Az orvosi könyvtáros 21. évf. , 1981/1-2. sz. corvina logo

Szerkesztő: Benda Mária
További szerzők: Petri Gábor; Pálfy Gyula; Szendrei Kálmán; Plachy János; B. Pollák Zsuzsanna; Somogyi György; Náray-Szabó Gábor; Kósa Ildikó; Balla Vilmosné; Mátyásné Lady Blanka; Somogyi Béláné; Ragettli János; Mezey Géza; Pápay András; Kéry István; Háznagy András; Minker Emil; Székely Sándor; Benda Mária; Zimányi Katalin
Cím: Az orvosi könyvtáros 21. évf. , 1981/1-2. sz.
Alcím: Az Országos Orvostudományi Könyvtár és Dokumentációs Központ Szervezési és Módszertani Csoport Tájékoztatója
Megjelenési adatok: Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár, Budapest, 1981. | ISSN: 0030-6010

coverimage Jelen számunk munkatársai: Dr. PETRI Gábor, a Szegedi Orvostudományi Egyetem rektora, PÁLFY Gyula, gyógyszerészkari könyvtárvezető, Szeged, Dr. SZENDREI Kálmán, tanszékvezető egyetemi tanár, a Gyógynövény- és Drogismereti Intézet igazgatója, Szeged, Dr. PLACHY János egyetemi tanársegéd, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerészeti Intézetében, Budapest, Dr. POLLÁK Zsuzsanna, az ÓIK osztályvezetője, Budapest, Dr. SOMOGYI György egyetemi adjunktus, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszertani Intézetében, Budapest, NÁRAY SZABÓ Gábor, a CHINOIN Műszaki Könyvtárvezetője, Budapest, Dr. KÓSA Ildikó, a Magyar Gyógyszeripari Egyesülés dokumentációs csoportjának vezetője, Budapest, BALLA Vilmosné, az EGYT Gyógyszervegyészeti Gyár orvosi dokumentációjának vezetője, Budapest, Dr. MÁTYÁSNÉ Dr. LADY Blanka, az EGYT Gyógyszervegyészeti Gyár gyógyszerismertető osztályának vezetője, Dr. SOMOGYI Béláné, az EGYT Gyógyszervegyészeti Gyár dokumentációs csoportjának vezetője, Budapest, Dr. RAGETTLI János c. egyetemi docens, Szeged, Dr. MEZEY Géza egyetemi adjunktus, a SZOTE Egyetemi Gyógyszertárának vezető főgyógyszerésze, Dr. PÁPAY Tamás intézetvezető főgyógyszerész, Baja, KÉRY István, az Országos Gyógyszerészeti Intézet könyvtárának vezetője, Budapest, Dr. HÁZNAGY András, a SZOTE Gyógynövény- és Drogismereti Intézetének ny. egyetemi adjunktusa, Dr. MINKER Emil tanszékvezető egyetemi tanár, a SZOTE Gyógyszerésztudományi Karának dékánja, Dr. SZÉKELY Sándor az Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár igazgatója, Dr. BENDA Mária, az Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár igazgatóhelyettese, ZIMÁNYI Katalin, az Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár munkatársa
Kategóriák: Orvostudomány
Tárgyszavak: Orvosi folyóirat, medical periodical
Formátum: OCR szöveg
Típus: folyóirat

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék