PhD tanulmányok 11. corvina logo

Szerkesztő: Ádám Antal
További szerzők: Antal Dániel; Bárándy Alíz; Bencsik András [1984]; Bódis Richard; Bódis-Szili Réka; Gradwohl Csilla; Bojcsev Gabriella; Czoboly Gergely; Csöndes Mónika; Ercsey Zsombor; Erdődy Gyula; Farkas Gergely; Fekete Gábor Lajos; Gyaraki Réka; Kokoly Zsolt; Merkj Ágnes; Mondovics Napsugár; Mwangl, Joseph Gichane; Németh Ádám; Orbán József; Pfeffer Zsolt; Putnoki Zsuzsanna; Rákosfalvi Rita; Szabó Andrea; Szalay Klára; Tihanyi Miklós; Torros Ágnes; Várdai Viktória Jáde; Virág Judit Kata
Cím: PhD tanulmányok 11.
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolája, Pécs, 2012. | ISSN: 1785-5535

coverimage Az Egyesült Államok a common law jogrendszer egyik zászlóshajójaként szabályozza a nyilvánosság alapelvét a büntető ügyek vonatkozásában, csakúgy, mint a többi e jogrendszerbe tartozó ország. Természetesen a common law jogcsaládon belül hasonló megoldásokat találunk, mégis, az USA szabályozása számos eltérést mutat a legeredetibb common law területtől, az Egyesült Királyságtól. A legalapvetőbb különbség az, hogy Angliában és Wales-ben nincs írott alkotmány, az Egyesült Államokban pedig alaptörvényi szinten szabályozott a nyilvánosság. Bár kétségtelen, hogy az Egyesült Királyságban is alkotmányos jelleggel lefektetett szabályokat találunk, valós írott alkotmánnyal ezek az országok nem rendelkeznek. Az Egyesült Államokban az alkotmány mellett további, főként szövetségi szintű szabályok rendelkeznek a nyilvánosság alapelvéről, amely megoldásra - elöljáróban elmondhatjuk - ugyancsak a heterogén szabályozás jellemző. Tanulmányomban annak bemutatására törekszem, hogy az USA milyen formában és hogyan szabályozza a nyilvánosság alapelvét, melyek azok a megoldások, amelyek párhuzamba állíthatóak a common law más országaival, és melyek azok az eltérések, amelyek megkülönböztetik azoktól. Természetesen a vizsgálatok a büntető ügyszakra jellemző regulációkat érintik, a kutatások csak erre a területre terjednek ki. Az USA szabályozásának áttekintéséhez szükségesnek tartom, hogy néhány szóban bemutassam a bírósági szervezetet, hiszen ezáltal válik érthetővé az, hogy a különböző eljárási szinteken milyen bíróságok járhatnak el, illetve azokon hogyan érvényesül a nyilvánosság alapelve. Az Egyesült Államok bírói hatalma a Legfelsőbb Bíróságot és olyan alsóbb bíróságokat illet, amelyeket a Kongresszus időről-időre megállapít és megalkot. Ezen túlmenően azonban nem érinti a bíróságok szervezeti felépítését. Az Egyesült Államok föderális állam, ezért a felépítését a szövetségi szint és az egyes tagállamok szintje jellemzi. Ebből adódóan a bíróságok között is megkülönböztetünk szövetségi és tagállami szintű bíróságokat.
Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Doktori képzés, Jogi képzés, PhD képzés
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék