Évkönyv 2004-2005 4/3. kötet corvina logo

Szerkesztők: Glück Róbert; Gyimesi Gergely
További szerzők: Losoncz Miklós; Gazdag László; Major Gyöngyi; Farkas V. Péter; Marselek Sándor; Vajsz Tivadar; Pummer László; Ferkelt Balázs; Czira Tamás; Grosz András; Deákné Gál Anikó; Budai Ákos; Molnár András; Orbán Péter; Nacsa János; Egyed Krisztián; Bakucz Márta; Bessenyei István ; Makra Zsolt; Jász Krisztina ; Gergely Sándor; Jámborné Antal Erika; Horváth Béla; Lóránd Balázs; Járosi Péter; Domboróczky Zoltán; Hutkai Zsuzsanna; Koppány Krisztián; Rubaj Anita; Wágner András; Csizmadia Gábor; Glück Róbert; Koltai Zoltán; Pintér Éva; Géró Imre; Czagány Gábor; Kőfalvi Tamás
Cím: Évkönyv 2004-2005 4/3. kötet
Alcím: Környezetvésdelem, regionális versenyképesség, fenntartható fejlődés c. konferencia előadásai | Pécsi Tudományegyetem | Közgazdaságtudományi Kar | Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
Fordítók: Bakucz Márta; Chadwick, Clifford Sheperd
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2001. | ISSN: 1587-4281 | ISBN: 963-641-857-8

coverimage Az iskola 1996-ban alakult. A multidiszciplináris tudományos képzés a regionális tudomány, a közgazdaságtan és más társadalomtudományok térhez kapcsolódó elméleti és mód­ szertani ismeretei alapján az európai és a hazai területi folya­matok kutatására készíti fel a hallgatókat. A doktori fokozatot szerzett szakemberek képesek az európai gazdaság regionális hatásait feltárni és értékelni, a tapasztalatokat hazai viszonyok között alkalmazni, stratégiákká és megvalósítási programokká alakítani, komplex területi politikai döntéseket megalapozni, a regionális tudomány elméletét továbbfejleszteni. Az iskola specializációs irányai a következők: - Európai regionális politika; - Településfejlesztés; - Vidék- és környezetfejlesztés. A doktori iskola kutatási témakörei az alábbiak: - Az európai gazdasági tér fejlődését befolyásoló tényezők; - A magyar településhálózat átalakulási tendenciái és fejlesztési eszközei; - A környezeti elemek regionális és települési megnyil­vánulásai; - Az agrárgazdaság szerepe a regionális fejlődésben.

Tartalomjegyzék