PhD tanulmányok 1. corvina logo

Szerkesztő: Ádám Antal
További szerzők: Csapó Zsuzsanna; Deák Péter; Egri Gábor; Pinczésné Kiss Klára; Fábián Adrián; Jóri András; Metzinger Péter; Polyák Gábor; Sléder Judit; Tilk Péter ; Veress Emöd
Cím: PhD tanulmányok 1.
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolája, Pécs, 2004. | ISSN: 1785-5535

coverimage A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara 2003. október 13-17. között impozáns rendezvénysorozaton emlékezett meg arról, hogy a Pozsonyból Pécsre költözött Erzsébet Tudományegyetem nyolcvan esztendeje, 1923. október 24-én kezdte meg működését. Az egyetem négy Karán - köztük a jog- és államtudományi karon is - ekkor indult meg az oktatás. A képzés meg (újra) indulása 80. évfordulójáról a Kar oktatói és hallgatói több jelentős rendezvényen emlékeztek meg. A Kar Hallgatói Önkormányzatának rendezvényei, a regionális perbeszédverseny, valamint a „Jog és jogászok a 21. század küszöbén ” című Nemzetközi Tudományos Konferencia előadói és előadásai ékesen bizonyították, hogy a Pécsi Jogi Kar az ország egyik jelentős tudományos és oktatási műhelyeként veendő számba. Eredményei nemzetközi mércével mérve is tekintélyt parancsolóak, oktatóinak tudományos közleményei, monográfiái Európa szerte ismertek. A jubileumra készülve, a Kar Doktori Tanácsa még 2003 februárjában pályázatot írt ki, amelyre a PhD hallgatók tudományos értekezéseit, dolgozatait várta. A kiírás nyomán számos, elméleti igényességgel megírt pályamű érkezett, amelyek méltónak bizonyultak arra, hogy a bennük megfogalmazott gondolatok szélesebb körben is ismertekké váljanak. A most kiadásra kerülő tanulmánykötet ezeket az írásokat teszi közzé, s egyben jelzi, hogy a Kar szellemi potenciáljában markánsan megjelentek a fiatal kutatók jelent értékelő, jövőt formáló gondolatai is. A tanulmánykötet egyben egy induló sorozat nyitó tagja is, hiszen a Jogi Kar Doktori Tanácsának döntése nyomán évente kiadásra kerül egy-egy újabb kötet. Őszintén hisszük és reméljük, hogy ezzel alkalmas fórumot teremtünk arra, hogy fiatal kollégáink, doktorandusz hallgatóink gondolatai, kutatási eredményei ez úton is országos nyilvánosságot kapjanak. Meggyőződésünk, hogy e kiadványsorozat méltóképpen illeszkedik be azoknak a kari kiadványoknak a sorába is, amelyek a pécsi jogász (és tudós) képzés eredményeit közvetítik. Ebben a reményben kérem az olvasót, fogadja jó szívvel törekvésünket, s olvassa fiatal kollégáink munkáit. |A tanulmánykötet az OM FKFP 0061/2002. sz. pályázat támogatásával készült.
Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Doktori képzés, Jogi képzés, PhD képzés
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék