításokból talán akkor is már belesimulni kezdett szólásmódok. Magyar saját hangok leírásainak, Európában elfogadott betűkkel többféle megkísértéseit vizsgálni lehessen, 's azokból helyesírásunk világosuljon.
Kategóriák: Nyelvtudomány
Tárgyszavak: Nyelvészet, Nyelvemlék, Magyar nyelv, Nyelvtörténet
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék