Évkönyv 2001 corvina logo

Szerkesztő: Mezei Cecília
További szerzők: Enyedi György; Kolumbán Gábor; Raffay Zoltán; Mezei Katalin; Tóth Erzsébet; Tüske Tamás; Wágner Ildikó; Novotny Gábor; Pálmai Zsolt; Nemeskéri Zsolt; Ferkelt Balázs; Novák Miklós; Molnár András; Grosz András; Rónaszegi Lenke; Bodor Éva; Hegyi Gábor; Bakucz Márta; Márton György; Póla Péter; Molnár Tamás; Gódor Csaba; Magyar Tünde; Pusztai Beatrix; Gulyás László; Mezei Cecília; Nagy Annamária
Cím: Évkönyv 2001
Alcím: Pécsi Tudományegyetem | Közgazdaságtudományi Kar | Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
Fordítók: Bakucz Márta; Novotny Gábor; Raffay Zoltán; Vajkai András
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2001. | ISSN: 1587-4281 | ISBN: 963-641-857-8

coverimage Nagy örömmel fogadtam el a felkérést előszó írására a Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola évkönyvéhez. Az öröm elsőrendű oka, hogy működik ilyen iskola, hogy a regionális tudomány – csaknem fél évszázaddal nemzetközi szervezetének, a Regional Science Association-nak (RSA) megalakulása után – lassan hazánkban is hivatalos elismerést nyer. Az öröm másik oka, hogy e fiatal doktori iskola ily sokszínű, jó színvonalú és terjedelmes évkönyv összeállítására képes. A fentebb említett hosszú késedelem nem a hazai kutatók hibája. A nemzetközi kutatási porondon elég korán – a hatvanas évek elején – megjelentünk és néhány kutató jó nemzetközi hírnevet szerzett. (Az RSA több nemzetközi kongresszusát tartotta Budapesten.) Ám a nem piaci körülmények között működő államszocialista gazdaságban a regionális gazdaságtani elemzések alkalmazhatóságának feltételei nem voltak meg. A közgazdaságtan nem is mutatott érdeklődést a területi gazdasági egyenlőtlenségek kialakulása s folyamata iránt – a regionális tudomány hazánkban a gazdasági földrajz kereteiben bontakozott ki, hiszen e diszciplína lényege a területi különbségek leírása, rendszerezése, általánosítása (modellbe foglalása). Megjegyzendő, hogy néhány évtizede a vezető gazdasági geográfusok többsége közgazdász diplomával rendelkezett. A regionális kutatások kevés figyelmet kaptak – ám az innovatív kutatások soha nem időszerű kérdésekkel foglalkoznak (azokra gyors válasz kell), hanem olyanokkal, amelyek a kutató feltételezése szerint a jövőben fontossá válhatnak. Napjainkban a piacgazdaságban a regionális tudomány alkalmazott szakmává vált. A telephely tulajdonságai – földrajzi fekvéstől a helyi társadalom minőségéig, nehezen másolható helyi termékek vagy erőforrások jelenlétéig – elsőrendő versenyképességi tényezőt jelentenek. A – vállalati, települési, kistérségi, regionális – fejlesztési programok nem nélkülözhetik a regionális elemzéseket. A különböző graduális és posztgraduális tanfolyamokon több főiskolán és egyetemen képeznek gyakorlati szakembereket. Ami pedig a tudományos utánpótlást illeti, ennek ügye a pécsi doktori iskolán jó kezekben van.

Tartalomjegyzék