Évkönyv 2004-2005 4/4. kötet corvina logo

Szerkesztők: Glück Róbert; Rácz Gábor
További szerzők: Marselek Sándor; Abayné Hamar Enikő; Wölcz Andrea; Kulcsár Dezső; Kiss Tibor; Valkó László; Anda Angéla; Kovács András Donát; Rácz Gábor; Málovics György; Horn Gergely; Németh Patrícia; Ballabás Gábor; Kovács Antal; Czagány Gábor; Pándi Gábor; Şerban Gheorghe; Hajnal Klára ; Szász Tibor; Néda Tamás; Mócsy Ildikó; Csapák Alex; Ottó Krisztina; Szlávik János; Csete Mária; Bank Klára; Berkesy László; Berkesy Corina; Vigh Melinda; Módos Gyula; Kiss András; Deutsch Nikolett; Turzó Barbara Éva; Barancsuk János ; Sebestyén Tamás; Szigeti Szilvia; Pete József; Somogyi Ferenc; Pataki Ildikó; Odor Kinga; Szolnoky Győzőné; Nagy Imre; Duray Balázs; Orosdy Béla; Domján Lajos; Hegyi Ákos; Fojtik János; Erdős István; János Ágnes; Szigeti Cecília; Zádori Iván
Cím: Évkönyv 2004-2005 4/4. kötet
Alcím: Környezetvésdelem, regionális versenyképesség, fenntartható fejlődés c. konferencia előadásai | Pécsi Tudományegyetem | Közgazdaságtudományi Kar | Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
Fordítók: Bakucz Márta; Chadwick, Clifford Sheperd
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2005. | ISSN: 1588-5348

coverimage Az iskola 1996-ban alakult. A multidiszciplináris tudományos képzés a regionális tudomány, a közgazdaságtan és más társadalomtudományok térhez kapcsolódó elméleti és mód­ szertani ismeretei alapján az európai és a hazai területi folya­matok kutatására készíti fel a hallgatókat. A doktori fokozatot szerzett szakemberek képesek az európai gazdaság regionális hatásait feltárni és értékelni, a tapasztalatokat hazai viszonyok között alkalmazni, stratégiákká és megvalósítási programokká alakítani, komplex területi politikai döntéseket megalapozni, a regionális tudomány elméletét továbbfejleszteni. Az iskola specializációs irányai a következők: - Európai regionális politika; - Településfejlesztés; - Vidék- és környezetfejlesztés. A doktori iskola kutatási témakörei az alábbiak: - Az európai gazdasági tér fejlődését befolyásoló tényezők; - A magyar településhálózat átalakulási tendenciái és fejlesztési eszközei; - A környezeti elemek regionális és települési megnyil­vánulásai; - Az agrárgazdaság szerepe a regionális fejlődésben.

Tartalomjegyzék