Évkönyv 2010/4 corvina logo

Szerkesztők: Buday-Sántha Attila ; Horváth Márton ; Gunszt Katalin; Horeczki Réka
További szerzők: Deák István; Gunszt Katalin; Hopkó Iván; Leták Dóra; Mezei Zoltán; Pál Attila; Pászti-Tóth Erzsébet; Reisinger Adrienn; Simon József ; Baj Gabriella; Gulfari Nurzhanovna, Azhimetova; Horváth Eszter; Horváth Péter; Iványi Krisztina; Kaposi Zoltán ; Kassai Zsuzsanna; Farkas Tibor; Kormos Zoltán; Kovács Teréz; Lambertné Katona Mónika; Lendvai Tamás; Szíjártó Attila; Tóth Zsuzsanna; Varga Eszter
Cím: Évkönyv 2010/4
Alcím: „Félidőben” A közép-európai terület-, település-, Vidék- és környezetfejlesztéssel foglalkozó doktori iskolák találkozója és konferenciája : IV. Országos Környezet-gazdaságtani PhD-konferencia : Pécsi Tudományegyetem | Közgazdaságtudományi Kar | Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
Fordítók: Bakucz Márta; Chadwick, Clifford Sheperd
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2010. | ISSN: 1588-5348

coverimage Nagy örömmel fogadtam el a felkérést előszó írására a Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola évkönyvéhez. Az öröm elsőrendű oka, hogy működik ilyen iskola, hogy a regionális tudomány – csaknem fél évszázaddal nemzetközi szervezetének, a Regional Science Association-nak (RSA) megalakulása után – lassan hazánkban is hivatalos elismerést nyer. Az öröm másik oka, hogy e fiatal doktori iskola ily sokszínű, jó színvonalú és terjedelmes évkönyv összeállítására képes. A fentebb említett hosszú késedelem nem a hazai kutatók hibája. A nemzetközi kutatási porondon elég korán – a hatvanas évek elején – megjelentünk és néhány kutató jó nemzetközi hírnevet szerzett. (Az RSA több nemzetközi kongresszusát tartotta Budapesten.) Ám a nem piaci körülmények között működő államszocialista gazdaságban a regionális gazdaságtani elemzések alkalmazhatóságának feltételei nem voltak meg. A közgazdaságtan nem is mutatott érdeklődést a területi gazdasági egyenlőtlenségek kialakulása s folyamata iránt – a regionális tudomány hazánkban a gazdasági földrajz kereteiben bontakozott ki, hiszen e diszciplína lényege a területi különbségek leírása, rendszerezése, általánosítása (modellbe foglalása). Megjegyzendő, hogy néhány évtizede a vezető gazdasági geográfusok többsége közgazdász diplomával rendelkezett. A regionális kutatások kevés figyelmet kaptak – ám az innovatív kutatások soha nem időszerű kérdésekkel foglalkoznak (azokra gyors válasz kell), hanem olyanokkal, amelyek a kutató feltételezése szerint a jövőben fontossá válhatnak. Napjainkban a piacgazdaságban a regionális tudomány alkalmazott szakmává vált. A telephely tulajdonságai – földrajzi fekvéstől a helyi társadalom minőségéig, nehezen másolható helyi termékek vagy erőforrások jelenlétéig – elsőrendő versenyképességi tényezőt jelentenek. A – vállalati, települési, kistérségi, regionális – fejlesztési programok nem nélkülözhetik a regionális elemzéseket. A különböző graduális és posztgraduális tanfolyamokon több főiskolán és egyetemen képeznek gyakorlati szakembereket. Ami pedig a tudományos utánpótlást illeti, ennek ügye a pécsi doktori iskolán jó kezekben van.

Tartalomjegyzék