Évkönyv 2010/2 corvina logo

Szerkesztők: Buday-Sántha Attila ; Horváth Márton ; Milovecz Ágnes; Páger Balázs; Tóth Zsuzsanna; Balogh Gábor
További szerzők: Ásványi László; Berde Csaba; Duga Zsófia; Erdős Katalin; Balogh Gábor; Farkas Ferencné; Deés Szilvia; Komlódiné Pozsgai Gyöngyi; Mezei Katalin; Marosi Marczell Viktória; Rényi Dániel Zsolt; Szontágh Krisztina; Fodor Péter; Weiner János; Jarjabka Ákos ; Galambosné Tiszberger Mónika; Glück Róbert; Karcagi-Kováts Andrea; Kuti István; Kuttor Dániel; Lányi Beatrix; Lukács Amarilla; Lukács Zsuzsanna; Rákai Anikó; Kristóf Gergely; Szabó Matild; Szakálné Kanó Izabella; Albert Tóth Attila; Dános Anikó; László Krisztina; Gulyás László; Heidenreich Réka; Lamperth Judit; Magyar Tünde; Milovecz Ágnes; Simon Szabolcs
Cím: Évkönyv 2010/2
Alcím: „Félidőben” A közép-európai terület-, település-, Vidék- és környezetfejlesztéssel foglalkozó doktori iskolák találkozója és konferenciája: Pécsi Tudományegyetem | Közgazdaságtudományi Kar | Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
Fordítók: Bakucz Márta; Chadwick, Clifford Sheperd
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2010. | ISSN: 1588-5348

coverimage Kelet-Közép-Európa első regionális tudományi doktori iskolá­ja 1996-ban alakult. A multidiszciplináris tudományos kép­zés a regionális tudomány, a közgazdaságtan és más társada­lomtudományok térhez kapcsolódó elméleti és módszertani ismeretei alapján az európai és a hazai területi folyamatok kutatására készíti fel a hallgatókat. A doktori fokozatot szer­zett szakemberek képesek az európai gazdaság regionális ha­tásait feltárni és értékelni, a tapasztalatokat hazai viszonyok között alkalmazni, stratégiákká és megvalósítási programokká alakítani, komplex területi politikai döntéseket megalapozni, a regionális tudomány elméletét továbbfejleszteni. Az iskola specializációs irányai a következők: - Európai regionális politika - Településfejlesztés - Vidék- és környezetfejlesztés A doktori iskola kutatási témakörei az alábbiak: - Az európai gazdasági térfejlődését befolyásoló tényezők - A magyar településhálózat átalakulási tendenciái és fejlesztési eszközei - A regionális és településfejlesztés környezeti hatásai és követelményei - Az agrárgazdaság szerepe a regionális fejlődésben...

Tartalomjegyzék