Az orvosi könyvtáros 6. évf. , 1966/2. sz. corvina logo

Szerkesztő: Torday Aliz
További szerzők: Lukáts Jenő; Székely Sándor; Szepesi Zoltánné; Zallár Andor; Németh Béla; Vályi Edit; P. Juhász Vera; Jantsits Gabriella; Torday Aliz
Cím: Az orvosi könyvtáros 6. évf. , 1966/2. sz.
Alcím: Az Országos Orvostudományi Könyvtár és Dokumentációs Központ Szervezési és Módszertani Csoport Tájékoztatója
Megjelenési adatok: Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár, Budapest, 1966.

coverimage Az Orvostudományi Könyvtár és Dokumentációs Központ munkájának, feladatának jelentőségét, a betegellátásban, a tudományos kutatómunkában és a továbbképzésben elfoglalt helyét és szerepét, úgy érzem ezen az értekezleten, ezen értekezlet résztvevői előtt ismertetni nem kell, hisz mindannyiunk előtt jól ismert. Az e téren kifejtett munka eddig is sok szép eredményt hozott, de tudjuk azt is, hogy az eredményes, vagy még eredményesebb munka végzéséhez számos nehézséget kell még leküzdeni. Általában az egészségügyben és ezen belül a dokumentációs és könyvtárszolgálat munkájában is, a fejlődésnek továbbra is két irányúnak kell lennie. Feltétlen szükség van továbbra is extenziv fejlődésre, tehát a meglévő keretek bővítésére. De ugyanakkor jelentősnek kell lennie az intenzív irányú fejlődésnek is, amely a munka intenzitásának fokozásában, az adott keretek között is eredményesebb munkát jelentő módszerek alkalmazásában, - népgazdasági kifejezéssel élve,- a termelékenység növekedésében kell hogy megmutatkozzék. Mostani tanácskozásunk, úgy érzem, akkor lesz eredményes, ha az extenziv fejlődésre vonatkozó igények körvonalazása mellett, elsősorban az intenzív fejlődés útjait, módszereit keressük és vitatjuk meg. Az orvostudományi könyvtári és dokumentációs szolgálattal szemben nagyon sokrétű igény merül fel. A nagyon sokféle igényen belül fontos megtalálni a megfelelő súlypontokat és rugalmasan kell alkalmazkodni a szakterületenként és a földrajzi területenként is jelentkező különböző feladatokhoz. Az orvostudományban az elmúlt évtizedek során nagyfokú divergálódási folyamat indult meg, amelynek fokozódásával még tovább kell számolnunk. Ugyanakkor azonban új integrálódási folyamat is megindult, amely a határterületekből összeálló új tudományágakat, szakágazatokat hoz létre. Ezen túlmenően, a mai kor követelményeinek csak úgy tudunk helytállni, ha a saját szakterületünk jó ismerete mellett, bizonyos fokú ismereteket szerzünk más szakterületről, sőt nem egészségügyi, nem orvostudományi szakterületek ismereteiben is bizonyos fokig jártasnak kell lenni...
Kategóriák: Orvostudomány
Tárgyszavak: Orvosi folyóirat, medical periodical
Formátum: OCR szöveg
Típus: folyóirat

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék