Évkönyv 2004-2005 4/2. kötet corvina logo

Szerkesztők: Glück Róbert; Gyimesi Gergely
További szerzők: Warvasovszky János; Gulyás László; Kuttor Dániel; Novák Zoltán; Farkasné Fekete Mária; Geréb László; Fóri Endre; Darabos József Attila; Nagy Benedek; Borzán Anita; Gáthy Andrea; Sztyrak Agnieszka; Vadasi Aida; Németh Andrea; Vissi András; Baráth Gabriella; Trón Zsuzsanna; Pauker Csaba; Dankó Nóra; Smahó Melinda; Lengyel Imre; Nagy János; Baranyi Béla; Cseh Judit; Kuráth Gabriella ; Buday-Sántha Andrea; Horváth Kornélia; Patik Réka; Lauer Bálint; Hohl Ferenc; Bajmócy Zoltán; Vajkai András; Kis Mária; Borbás László; Lengyel Balázs; Vida Szabolcs
Cím: Évkönyv 2004-2005 4/2. kötet
Alcím: Környezetvésdelem, regionális versenyképesség, fenntartható fejlődés c. konferencia előadásai | Pécsi Tudományegyetem | Közgazdaságtudományi Kar | Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
Fordítók: Bakucz Márta; Chadwick, Clifford Sheperd
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2005. | ISSN: 1588-5348 | ISBN: 963-641-857-8

coverimage Az iskola 1996-ban alakult. A multidiszciplináris tudományos képzés a regionális tudomány, a közgazdaságtan és más társadalomtudományok térhez kapcsolódó elméleti és mód­ szertani ismeretei alapján az európai és a hazai területi folya­matok kutatására készíti fel a hallgatókat. A doktori fokozatot szerzett szakemberek képesek az európai gazdaság regionális hatásait feltárni és értékelni, a tapasztalatokat hazai viszonyok között alkalmazni, stratégiákká és megvalósítási programokká alakítani, komplex területi politikai döntéseket megalapozni, a regionális tudomány elméletét továbbfejleszteni. Az iskola specializációs irányai a következők: - Európai regionális politika; - Településfejlesztés; - Vidék- és környezetfejlesztés. A doktori iskola kutatási témakörei az alábbiak: - Az európai gazdasági tér fejlődését befolyásoló tényezők; - A magyar településhálózat átalakulási tendenciái és fejlesztési eszközei; - A környezeti elemek regionális és települési megnyil­vánulásai; - Az agrárgazdaság szerepe a regionális fejlődésben.

Tartalomjegyzék