Nemzeti Nőnevelés 1889. 10. évf., 8. füzet (október) corvina logo

Szerkesztő: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete
További szerzők: Szigethy Karolina; Léderer Ábrahám; Weiszberger Antónia; Binder Laura
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1889. 10. évf., 8. füzet (október)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete, Budapest, 1889.

coverimage A kiállítás részletes megszemlélését a tárgyak helyes térbeli rendjén kívül a kiállított tárgyak tervszerű csoportosítása is megkönnyíti. A kiállított tárgyak ugyanis öt csoportba : ú. m. I. az ipari, II. az oktatásügyi, III. az orvosi, IV. az irodalmi, V. az ethnografiai csoportba osztva vétettek fel a kiállításba. Az I. csoportba tartoznak: A csecsemő és kisded táplálása. A mesterséges táplálásnál használt tápszerek és tejkezelés. Különféle szoptató-üvegek, szopási készülékek, csecsemő és kisded öltözékek, bölcsők, ágyak, öltöztető-asztalok, szélek, tolókocsik, fürdőkészülékek, mérlegek, gyermekjátékok s átalában a kisdedek ápolására, ruházására és fejlesztésére vonatkozó ipar. E csoportban különösen megérdemlik figyelmünket a «Flóré nz»-féle gyermekmérlegek. A nagy gyermekhalandóság ugyanis, melyről a statisztikusok oly szomorú kimutatásokat mutatnak be a kiállításon, leginkább abban leli magyarázatát, hogy hiányos a táplálkozás s a kis gyermekek megbetegedéseit rendesen csak későn szokták észrevenni. E körülmények egyike sem kerülheti ki egy gondos anyának figyelmét, ha a gyermek fejlődését szemmel tartja, ha t. i. a kisded súlyát hetenkint egyszer megméri. E czélra szolgálnak a Florencz által szerkesztett gyermek-mérlegek, melyek pontosság és kényelmes kezelés tekintetében a legszigorúbb igényeknek is felelnek meg. A sokoldalú tanulmányok és tapasztalások, melyeket az orvosok maguknak ez irányban szereztek, bizonyos támpontokat szolgáltattak, a melyek szerint a csecsemőknél úgy egészségük, mint a táplálás sikerére következtetést lehet vonni. Háborítatlan egészség és rendes fejlődés mellett ugyanis a gyermeknek : 1. születése napjától kezdve az első 5 hónapban naponta átlag 24 grammal kell gyarapodnia, (kivéve az első két napot, mely alatt körülbelül 100 grammot veszít); 2. öt hónapos korában a gyarapodás 24 óra alatt már csak 15 grammot fog kitenni. 3. öt hónapos korában tehát a gyermek körülbelül kétszer, 16 hónapos korában pedig négyszer annyit fog nyomni, mint születése után. A gyarapodás azonban csak ezen megfigyelési eset átlagszámait jelzi és azért nem is kell azt oly pontosan venni.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: folyóirat

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék