Az orvosi könyvtáros kumulált név- és tárgymutatója 1981-1990 corvina logo

Szerkesztő: Benda Mária
Cím: Az orvosi könyvtáros kumulált név- és tárgymutatója 1981-1990
Megjelenési adatok: Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár, Budapest, 1991. | ISSN: 0030-6010

coverimage Ez a kiadvány ugyanazokat az igényeket kívánja kielégíteni, amelyeket az Orvosi Könyvtáros 1981-ben megjelent kumulált név- és tárgymutatója igyekezett szolgálni az 1961 és 1980 között megjelent cikkek feltárásával. A korábbi név- és tárgymutatót sok tekintetben mintának is tekintettünk, de célszerűnek látszott egy rövidebb, tíz éves periódust feldolgoznunk és a kiadványt - előállítási technikájában, nyomdai kivitelében és tárgyszavazásában - korunk követelményeihez igazítanunk. A különbségeket és hasonlóságokat egyaránt részletesen tárgyalja kiadványunk használati útmutatója.
Kategóriák: Orvostudomány
Tárgyszavak: Orvosi folyóirat, medical periodical
Formátum: OCR szöveg
Típus: folyóirat

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék