Évkönyv 2004-2005 4/1. kötet corvina logo

Szerkesztők: Glück Róbert; Lux Gábor
További szerzők: Sipos Béla; Gonda Tibor; Molnár Ferenc; Szegvári Péter; Gergely Erzsébet; Veres Pál; László Ervin; Horváth Gyula; Buday-Sántha Attila ; Somosi László; Kiss Tibor; Lehota József; Komáromi Nándor; Szücs Tamás; Gyarmati Gábor; Motika Dezső; Mülleder, Cornelia; Troxler, Joseph; Kerekes Csaba; Baksa Adrienn; Szabó Gábor; Fürj Zoltán; Katonáné Kovács Judit; Mártha Bernadett; ifj. Lőkös László; Lőkös Klára; Toroczkai Adrienn; Török L. Gábor; Paál Sándor; Sági Béla; Dávid Lóránt; Péter Zsolt; Ács Pongrác; Kis Sándor; Varga Eszter; Kiss-Pető Tibor; Döbrönte Katalin; Horváth Alpár; Lux Gábor; Marton István; Vargáné Csobán Katalin; Vásáry Miklós; Buzás Róbert
Cím: Évkönyv 2004-2005 4/1. kötet
Alcím: Környezetvésdelem, regionális versenyképesség, fenntartható fejlődés c. konferencia előadásai | Pécsi Tudományegyetem | Közgazdaságtudományi Kar | Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
Fordítók: Bakucz Márta; Chadwick, Clifford Sheperd
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2005. | ISSN: 1588-5348

coverimage Az iskola 1996-ban alakult. A multidiszciplináris tudományos képzés a regionális tudomány, a közgazdaságtan és más társadalomtudományok térhez kapcsolódó elméleti és mód­ szertani ismeretei alapján az európai és a hazai területi folya­matok kutatására készíti fel a hallgatókat. A doktori fokozatot szerzett szakemberek képesek az európai gazdaság regionális hatásait feltárni és értékelni, a tapasztalatokat hazai viszonyok között alkalmazni, stratégiákká és megvalósítási programokká alakítani, komplex területi politikai döntéseket megalapozni, a regionális tudomány elméletét továbbfejleszteni. Az iskola specializációs irányai a következők: - Európai regionális politika; - Településfejlesztés; - Vidék- és környezetfejlesztés. A doktori iskola kutatási témakörei az alábbiak: - Az európai gazdasági tér fejlődését befolyásoló tényezők; - A magyar településhálózat átalakulási tendenciái és fejlesztési eszközei; - A környezeti elemek regionális és települési megnyil­vánulásai; - Az agrárgazdaság szerepe a regionális fejlődésben.

Tartalomjegyzék