Évkönyv 2010/1 corvina logo

Szerkesztők: Buday-Sántha Attila ; Gunszt Katalin; Horváth Márton ; Milovecz Ágnes; Páger Balázs; Tóth Zsuzsanna
További szerzők: Horváth Gyula; Zeller Gyula; Szóló Péter; Ángyán József; Nemes Csaba; Varga Judit; Buday-Sántha Attila ; Púpos Gábor; Szlávik János; Csete Mária; Bándy Katalin; Fáskerti Zsuzsa; Gébért Judit; Imreh-Tóth Mónika; Mózner Zsófia; Pinke Zsolt; Roncz Judit; Szűcs Gergely; Bajmócy Zoltán; Málovics György; Csapi Vivien; Deutsch Nikolett; Pintér Éva; Dombi Mihály; Gyermán István; Kósi Kálmán; Harazin Piroska; Pálné Schreiner Judit; Széchy Anna
Cím: Évkönyv 2010/1
Alcím: „Félidőben” A közép-európai terület-, település-, Vidék- és környezetfejlesztéssel foglalkozó doktori iskolák találkozója és konferenciája: Pécsi Tudományegyetem | Közgazdaságtudományi Kar | Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
Fordítók: Bakucz Márta; Chadwick, Clifford Sheperd
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2010. | ISSN: 1588-5348

coverimage Kelet-Közép-Európa első regionális tudományi doktori iskolá­ja 1996-ban alakult. A multidiszciplináris tudományos kép­zés a regionális tudomány, a közgazdaságtan és más társada­lomtudományok térhez kapcsolódó elméleti és módszertani ismeretei alapján az európai és a hazai területi folyamatok kutatására készíti fel a hallgatókat. A doktori fokozatot szer­zett szakemberek képesek az európai gazdaság regionális ha­tásait feltárni és értékelni, a tapasztalatokat hazai viszonyok között alkalmazni, stratégiákká és megvalósítási programokká alakítani, komplex területi politikai döntéseket megalapozni, a regionális tudomány elméletét továbbfejleszteni. Az iskola specializációs irányai a következők: - Európai regionális politika - Településfejlesztés - Vidék- és környezetfejlesztés A doktori iskola kutatási témakörei az alábbiak: - Azeurópai gazdasági térfejlődését befolyásoló tényezők - A magyar településhálózat átalakulási tendenciái és fejlesztési eszközei - A regionális és településfejlesztés környezeti hatásai és követelményei - Az agrárgazdaság szerepe a regionális fejlődésben...

Tartalomjegyzék