Évkönyv 2009 corvina logo

Szerkesztők: Buday-Sántha Attila ; Erdős Katalin; Komlósi Éva
További szerzők: Deák István; Doktor Zsuzsanna; Flander Márton; Földi Katalin; Galambosné Tiszberger Mónika; Gergely Gyöngyi; Gunszt Katalin; Gyermán István; Horváth Zoltán; Kádár Kriszta; Klesch Gábor; Kovács Sándor Zsolt; Lamperth Judit; Ludescher Gabriella; Mezei Zoltán; Sánta Sebő; Fodor Péter; Milovecz Ágnes; Palkó Katalin; Pászti-Tóth Erzsébet; Beke Erzsébet; Polyánszky T. Zoltán; Rényi Zsolt Dániel
Cím: Évkönyv 2009
Alcím: Pécsi Tudományegyetem | Közgazdaságtudományi Kar | Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
Fordítók: Bakucz Márta; Chadwick, Clifford Sheperd
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2009. | ISSN: 1588-5348

coverimage Kelet-Közép-Európa első regionális tudományi doktori iskolá­ja 1996-ban alakult. A multidiszciplináris tudományos kép­zés a regionális tudomány, a közgazdaságtan és más társada­lomtudományok térhez kapcsolódó elméleti és módszertani ismeretei alapján az európai és a hazai területi folyamatok kutatására készíti fel a hallgatókat. A doktori fokozatot szer­zett szakemberek képesek az európai gazdaság regionális ha­tásait feltárni és értékelni, a tapasztalatokat hazai viszonyok között alkalmazni, stratégiákká és megvalósítási programokká alakítani, komplex területi politikai döntéseket megalapozni, a regionális tudomány elméletét továbbfejleszteni. Az iskola specializációs irányai a következők: - Európai regionális politika - Településfejlesztés - Vidék- és környezetfejlesztés A doktori iskola kutatási témakörei az alábbiak: - Azeurópai gazdasági térfejlődését befolyásoló tényezők - A magyar településhálózat átalakulási tendenciái és fejlesztési eszközei - A regionális és településfejlesztés környezeti hatásai és követelményei - Az agrárgazdaság szerepe a regionális fejlődésben...

Tartalomjegyzék